Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  99/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Zavar
  (from: 05/20/1997)
Registered seat: 
Mlynská 8
Zavar 919 26
  (from: 06/19/2012)
Identification number (IČO): 
00 208 451
  (from: 08/14/1991)
Date of entry: 
02/11/1991
  (from: 08/14/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/14/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/03/1994)
obchodná činnosť: výroba, spracovanie, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 01/03/1994)
zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb členov a zamestnancov za podmienok určených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
  (from: 06/19/2012)
vykonávanie prác ťažkými mechanizmami
  (from: 06/19/2012)
vykonávanie poľnohospodárskych prác poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 06/19/2012)
zváračské práce
  (from: 06/19/2012)
kovoobrábanie
  (from: 06/19/2012)
zámočníctvo
  (from: 06/19/2012)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/19/2012)
oprava motorových vozidiel
  (from: 06/19/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/19/2012)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 06/19/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/19/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/19/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/06/2023)
Ing. Peter Holček - Chairman of the Board of Directors
Budovateľská 10
Zavar 919 26
From: 04/21/2022
  (from: 07/29/2022)
Miroslav Bartovič - Vice-chairman of the Board of Directors
Marka Čulena 23
Dolné Lovčice 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Jozef Adamec - Member of the Board of Directors
Trnavská 17
Dolné Lovčice 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Erika Barošová - Member of the Board of Directors
Marka Čulena 4
Dolné Lovčice 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Jaroslav Kútny - Member of the Board of Directors
Slnečná 33
Dolné Lovčice 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Pavol Stríž - Member of the Board of Directors
J.Nižnanského 63
Brestovany 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Jozef Šutiak - Member of the Board of Directors
SNP 113
Brestovany 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 01/03/1994)
Supervisory board: 
Marián Trubač - Člen kontrolnej komisie
Mlynská 5
Zavar 919 26
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Ľuboš Cvíčela - Člen kontrolnej komisie
SNP 19
Dolné Lovčice 919 27
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Mária Bárdiovská - Člen kontrolnej komisie
Vážska 82
Sereď 926 01
From: 04/12/2023
  (from: 05/06/2023)
Registered capital: 
461 031 EUR
  (from: 01/26/2010)
Basic member contribution: 
1 328 EUR
  (from: 01/26/2010)
Other legal facts: 
Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 4.2.1975 /§ 1 zák. č. 72/70 Zb./. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 18.3.1991 v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve boli prijaté nové stanovy družstva. Údaje o zriadení: Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 27. novembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Brestovany, Lovčice a Zavar, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného v Trnave uznesením č. 276 zo dňa 10. decembra 1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č. 49/59 Zb. Stary spis: Dr 311
  (from: 08/14/1991)
Dňa 18.12.92 členská schôdza schválila transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Dňa 15.1.1993 členská schôdza schválila nové stanovy v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 311
  (from: 01/03/1994)
Členská schôdza konaná dňa 23.02.1995 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 311
  (from: 10/05/1995)
Členská schôdza konaná dňa 14.06.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 311
  (from: 11/07/1996)
Členská schôdza konaná dňa 13.03.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/20/1997)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 20.03.1998.
  (from: 05/12/1998)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 23.04.1999.
  (from: 07/12/1999)
Členská schôdza konaná dňa 09.03.2000 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/19/2000)
Nové úplné znenie stanov schválené na výročnej členskej schôdzi dňa 30.04.2003.
  (from: 07/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person