Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6325/B

Business name: 
SLOVENSKÁ INKASNÁ, spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 03/03/2006 until: 12/04/2006)
SLOVENSKÁ INKASNÁ, spol. s r.o.
  (from: 12/29/1993 until: 03/02/2006)
Registered seat: 
Račianska 71
Bratislava 832 59
  (from: 05/13/1998 until: 12/04/2006)
Štefánikova 22
Bratislava 811 04
  (from: 02/19/1996 until: 05/12/1998)
Radlinského 37
Bratislava 811 07
  (from: 12/29/1993 until: 02/18/1996)
Identification number (IČO): 
31 364 861
  (from: 12/29/1993)
Date of entry: 
12/29/1993
  (from: 12/29/1993)
Date of deletion: 
12/05/2006
  (from: 12/05/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/05/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/1993)
Objects of the company: 
odkupovanie a deblokácia pohľadávok, správa aktív a pasív
  (from: 12/29/1993 until: 12/04/2006)
Partners: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Štefanovičova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/29/1993 until: 07/20/2003)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Štefanovičova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/2003 until: 12/04/2006)
Contribution of each member: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1993 until: 07/20/2003)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
Amount of investment: 429 000 * ( nepeňažný vklad ) Paid up: 429 000 *
  (from: 07/21/2003 until: 12/04/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/29/2000 until: 12/04/2006)
konatelia
  (from: 10/01/1999 until: 03/28/2000)
konatelia
  (from: 05/13/1998 until: 09/30/1999)
konatelia
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1998)
konatelia
  (from: 02/24/1997 until: 04/23/1997)
konatelia
  (from: 12/29/1993 until: 02/23/1997)
Ing. Eva Kalinová
Veternicová 7
Bratislava
  (from: 12/29/1993 until: 02/23/1997)
Ing. Eva Kalinová
Veternicová 7
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 04/23/1997)
Dr. Marián Kudlej
Toplianska 14
Bratislava
  (from: 05/30/1997 until: 09/30/1999)
Dr. Marián Kudlej
Toplianska 14
Bratislava
  (from: 10/01/1999 until: 03/28/2000)
JUDr. Bartolomej Kunc
Karadžičova 27
Bratislava
  (from: 12/29/1993 until: 07/18/1994)
Ing. Miroslav Marenčík
Babuškova 3
Bratislava
  (from: 07/19/1994 until: 06/25/1995)
JUDr. Mária Papcunová
Toryská 38
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 05/29/1997)
JUDr. Daniel Ráno
Ružová dolina 22
Bratislava
  (from: 05/30/1997 until: 09/30/1999)
Ing. Ladislav Setnický
Belinského 25
Bratislava
  (from: 06/26/1995 until: 02/23/1997)
Dr. Viktor Václavík
Moyzesova 35
Modra
  (from: 03/29/2000 until: 12/04/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 03/29/2000 until: 12/04/2006)
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 10/01/1999 until: 03/28/2000)
Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje každý samostatne.
  (from: 05/13/1998 until: 09/30/1999)
Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje v zmysle zakladateľskej listiny.
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1998)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne v zmysle zakladateľskej listiny.
  (from: 02/24/1997 until: 04/23/1997)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 12/29/1993 until: 02/23/1997)
Capital: 
529 000 Sk Paid up: 529 000 Sk
  (from: 07/21/2003 until: 12/04/2006)
100 000 Sk
  (from: 12/29/1993 until: 07/20/2003)
Supervisory board: 
Ing. Rudolf Autner
Račianska 81
Bratislava
  (from: 06/26/1995 until: 02/23/1997)
Ing. Anna Fürbecková
Slávičie údolie
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 06/17/1999)
Ing. Augustín Grman
Pustá 5
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 05/29/1997)
Ing. Mária Kováčová
Drobného 22
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 06/17/1999)
Ing. Margita Makarová
Planckova 1
Bratislava
  (from: 06/26/1995 until: 02/23/1997)
JUDr. Emília Miháliková
Sklenárova 38
Bratislava
  (from: 05/30/1997 until: 06/17/1999)
JUDr. Emília Miháliková
Sklenárova 38
Bratislava
Until: 09/05/2002
  (from: 06/18/1999 until: 07/20/2003)
Ing. Soňa Rácová
Liptovská 4
Bratislava
  (from: 06/26/1995 until: 02/23/1997)
JUDr. Jaroslava Zányiová
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 05/30/1997 until: 06/17/1999)
Ing. Viera Žáková
Dukelská 1390/33
Modra
  (from: 02/13/1998 until: 06/17/1999)
Ing. Anna Fürbecková
Slávičie údolie
Bratislava
  (from: 06/18/1999 until: 12/04/2006)
JUDr. Jaroslava Zányiová
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 06/18/1999 until: 12/04/2006)
Ing. Dagmar Andrášiková
Tupolevova 3
Bratislava
From: 09/05/2002
  (from: 07/21/2003 until: 12/04/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2006
  (from: 03/03/2006)
 Liquidators:
JUDr. Viktor Václavik
Moyzesova 35
Modra 900 01
From: 01/01/2006 Until: 12/05/2006
  (from: 06/29/2017)
 Liquidators:
JUDr. Viktor Václavík
Moyzesova 35
Modra 900 01
From: 01/01/2006
  (from: 03/03/2006 until: 06/28/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná likvidátor.
