Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6318/B

Business name: 
ecomVia a.s.
  (from: 06/08/2006)
Registered seat: 
SNP 119
Veľké Leváre 908 73
  (from: 03/10/2006)
Identification number (IČO): 
31 364 799
  (from: 01/03/1994)
Date of entry: 
01/03/1994
  (from: 01/03/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/08/2006)
Objects of the company: 
sprostredkovanie predplatného za služby v prostredí komunikačných médií
  (from: 04/22/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/2006)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/22/2006)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/22/2006)
poskytovanie a predaj informácií
  (from: 04/22/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/22/2006)
vydavateľská činnosť v elektronických médiách v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/2006)
zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch
  (from: 04/22/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou informačných technológií
  (from: 04/22/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/22/2006)
poskytovanie služieb pri prenose dát prostredníctvom počítačových sietí
  (from: 04/22/2006)
automatizované spracovanie údajov a činnosti súvisiace s databázami
  (from: 04/22/2006)
prevádzkovanie on-line systémov s informáciami a reklamou
  (from: 04/22/2006)
prevádzkovanie elektronických platobných systémov s výnimkou bankových služieb
  (from: 04/22/2006)
prevádzkovanie a prenájom elektronických obchodov
  (from: 04/22/2006)
vývoj a prevádzka aplikácií pre elektronické obchodovanie prostredníctvom siete internet
  (from: 04/22/2006)
vykonávanie obchodných transakcií z použitia platobných kariet
  (from: 04/22/2006)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 04/22/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/08/2006)
Nadežda Majková - predseda
Námiestie hraničiarov 4/a
Bratislava 851 03
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
PhDr. Alexandra Putzová - člen
Račianska 19
Bratislava 831 01
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Bohuslav Novosad - člen
SNP 20
Veľké Leváre 908 73
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. V prípade, že spoločnosť menuje prokuristu, je tento oprávnený podpisovať za spoločnosť vždy s jedným členom predstavenstva. Prokuristu menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 06/08/2006)
Capital: 
101 800 EUR Paid up: 49 293 EUR
  (from: 06/08/2006)
Supervisory board: 
Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
Hagarova 2
Bratislava 831 03
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Peter Makýš , PhD.
Čsl. parašutistov 1
Bratislava 831 03
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Marta Husarovičová
Palkovičova 18
Bratislava 821 08
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.93 v zmysle ustanovení § 57, § 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13036
  (from: 01/03/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.1998, dodatok k spoločenskej zmluve v zmysle Zák.č. 11/98 Z.z., zo dňa 14.4.1998.
  (from: 09/28/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmene konateľov a spoločenskej zmluvy. Zmena obchodného mena z pôvodného SOFTING LTD Bratislava, spol. s r.o. na Comm-ET Ltd. Slovakia s.r.o. Funkcia konateľa Ing. R. Novosadovej sa končí dňom 27.08.2003.
  (from: 12/05/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.11.2005 o zvýšení základného imania.
  (from: 12/14/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.3.2006.
  (from: 03/10/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006 - rozhodnutie o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 06/08/2006)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person