Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12426/L

Business name: 
Polycasa Slovakia s. r. o.
  (from: 10/10/2013)
QUINN PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.
  (from: 01/01/2005 until: 10/09/2013)
BARLO PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.
  (from: 02/27/2001 until: 12/31/2004)
PSC, s.r.o.
  (from: 09/21/2000 until: 02/26/2001)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 71
Žilina 010 39
  (from: 09/21/2000)
Identification number (IČO): 
36 394 106
  (from: 09/21/2000)
Date of entry: 
09/21/2000
  (from: 09/21/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/21/2000)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/21/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/21/2000)
prenájom a vypožičiavanie strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/21/2000)
prenájom a vypožičiavanie motorových vozidiel a ich príslušenstva
  (from: 09/21/2000)
leasingová činnosť
  (from: 09/21/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/21/2000)
propagačná, reklamná a inzertná činnosť
  (from: 09/21/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/21/2000)
výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie
  (from: 09/21/2000)
výskum a vývoj v oblasti chémie
  (from: 09/21/2000)
výroba polymérov a spracovanie plastov
  (from: 09/21/2000)
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/
  (from: 09/21/2000)
colný deklarant
  (from: 09/21/2000)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/21/2000)
Partners: 
Polycasa N.V.
Van Doornelaan 2A
Geel 2440
Kingdom of Belgium
Other identification number : BE0404899576
  (from: 08/20/2022)
BARLO PLASTICS EUROPE N.V.
Leukaard 1
2440 Geel
Kingdom of Belgium
  (from: 09/03/2001 until: 03/18/2002)
BARLO PLASTICS EUROPE N.V.
Leukaard 1
2440 Geel
Kingdom of Belgium
  (from: 02/27/2001 until: 09/02/2001)
Tarobi Beheer IV B.V.
Herengracht 469
Amsterdam 1017BS
Kingdom of the Netherlands
  (from: 09/21/2000 until: 02/26/2001)
Polycasa N.V.
Van Doornelaan 2A
2440 Geel
Kingdom of Belgium
  (from: 01/10/2014 until: 08/19/2022)
QUINN PLASTICS N. V.
Leukaard 1
2440 Geel
Kingdom of Belgium
  (from: 03/09/2005 until: 01/09/2014)
BARLO IRG PLASTICS N. V.
Leukaard 1
2440 Geel
Kingdom of Belgium
  (from: 03/19/2002 until: 03/08/2005)
Contribution of each member: 
Polycasa N.V.
Amount of investment: 4 484 997 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 484 997 EUR
  (from: 08/20/2022)
Tarobi Beheer IV B.V.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2000 until: 02/26/2001)
BARLO PLASTICS EUROPE N.V.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 09/02/2001)
BARLO PLASTICS EUROPE N.V.
Amount of investment: 135 115 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 135 115 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 03/18/2002)
BARLO IRG PLASTICS N. V.
( peňažný vklad )
  (from: 03/19/2002 until: 03/08/2005)
QUINN PLASTICS N. V.
Amount of investment: 135 115 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 135 115 000 Sk
  (from: 03/09/2005 until: 10/06/2009)
QUINN PLASTICS N. V.
Amount of investment: 4 484 997 EUR Paid up: 4 484 997 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 12/16/2011)
QUINN PLASTICS N. V.
  (from: 12/17/2011 until: 01/09/2014)
Polycasa N.V.
Amount of investment: 4 484 997 EUR Paid up: 4 484 997 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka QUINN PLASTICS N. V. v prospech spoločnosti BARCLAYS BANK PLC, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom 1 Churchill Place, Londýn, E14 5HP, zapísaná v obchodnom registri pre Spojené kráľovstvo pod číslom 01026167, zriadené podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel v QUINN PLASTICS SLOVAKIA s. r. o. (v anglickom origináli: Agreement on pledge of shareholding interest in QUINN PLASTICS SLOVAKIA s. r. o.) zo dňa 6. decembra 2011 medzi QUINN PLASTICS N. V. ako záložcom a BARCLAYS BANK PLC ako záložným veriteľom
  (from: 01/10/2014 until: 03/24/2015)
Polycasa N.V.
