Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6318/B

Business name: 
ecomVia a.s.
  (from: 06/08/2006)
ecomVia s.r.o.
  (from: 04/22/2006 until: 06/07/2006)
Comm-ET Ltd. Slovakia s.r.o.
  (from: 12/05/2003 until: 04/21/2006)
SOFTING LTD Bratislava, spol. s r.o.
  (from: 01/03/1994 until: 12/04/2003)
Registered seat: 
SNP 119
Veľké Leváre 908 73
  (from: 03/10/2006)
Lenárdova 14
Bratislava 851 01
  (from: 01/03/1994 until: 03/09/2006)
Identification number (IČO): 
31 364 799
  (from: 01/03/1994)
Date of entry: 
01/03/1994
  (from: 01/03/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/08/2006)
Private limited liability company
  (from: 01/03/1994 until: 06/07/2006)
Objects of the company: 
sprostredkovanie predplatného za služby v prostredí komunikačných médií
  (from: 04/22/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/2006)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/22/2006)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/22/2006)
poskytovanie a predaj informácií
  (from: 04/22/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/22/2006)
vydavateľská činnosť v elektronických médiách v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/2006)
zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch
  (from: 04/22/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou informačných technológií
  (from: 04/22/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/22/2006)
poskytovanie služieb pri prenose dát prostredníctvom počítačových sietí
  (from: 04/22/2006)
automatizované spracovanie údajov a činnosti súvisiace s databázami
  (from: 04/22/2006)
prevádzkovanie on-line systémov s informáciami a reklamou
  (from: 04/22/2006)
prevádzkovanie elektronických platobných systémov s výnimkou bankových služieb
  (from: 04/22/2006)
prevádzkovanie a prenájom elektronických obchodov
  (from: 04/22/2006)
vývoj a prevádzka aplikácií pre elektronické obchodovanie prostredníctvom siete internet
  (from: 04/22/2006)
vykonávanie obchodných transakcií z použitia platobných kariet
  (from: 04/22/2006)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 04/22/2006)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/03/1994 until: 04/21/2006)
reklama a propagácia
  (from: 01/03/1994 until: 04/21/2006)
poskytovanie software
  (from: 01/03/1994 until: 04/21/2006)
konzultácie a poradenstvo v oblasti softwaru, hardwaru, strojárstva a výpočtovej techniky
  (from: 01/03/1994 until: 04/21/2006)
čistenie kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 01/03/1994 until: 04/21/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/28/1998 until: 04/21/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/28/1998 until: 04/21/2006)
výroba predmetov z keramiky
  (from: 09/28/1998 until: 04/21/2006)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/2003 until: 04/21/2006)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 12/05/2003 until: 04/21/2006)
návrh, vývoj a výroba elektronických zariadení
  (from: 12/05/2003 until: 04/21/2006)
poskytovanie služieb pri prenose dát prostredníctvom počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/2003 until: 04/21/2006)
Partners: 
Ing. Bohuslav Novosad
SNP 119
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 12/04/2003)
Ing. Bohuslav Novosad
Lenárdova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/03/1994 until: 09/27/1998)
Ing. Renáta Novosadová
Lenárdova 14
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 12/04/2003)
Ing. Renáta Novosadová
Lenárdova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/03/1994 until: 09/27/1998)
Ing. Bohuslav Novosad
SNP 120
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 12/05/2003 until: 06/07/2006)
Nadežda Majková
Námestie hraničiarov 4/a
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 03/10/2006 until: 06/07/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Bohuslav Novosad
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/03/1994 until: 09/27/1998)
Ing. Renáta Novosadová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/03/1994 until: 09/27/1998)
Ing. Bohuslav Novosad
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 12/04/2003)
Ing. Renáta Novosadová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 12/04/2003)
Ing. Bohuslav Novosad
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 12/13/2005)
Ing. Bohuslav Novosad
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/14/2005 until: 03/09/2006)
Ing. Bohuslav Novosad
Amount of investment: 1 900 000 Sk Paid up: 1 270 000 Sk
  (from: 03/10/2006 until: 06/07/2006)
Nadežda Majková
Amount of investment: 1 900 000 Sk Paid up: 570 000 Sk
  (from: 03/10/2006 until: 06/07/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/08/2006)
Individual managing director
  (from: 01/03/1994 until: 06/07/2006)
Nadežda Majková - predseda
Námiestie hraničiarov 4/a
Bratislava 851 03
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
PhDr. Alexandra Putzová - člen
Račianska 19
Bratislava 831 01
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Bohuslav Novosad - člen
SNP 20
Veľké Leváre 908 73
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Renáta Novosadová
Lenárdova 14
Bratislava
  (from: 01/03/1994 until: 09/27/1998)
Ing. Renáta Novosadová
Lenárdova 14
Bratislava 851 01
  (from: 09/28/1998 until: 12/04/2003)
Ing. Bohuslav Novosad
SNP 120
Veľké Leváre 908 73
From: 08/27/2003
  (from: 12/05/2003 until: 06/07/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. V prípade, že spoločnosť menuje prokuristu, je tento oprávnený podpisovať za spoločnosť vždy s jedným členom predstavenstva. Prokuristu menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 06/08/2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 01/03/1994 until: 06/07/2006)
Capital: 
101 800 EUR Paid up: 49 293 EUR
  (from: 06/08/2006)
3 800 000 Sk Paid up: 1 840 000 Sk
  (from: 03/10/2006 until: 06/07/2006)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/14/2005 until: 03/09/2006)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 12/13/2005)
200 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 12/04/2003)
100 000 Sk
  (from: 01/03/1994 until: 09/27/1998)
Supervisory board: 
Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
Hagarova 2
Bratislava 831 03
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Peter Makýš , PhD.
Čsl. parašutistov 1
Bratislava 831 03
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Ing. Marta Husarovičová
Palkovičova 18
Bratislava 821 08
From: 06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.93 v zmysle ustanovení § 57, § 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13036
  (from: 01/03/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.1998, dodatok k spoločenskej zmluve v zmysle Zák.č. 11/98 Z.z., zo dňa 14.4.1998.
  (from: 09/28/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmene konateľov a spoločenskej zmluvy. Zmena obchodného mena z pôvodného SOFTING LTD Bratislava, spol. s r.o. na Comm-ET Ltd. Slovakia s.r.o. Funkcia konateľa Ing. R. Novosadovej sa končí dňom 27.08.2003.
  (from: 12/05/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.11.2005 o zvýšení základného imania.
  (from: 12/14/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.3.2006.
  (from: 03/10/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006 - rozhodnutie o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 06/08/2006)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person