  (from: 03/03/2006)
Other legal facts: 
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava III zo dňa 19.06.2006, konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 29.09.2006 vypracovanej likvidátorom JUDr. Viktorom Václavíkom a jej odsúhlasením jediným spoločníkom spoločnosti dňa 23.11.2006, sa SLOVENSKÁ INKASNÁ, spol. s r.o. - v likvidácii, so sídlom Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 31 364 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 6325/B vymazáva dňom 05.12.2006 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 12/05/2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.1993, pod č. N 219/93, Nz 218/93 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 12/29/1993 until: 12/04/2006)
Notárska zápisnica zo dňa 30.5.1994 pod č. N 38/94, Nz 37/94 spísaná JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 07/19/1994 until: 12/04/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.3.1995 pod č. N 39/95, Nz 43/95. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 06/26/1995 until: 12/04/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.10.1995. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 02/19/1996 until: 12/04/2006)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.10.1996 pod číslom N 159/96, Nz 165/96. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 02/24/1997 until: 12/04/2006)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 107/97, Nz 107/97 napísanej dňa 3.3.1997 notárkou JUDr. Tatianou Šikutovou. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 04/24/1997 until: 12/04/2006)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 221/97, Nz 219/97, napísanej dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 05/30/1997 until: 12/04/2006)
Zmena zakladateľskej zmlvy vo forme notárskej zápisnice N 448/97,Nz 447/97 zo dňa 4.9.1997. Stary spis: S.r.o. 13050
  (from: 02/13/1998 until: 12/04/2006)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 631/97, Nz 630/97 zo dňa 3.12.1997.
  (from: 05/13/1998 until: 12/04/2006)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 8 K 66/98 - 12 zo dňa 6.5.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok Slovenská inkasná, spol. s r.o. Za správcu podstaty bol ustanovený p. Karol Jankech, so sídlom Slov. zväz výrobných družstiev, Mliekárenská 10, Bratislava.
  (from: 07/07/1998 until: 12/04/2006)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná formou notárskej zápisnice N 6/99, Nz 3/99 zo dňa 13.1.1999.
  (from: 06/18/1999 until: 12/04/2006)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 130/99, Nz 103/99 zo dňa 8.4.1999 spísana notárkou JUDr. Soňou Böhmovou.
  (from: 10/01/1999 until: 12/04/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 656/99, Nz 650/99 napísanej dňa 12.11.1999 notárom JUDr. Šikutovou na ktorom bola schválená zmena konateľa.
  (from: 03/29/2000 until: 12/04/2006)
Krajský súd v Bratislave čiastkovým uznesením č.k. 8K 66/98-942 zo dňa 7.6.2001, právoplatným dňa 16.11.2001 zrušil konkurz na majetok úpadcu SLOVENSKÁ INKASNÁ, spol. s r.o. a zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Karola Jankecha, Dunajská Lužná 916.
  (from: 12/20/2001 until: 12/04/2006)
Notárska zápisnica N 244/02, Nz 251/02 zo dňa 5.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 07/21/2003 until: 12/04/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2005 - rozhodnutie o vstupe spoločnosti do likvidácie a menovanie likvidátora k 1.1.2006.
  (from: 03/03/2006 until: 12/04/2006)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person