Amount of investment: 4 484 997 EUR Paid up: 4 484 997 EUR
  (from: 03/25/2015 until: 08/19/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/16/2004)
konatelia
  (from: 02/27/2001 until: 02/15/2004)
Individual managing director
  (from: 09/21/2000 until: 02/26/2001)
Ing. Elemír Strieženec
Brezová 8352/15A
Žilina 010 01
  (from: 10/07/2009)
Ing. Jolana Pijáková
100
Ochodnica 023 35
From: 01/01/2015
  (from: 01/10/2015)
Paul Francis Donnelly
Inisfree, Drumree, Co Meath
Knockmark
ĺrsko
From: 02/19/2013
  (from: 05/01/2013 until: 05/26/2015)
Paul Francis Donnelly
Inisfree, Drumree, Co Meath
Knockmark
ĺrsko
From: 02/19/2013 Until: 03/31/2015
  (from: 05/27/2015 until: 05/26/2015)
Zdeněk Hudec
Klimovské 134/135
Žilina - Trnové
  (from: 03/19/2002 until: 10/06/2009)
Ing. Zdeněk Hudec
Klimovské 394/9
Žilina - Trnové 010 01
  (from: 10/07/2009 until: 02/19/2014)
Ing. Zdeněk Hudec
Klimovské 394/9
Žilina - Trnové 010 01
Until: 12/31/2013
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Alexander Lohse
Hegaustrasse 22
Volkertshausen 782 69
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2015
  (from: 05/27/2015 until: 08/19/2022)
Robert Peter Charles Shaw
Oaklands, Foxley Lane
Bindfield, Berks RG42 4EE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 02/19/2013
  (from: 05/01/2013 until: 01/09/2014)
Robert Peter Charles Shaw
Oaklands, Foxley Lane
Bindfield, Berks RG42 4EE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 02/19/2013 Until: 11/29/2013
  (from: 01/10/2014 until: 01/09/2014)
Ing. Jozef Solenský
102
Divinka
From: 10/20/2003
  (from: 02/16/2004 until: 01/09/2015)
Ing. Jozef Solenský
102
Divinka
From: 10/20/2003 Until: 12/31/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Elemír Strieženec
Jaseňová 3215/1
Žilina
  (from: 09/21/2000 until: 10/06/2009)
Dr. Joachim Werner
Hauptstraße 34
Engen 782 34
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2015
  (from: 05/27/2015 until: 08/19/2022)
Matthew Paul Williams
Glevum, Battledown Approach
Cheltenham GL52 6QZ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 01/01/2014
  (from: 02/20/2014 until: 05/26/2015)
Matthew Paul Williams
Glevum, Battledown Approach
Cheltenham GL52 6QZ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 01/01/2014 Until: 03/31/2015
  (from: 05/27/2015 until: 05/26/2015)
Dr. Joachim Werner
Hauptstrasse 34
Engen 782 34
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2015
  (from: 08/20/2022)
Alexander Lohse
Hegaustrasse 22
Volkertshausen 782 69
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2015
  (from: 03/21/2023)
Paul Edward Dixon
Hillcrest 159, Orwell Road, Rathgar
Dublin 6
Írsko
From: 04/14/2011
  (from: 06/21/2011 until: 04/30/2013)
Paul Edward Dixon
Hillcrest 159, Orwell Road, Rathgar
Dublin 6
Írsko
From: 04/14/2011 Until: 02/19/2013
  (from: 05/01/2013 until: 04/30/2013)
Denis Patrick Murphy
Bure House, Falls Road, Shankill
Co. Dublin
Írsko
From: 04/14/2011 Until: 09/04/2013
  (from: 10/10/2013 until: 10/09/2013)
Denis Patrick Murphy
Bure House, Falls Road, Shankill
Co. Dublin
Írsko
From: 04/14/2011
  (from: 06/21/2011 until: 10/09/2013)
Paul John O´Brien
The Road 3
Fox Lodge Woods, Ratoath, Co. Meath
Írsko
From: 04/14/2011
  (from: 06/21/2011 until: 05/26/2015)
Paul John O´Brien
The Road 3
Fox Lodge Woods, Ratoath, Co. Meath
Írsko
From: 04/14/2011 Until: 03/31/2015
  (from: 05/27/2015 until: 05/26/2015)
Patrick Anthony O´Neill
Ossory Grove, Castle Road
Kilkenny
Írsko
From: 04/14/2011 Until: 02/19/2013
  (from: 05/01/2013 until: 04/30/2013)
Patrick Anthony O´Neill
Ossory Grove, Castle Road
Kilkenny
Írsko
From: 04/14/2011
  (from: 06/21/2011 until: 04/30/2013)
Clement Vanderperren
residence in the Slovak Republic :
124
Oškerda
  (from: 02/27/2001 until: 03/18/2002)
Alexander Lohse
Hegaustrasse 22
Volkertshausen 782 69
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2015
  (from: 08/20/2022 until: 03/20/2023)
Acting in the name of the company: 
Vždy aspoň traja konatelia spoločne sú oprávnení v mene spoločnosti navonok konať a podpisovať a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/05/2015)
Vždy štyria konatelia spoločne sú oprávnení v mene spoločnosti navonok konať a podpisovať a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/21/2011 until: 09/04/2015)
Vždy dvaja konatelia spoločne sú oprávnení v mene spoločnosti navonok konať a podpisovať a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/16/2004 until: 06/20/2011)
Konatelia sú oprávnení v mene spoločnosti navonok konať a podpisovať spoločne a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/27/2001 until: 02/15/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/21/2000 until: 02/26/2001)
Procuration: 
Ing. Jozef Solenský
102
Divinka
Until: 10/20/2003
  (from: 02/27/2001 until: 02/15/2004)
Prokurista môže konať a podpisovať v mene spoločnosi iba spolu s jedným konateľom.
