Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1427/B

Business name of the organisational unit: 
Cephalon Sp. z o.o., o.z. Slovakia
  (from: 03/13/2007 until: 09/05/2012)
Zeneus Pharma Sp. z o.o., o.z. Slovakia
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Registered seat of organisational unit: 
Karadžičova 8
Bratislava 821 08
  (from: 07/25/2007 until: 09/05/2012)
Hurbanovo námestie 3
Bratislava 811 06
  (from: 10/25/2006 until: 07/24/2007)
Identification number (IČO): 
36 691 119
  (from: 10/25/2006)
Date of entry: 
10/25/2006
  (from: 10/25/2006)
Date of deletion: 
09/06/2012
  (from: 09/06/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/06/2012)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 10/25/2006)
Objects of the company: 
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2006 until: 09/05/2012)
Head of organisational unit: 
Ing. Elena Sroková
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 03
From: 10/18/2010
  (from: 12/15/2011 until: 02/28/2012)
Ing. Elena Sroková
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 03
From: 11/30/2011
  (from: 02/29/2012 until: 09/05/2012)
Przemyslaw Melgieś
ul. Junoszy 5/1
Lublin 20 - 057
Poľská republika
From: 06/11/2008
  (from: 07/11/2008 until: 12/14/2011)
Przemyslaw Melgieś
ul. Junoszy 5/1
Lublin 20 - 057
Poľská republika
From: 06/11/2008 Until: 10/17/2010
  (from: 12/15/2011 until: 12/14/2011)
Tomasz Ryszard Zarzycki
ul. Lucka 20/72
Varšava 00-845
Poľská republika
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 07/10/2008)
Tomasz Ryszard Zarzycki
ul. Lucka 20/72
Varšava 00-845
Poľská republika
From: 10/25/2006 Until: 06/11/2008
  (from: 07/11/2008 until: 07/10/2008)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná za spoločnosť v rozsahu a spôsobom stanovenom § 13 ods. 5 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/25/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.4.2012 o zrušení organizačnej zložky Cephalon Sp. z o.o., o.z. Slovakia, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 691 119. So súhlasom Daňového úradu Bratislava zo dňa 20.8.2012 sa organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Cephalon Sp. z o.o., o.z. Slovakia, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 691 119 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Po vo vložke č. 1427/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 09/06/2012)
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa Zeneus Pharma Sp. z o.o. zo dňa 1. 9. 2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 10/25/2006 until: 09/05/2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 05.03.2007 o zmene obchodného mena organizačnej zložky.
  (from: 03/13/2007 until: 09/05/2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 30.06.2008.
  (from: 07/11/2008 until: 09/05/2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 17.10.2010
  (from: 12/15/2011 until: 09/05/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.1.2012, sp. zn. 34 Exre/395/2011 - 3, ktoré nadobudo právoplatnosť dňa 20.2.2012. Funkcia Przemyslawa Melgieśa ako vedúceho organizaččnej zložky zanikla dňa 29.11.2011.
  (from: 02/29/2012 until: 09/05/2012)
Foreign person: 
Business name: Cephalon Sp. z o.o.
Registered seat:
ul. Nowogrodzka 68
Varšava 02-014
Poľská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
0000246144
  (from: 07/11/2008 until: 09/05/2012)
Business name: Cephalon Sp. z o.o.
Registered seat:
ul. Nowogrodzka 68
Varšava 02-014
Poľská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
0000246144
  (from: 03/13/2007 until: 07/10/2008)
Business name: Cephalon Sp. z o.o.
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
0000246144
  (from: 03/13/2007 until: 07/10/2008)
Business name: Zeneus Pharma Sp. z o.o.
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
0000246144
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Business name: Zeneus Pharma Sp. z o.o.
Registered seat:
ul. Ilzecka 26
Varšava 02-135
Poľská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
0000246144
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 07/11/2008 until: 09/05/2012)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 03/13/2007 until: 07/10/2008)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Alain Aragues
Ter Passage Landribu 3
Paris 750 07
Francúzska republika
From: 02/22/2006
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Alain Aragues
Ter Passage Landribu 3
Paris 750 07
Francúzska republika
From: 02/22/2006
  (from: 03/13/2007 until: 07/10/2008)
Alain Aragues
Ter Passage Landribu 3
Paris 750 07
Francúzska republika
From: 02/22/2006
  (from: 07/11/2008 until: 09/05/2012)
Przemyslaw Melgieś
ul. Junoszy 5/1
Lublin 20 - 057
Poľská republika
From: 06/02/2008
  (from: 07/11/2008 until: 09/05/2012)
Tomasz Ryszard Zarzycki
ul. Lucka 20/72
Varšava 00-845
Poľská republika
From: 12/01/2005
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Tomasz Ryszard Zarzycki
ul. Lucka 20/72
Varšava 00-845
Poľská republika
From: 12/01/2005
  (from: 03/13/2007 until: 07/10/2008)
Tomasz Ryszard Zarzycki
ul. Lucka 20/72
Varšava 00-845
Poľská republika
From: 12/01/2005 Until: 11/16/2007
  (from: 07/11/2008 until: 07/10/2008)
Acting of management body: Každý člen štatutárneho orgánu koná samostatne.
  (from: 07/11/2008 until: 09/05/2012)
Acting of management body: Každý člen štatutárneho orgánu koná samostatne.
  (from: 03/13/2007 until: 07/10/2008)
Acting of management body: Každý člen štatutárneho orgánu koná samostatne.
  (from: 10/25/2006 until: 03/12/2007)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person