Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6162/B

Business name: 
DAVIS Plus, s.r.o.
  (from: 10/29/2001)
BAVA, spol. s r.o.
  (from: 11/23/1993 until: 10/28/2001)
Registered seat: 
Zavadilova 6974/2
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  (from: 08/08/2017)
Čajakova 28
Bratislava 831 01
  (from: 09/27/1996 until: 08/07/2017)
Slávičie údolie 2
Bratislava 811 02
  (from: 05/26/1994 until: 09/26/1996)
Košická 37
Bratislava 821 08
  (from: 11/23/1993 until: 05/25/1994)
Identification number (IČO): 
31 362 907
  (from: 11/23/1993)
Date of entry: 
11/23/1993
  (from: 11/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/1993)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
  (from: 11/23/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/23/1993)
forfaithing-odkupovanie, vymáhanie a započítavanie pohľadávok
  (from: 11/23/1993)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/27/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/27/1996)
poradenská činnosť v oblasti hardware a software
  (from: 09/27/1996)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 10/29/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/08/2010)
realitná činnosť
  (from: 11/23/1993 until: 12/07/2010)
prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
  (from: 09/27/1996 until: 12/07/2010)
Partners: 
Daniel Pelikán
Kolískova 12
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/15/2008)
Ing. Dušan Horváth
Skorocelová 5
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/06/2008)
ISTROHOLDIN a.s.
Slávičie údolie 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/26/1994 until: 06/16/1997)
FEND, a.s. IČO: 31 366 589
Francisciho 4
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/17/1997 until: 01/14/2008)
Ing. Branislav Klaučo
Rajčianska 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/23/1993 until: 05/25/1994)
Contribution of each member: 
Daniel Pelikán
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 08/17/2011)
Ing. Dušan Horváth
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 08/17/2011)
Ing. Branislav Klaučo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 05/25/1994)
ISTROHOLDIN a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/26/1994 until: 06/16/1997)
FEND, a.s.
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 06/17/1997 until: 01/14/2008)
Daniel Pelikán
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 01/15/2008 until: 05/05/2008)
Daniel Pelikán
Amount of investment: 1 400 000 Sk Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 05/06/2008 until: 08/26/2009)
Ing. Dušan Horváth
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 05/06/2008 until: 08/26/2009)
Daniel Pelikán
Amount of investment: 46 471,486424 EUR Paid up: 46 471,486424 EUR
  (from: 08/27/2009 until: 08/16/2011)
Ing. Dušan Horváth
Amount of investment: 19 916,351325 EUR Paid up: 19 916,351325 EUR
  (from: 08/27/2009 until: 08/16/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/03/1994)
konatelia
  (from: 05/26/1994 until: 10/02/1994)
Individual managing director
  (from: 11/23/1993 until: 05/25/1994)
Ing. Daniel Pelikán
Kolískova 12
Bratislava
  (from: 10/29/2001)
Ing. Dušan Horváth
Skorocelová 5
Bratislava 821 07
From: 04/29/2008
  (from: 05/06/2008)
Gregor Hanzlík
Landauova 36
Bratislava 841 01
  (from: 07/19/1999 until: 01/14/2008)
Gregor Hanzlík
Landauova 36
Bratislava 841 01
Until: 12/31/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Ing. Bystrík Hollý
Púpavova 48
Bratislava 841 04
  (from: 05/26/1994 until: 10/02/1994)
Ing. Branislav Klaučo
Rajčianska 4
Bratislava
  (from: 11/23/1993 until: 05/25/1994)
Ing. Pavol Kováč
Belinského 12
Bratislava 851 01
  (from: 09/27/1996 until: 07/18/1999)
Marta Morávková
Bučinova 8
Bratislava 821 07
  (from: 07/19/1999 until: 10/28/2001)
Ing. Jozef Pauchly
Družstevná 4
Modra 900 01
  (from: 05/26/1994 until: 10/02/1994)
Dr. Ján Penthor
Kríkova 7
Bratislava
  (from: 05/26/1994 until: 10/02/1994)
Elena Pospíšilová
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
  (from: 10/03/1994 until: 07/18/1999)
Michal Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
  (from: 10/03/1994 until: 09/26/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 10/03/1994)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/26/1994 until: 10/02/1994)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/23/1993 until: 05/25/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/17/2011)
66 387,837749 EUR
  (from: 08/27/2009 until: 08/16/2011)
2 000 000 Sk
  (from: 06/17/1997 until: 08/26/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 06/16/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená formou notárskej zápisnice č. N 182/93, Nz 182/93 zo dňa 21.9.1993 v súlade so Zákonom č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 11/23/1993)
Notárska zápisnica č. N 144/94, Nz 143/94 zo dňa 24.5.1994. Notárska zápisnica č. N 143/94 , Nz 142/94 zo dňa 24. 5. 1994. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 05/26/1994)
Dodatok k zakladateľskej listine spísanej formou notárskej zápisnice č. Nz 410/94 zo dňa 25.8.1994 notárom JUDr. Kováčom; zmena v živnostenskom liste č. j. 3669/1994 - Bo. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 10/03/1994)
Notárska zápisnica č. N 73/96, Nz 79/96 zo dňa 13.5.1996. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 09/27/1996)
Notárska zápisnica N 246/95, Nz 224/95 zo dňa 21.12.1995. Stary spis: S.r.o. 12696
  (from: 06/17/1997)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 8.7.1999 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 07/19/1999)
Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 789/01, Nz 776/01 napísanej dňa 25.9.2001 notárom JUDr. Hrušovskou. Zmena obchodného mena z BAVA, spol. s r.o., na DAVIS Plus, s.r.o. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT - 096/2001/PSPO o vydaní povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve zo dňa 16.10.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2007.
  (from: 01/15/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2008.
  (from: 05/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2010.
  (from: 12/08/2010)
Zápisnica z vlaného zhromaždenia zo dňa 03.02.2011.
  (from: 08/17/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2017.
  (from: 08/08/2017)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person