Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6253/B

Business name: 
LOOK, spol. s r.o.
  (from: 03/24/1995 until: 12/22/2011)
ANNA & NAĎA MODELS, spol. s r.o.
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Registered seat: 
Michalská 2
Bratislava 811 01
  (from: 02/13/2001 until: 12/22/2011)
Na vŕšku 1
Bratislava 811 01
  (from: 08/13/1996 until: 02/12/2001)
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
  (from: 03/24/1995 until: 08/12/1996)
Nejedlého 43
Bratislava 841 02
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Identification number (IČO): 
31 363 997
  (from: 12/07/1993)
Date of entry: 
12/07/1993
  (from: 12/07/1993)
Person dissolved from: 
2.9.2011
  (from: 12/23/2011)
Date of deletion: 
12/23/2011
  (from: 12/23/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/23/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/07/1993)
Objects of the company: 
maskérske práce
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
fotografické služby
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 12/07/1993 until: 12/22/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/07/1993 until: 12/22/2011)
agentúrna činnosť modeliek
  (from: 12/07/1993 until: 12/22/2011)
poradensko, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/07/1993 until: 12/22/2011)
Partners: 
Wolfgang Schwarz Sport - und Kulturveranstaltungen Gesellschaft m.b.H.
Passauerplatz 1
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 01/14/1999 until: 02/12/2001)
Wolfgang Schwarz Sport - und Kulturveranstaltungen Gesellschaft m.b.H.
Passauerplatz 1
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 02/10/1997 until: 01/13/1999)
Wolfgang Schwarz Sport - und Kulturveranstaltungen Gesellschaft m.b.H.
Passauerplatz 1
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 03/24/1995 until: 02/09/1997)
Anna Kovačičová
Nejedlého 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/24/1995 until: 02/09/1997)
Anna Kovačičová
Nejedlého 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Naďa Tarabová
Budatínska 47
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Look Eventmanagement GmbH
Passauerplatz 1
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 02/13/2001 until: 12/22/2011)
Contribution of each member: 
Anna Kovačičová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Naďa Tarabová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Anna Kovačičová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/24/1995 until: 02/09/1997)
Wolfgang Schwarz Sport - und Kulturveranstaltungen Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 03/24/1995 until: 02/09/1997)
Wolfgang Schwarz Sport - und Kulturveranstaltungen Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/10/1997 until: 01/13/1999)
Wolfgang Schwarz Sport - und Kulturveranstaltungen Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/14/1999 until: 02/12/2001)
Look Eventmanagement GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 12/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/13/2001 until: 12/22/2011)
Individual managing director
  (from: 06/19/1997 until: 02/12/2001)
Individual managing director
  (from: 03/24/1995 until: 06/18/1997)
konatelia
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Branislav Altus
Šoltésovej 28
Bratislava 811 08
  (from: 06/27/2000 until: 09/28/2006)
Branislav Altus
Šoltésovej 28
Bratislava 811 08
Until: 03/16/2005
  (from: 09/29/2006 until: 09/28/2006)
Anna Kovačičová
Nejedlého 43
Bratislava
  (from: 12/07/1993 until: 06/18/1997)
Ing. Ildikó Sasvári
Šalviová 26
Bratislava 821 01
  (from: 06/19/1997 until: 06/26/2000)
Naďa Tarabová
Budatínska 47
Bratislava
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Naďa Tarabová
Budatínska 47
Bratislava 851 06
  (from: 06/19/1997 until: 12/27/1999)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 02/13/2001 until: 12/22/2011)
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach spoločne.
  (from: 06/19/1997 until: 02/12/2001)
V mene spoločnosti koná konateľ a prokurista, každý samostatne.
  (from: 03/24/1995 until: 06/18/1997)
Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú za ňu konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/07/1993 until: 03/23/1995)
Procuration: 
Naďa Tarabová
Budatínska 47
Bratislava
  (from: 03/24/1995 until: 06/18/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/14/1999 until: 12/22/2011)
100 000 Sk
  (from: 12/07/1993 until: 01/13/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/7/2010 , Sro 6253/B zo dňa 12.7.2011 právoplatné dňa 2.9.2011, ktorým bola zrušená obchodná spoločnosť LOOK, spol. s r.o., Michalská 2, 811 01 Bratislava, IČO: 31 363 997, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 6253/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť LOOK, spol. s r.o., Michalská 2, 811 01 Bratislava, IČO: 31 363 997, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 6253/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/23/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14. 7. 1993 podľa ust. § 57, § 105 a nasl. Obch. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 12896
  (from: 12/07/1993 until: 12/22/2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27. 1. 1995, spoločenská zmluva zo dňa 27. 1. 1995. Spoločnosť ANNA & NAĎA MODELS, spol. s r.o. si zmenila obchodné meno na LOOK, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 12896
  (from: 03/24/1995 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.1996. Stary spis: S.r.o. 12896
  (from: 08/13/1996 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3. 10. 1996, Notárska zápisnica N 230/96, Nz 230/96 zo dňa 11. 10. 1996. Stary spis: S.r.o. 12896
  (from: 02/10/1997 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.01.1997. Stary spis: S.r.o. 12896
  (from: 06/19/1997 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.8.1999, na ktorom bol schválený konateľ.
  (from: 12/28/1999 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1999, na ktorom bola schválená zmena konateľa.
  (from: 06/27/2000 until: 12/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000. Zmena obchodného mena spoločníka.
  (from: 02/13/2001 until: 12/22/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 32 Nsre/214/2004 zo dňa 11.11.2005 ktorým súd začal konať o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri.
  (from: 09/29/2006 until: 12/22/2011)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person