  (from: 03/19/2002 until: 02/15/2004)
Prokurista môže konať a podpisovať v mene spoločnosi iba spolu s p. Clementom Vanderperrenom (konateľom spoločnosti).
  (from: 02/27/2001 until: 03/18/2002)
Capital: 
4 484 997 EUR Paid up: 4 484 997 EUR
  (from: 10/07/2009)
135 115 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 10/06/2009)
200 000 Sk
  (from: 09/21/2000 until: 09/02/2001)
Supervisory board: 
Brian Beausang
58 Frankfort Avenue
Dublin
Írsko
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2004)
Brian Beausang
58 Frankfort Avenue
Dublin
Írsko
Until: 07/29/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
John Bourke
17 Longford Terrace, Monkstown, Co
Dublin
Írsko
Until: 07/29/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
John Bourke
17 Longford Terrace, Monkstown, Co
Dublin
Írsko
  (from: 02/27/2001 until: 11/25/2004)
John Dara O´Reilly
Cherrymount, Keadue Lane 16
Cavan, Co Cavan
Írska republika
From: 10/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/25/2011)
John Dara O´Reilly
Cherrymount, Keadue Lane 16
Cavan, Co Cavan
Írska republika
From: 10/05/2004 Until: 03/21/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
Andre De Smet
Quellinstraat 53/7A
Antwerpen 2018
Belgické kráľovstvo
  (from: 02/27/2001 until: 03/08/2005)
Andre De Smet
Quellinstraat 53/7A
Antwerpen 2018
Belgické kráľovstvo
Until: 01/20/2005
  (from: 03/09/2005 until: 03/08/2005)
Sean Quinn
Greaghrahan
Ballyconnel, Co Cavan
Írska republika
From: 07/29/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/25/2011)
Sean Quinn
Greaghrahan
Ballyconnel, Co Cavan
Írska republika
From: 07/29/2004 Until: 03/21/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
Johan Symeons
Eikenlaan 6
Waasmunster 9250
Belgické kráľovstvo
  (from: 02/27/2001 until: 03/25/2011)
Johan Symeons
Eikenlaan 6
Waasmunster 9250
Belgické kráľovstvo
Until: 03/21/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
Liam Mc Caffrey
Barnhill, Tempo Road 7
Enniskillen, Co Fermanagh
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/05/2004 Until: 05/16/2011
  (from: 11/04/2011 until: 11/03/2011)
Brenda Bannon
Clones Road 33
Newtownbutler, Co Fermanagh
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/21/2011 Until: 10/19/2011
  (from: 11/04/2011 until: 11/03/2011)
Anthony Lunney
Daisyhill
Ballyconnel, Co Cavan
Írska republika
From: 03/21/2011 Until: 10/19/2011
  (from: 11/04/2011 until: 11/03/2011)
Liam Mc Caffrey
Barnhill, Tempo Road 7
Enniskillen, Co Fermanagh
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/03/2011)
Brenda Bannon
Clones Road 33
Newtownbutler, Co Fermanagh
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/21/2011
  (from: 03/26/2011 until: 11/03/2011)
Anthony Lunney
Daisyhill
Ballyconnel, Co Cavan
Írska republika
From: 03/21/2011
  (from: 03/26/2011 until: 11/03/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 490/2000, zo dňa 13.9. 2000, podľa § 24,57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/21/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. 11. 2000 bol shválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 02/27/2001)
Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 184/01 Nz 184/01 zo dňa 2.7 2001 bola zmenená a doplnená zakladateľská listina spoločnosti.
  (from: 09/03/2001)
Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhrmaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 332/01 (Nz 332/01) zo dňa 19.11.2001 bol odsúhlasený prevod celého obchodného podielu, ktorý zodpovedá 100% základného imania a schválený dodatok č. 4 k zakladateľskej listine, týkajúci sa zmeny konateľov, prokúry a úkonov v mene spoločnosti voči banke resp. bankám. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 353/01 (Nz 353/01) zo dňa 10.12.2001 bola zmenená a doplnená zakladateľská listina spoločnosti v článku 1, týkajúceho sa jediného spoločníka.
  (from: 03/19/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 20.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/16/2004)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person