Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10043/N

Business name: 
Agro Dedinka, s.r.o.
  (from: 06/07/2007)
Agro družstvo Dedinka
  (from: 03/05/2001 until: 06/06/2007)
Registered seat: 
411
Dedinka 941 50
  (from: 03/05/2001)
Identification number (IČO): 
36 540 447
  (from: 03/05/2001)
Date of entry: 
03/05/2001
  (from: 03/05/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/07/2007)
Cooperative
  (from: 03/05/2001 until: 06/06/2007)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/05/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/07/2007)
predseda
  (from: 03/05/2001 until: 08/18/2006)
Ing. Ján Hanzel
161
Černík 941 05
From: 06/07/2007
  (from: 06/07/2007)
Ing. Daniel Ondrišek - predseda družstva
Ondrochov 498
Lipová 941 02
From: 08/06/2004
  (from: 09/03/2004 until: 08/18/2006)
Ing. Daniel Ondrišek - predseda družstva
Ondrochov 498
Lipová 941 02
From: 08/06/2004 Until: 07/27/2006
  (from: 08/19/2006 until: 08/18/2006)
Ľubomír Vančík
Nitrianska 1166/53
Šurany
  (from: 03/05/2001 until: 09/02/2004)
Ľubomír Vančík
Nitrianska 1166/53
Šurany
Until: 08/06/2004
  (from: 09/03/2004 until: 09/02/2004)
Ing. Ján Hanzel - predseda
161
Černík 941 05
From: 07/27/2006
  (from: 08/19/2006 until: 06/06/2007)
Acting: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti. Ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/07/2007)
Menom družstva koná predseda družstva.
  (from: 03/05/2001 until: 06/06/2007)
Registered capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/07/2007)
50 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 06/06/2007)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 06/06/2007)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18.1.2001 (not. záp. č. N 5/01, NZ 5/01) a 27.2.2001 (not. záp. č. N 42/01, NZ 39/01), kde boli schválené stanovy družstva podľa §§ 56 - 75 a §§ 221 - 260 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/05/2001)
Rozhodnutím členskej schôdze družstva Agro družstvo Dedinka, so sídlom 411 Dedinka 941 50, IČO: 36 540 447 zo dňa 24.04.2007 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy družstva Agro družstvo Dedinka zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Dr, vložka č. 10043/N na spoločnosť s ručením obmedzeným Agro Dedinka, s.r.o. . Účinky zmeny právnej formy nastávajú až zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra teda dňom 07.06.2007.
  (from: 06/07/2007)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person