Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  250/S

Business name: 
M.A.Rent, v.o.s.
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
Registered seat: 
Haličská cesta 76
Lučenec 984 01
  (from: 03/07/2007 until: 04/08/2024)
Partizánska 1
Lučenec 984 01
  (from: 12/16/1999 until: 03/06/2007)
Identification number (IČO): 
36 038 938
  (from: 12/16/1999)
Date of entry: 
12/16/1999
  (from: 12/16/1999)
Date of deletion: 
04/09/2024
  (from: 04/09/2024)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/09/2024)
Legal form: 
General partnership
  (from: 12/16/1999)
Objects of the company: 
činnosť miesta uloženia písomností (záznamov) nearchívnej povahy
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
prenájom a sprostredkovanie prenájmu nebytových priestorov a služieb s tým spojených v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
Partners: 
Mobil Centrum spol. s r.o.
T. G. Masaryka 14/A
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 03/03/2018 until: 08/04/2022)
Ing. Katarína Albíniová
Marš.Malinovského 2155/3
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 12/16/1999 until: 05/09/2008)
Ing. Viktor Magic
Zvolenská 576/50A
Vidiná
Slovak Republic
  (from: 12/16/1999 until: 08/04/2022)
Ing. Nadežda Magicová
Zvolenská 576/50A
Vidiná 985 59
Slovak Republic
  (from: 05/10/2008 until: 08/04/2022)
Ing. Viktor Magic
Zvolenská 576/50A
Vidiná
Slovak Republic
  (from: 08/05/2022 until: 04/08/2024)
Ing. Nadežda Magicová
Zvolenská 576/50A
Vidiná 985 59
Slovak Republic
  (from: 08/05/2022 until: 04/08/2024)
Mobil Centrum spol. s r.o. IČO: 36 036 854
T. G. Masaryka 14/A
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 08/05/2022 until: 04/08/2024)
Management body: 
spoločníci
  (from: 09/28/2021 until: 04/08/2024)
spoločník
  (from: 12/16/1999 until: 09/27/2021)
Ing. Viktor Magic
Zvolenská 576/50A
Vidiná
  (from: 12/16/1999 until: 08/04/2022)
Ing. Viktor Magic
Zvolenská 576/50A
Vidiná
From: 12/16/1999
  (from: 08/05/2022 until: 04/08/2024)
Ing. Nadežda Magicová
Zvolenská 576/50A
Vidiná 985 59
From: 02/14/2018
  (from: 03/03/2018 until: 04/08/2024)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje spoločník samostatne.
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 66Cbr/20/2022-25 zo dňa 07.03.2023, právoplatným dňa 25.03.2023, rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti M.A.Rent, v.o.s., so sídlom Haličská cesta 76, 984 01 Lučenec, IČO: 36 038 938, z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) a § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
  (from: 04/09/2024)
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 66Cbr/20/2022-46 zo dňa 05.02.2024, právoplatným dňa 05.02.2024, rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti M.A.Rent, v.o.s., so sídlom Haličská cesta 76, 984 01 Lučenec, IČO: 36 038 938, podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku bez likvidácie.
  (from: 04/09/2024)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 09.12.1999 v súlade s ust. § 76 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/16/1999 until: 04/08/2024)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person