Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  15/T

Business name: 
Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Registered seat: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
  (from: 08/02/1993 until: 08/04/1996)
Identification number (IČO): 
00 165 441
  (from: 12/27/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 12/27/1990)
Date of deletion: 
08/05/1996
  (from: 08/05/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 08/05/1996)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/27/1990)
Ordinary capital: 
779 091 794,24 Kčs
  (from: 12/27/1990 until: 08/04/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30.05.1996 číslo 1306/1996 - A bol štátny podnik zrušený bez likvidácie, s tým, že všetky jeho práva, majetok a záväzky prechádzajú na Fond národného majetku SR a ním založenú spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, Piešťany (ktorá bola zároveň dňom 05.08.1996 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Sa). Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K v y m a z u j e s a dňom 05.08.1996 - Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441. Stary spis: Pš 44
  (from: 08/05/1996)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person