Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10274/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VÁHOSTAV - SK, a.s.
  (from: 04/27/2001)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 07/17/2014)
Identification number (IČO): 
31 356 648
  (from: 08/11/1993)
Date of entry: 
08/11/1993
  (from: 08/11/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/1993)
Objects of the company: 
Vedenie účtovníctva
  (from: 01/16/2013)
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (from: 08/11/1993)
vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 06/30/1995)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/30/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/30/2001)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 10/30/2001)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 10/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/30/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/30/2001)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 10/30/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 10/30/2001)
výskum a vývoj
  (from: 10/30/2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 10/30/2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 10/30/2001)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti
  (from: 10/30/2001)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/30/2001)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 10/30/2001)
predaj pohonných hmôt
  (from: 10/30/2001)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 10/30/2001)
prechodné ubytovanie
  (from: 10/30/2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 09/17/2002)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 09/17/2002)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 09/17/2002)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (from: 09/17/2002)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (from: 09/17/2002)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (from: 09/17/2002)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (from: 09/17/2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/17/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2003)
údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov
  (from: 07/03/2003)
montáž a oprava zdvíhacích zariadení
  (from: 07/03/2003)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 07/03/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/09/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/09/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/30/2006)
recyklovanie ostatných stavebných odpadov
  (from: 09/30/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 09/30/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/07/2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 08/18/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/10/2012)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 07/10/2012)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/10/2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/10/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/10/2012)
zámočníctvo
  (from: 07/10/2012)
stolárstvo
  (from: 07/10/2012)
kovoobrábanie
  (from: 07/10/2012)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 11/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2000)
Ing. Karol Lesák - člen
Mierová 1970/25
Dolný Kubín 026 01
From: 01/30/2013
  (from: 02/23/2013)
Ing. Ivan Kimlička - člen predstavenstva
Blumentálska 2732/8
Bratislava 811 07
From: 03/13/2014
  (from: 03/29/2014)
RNDr. Ján Kato - predseda
Borinka 398
Borinka 900 32
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/10/2000)
Branch of the enterprise: 
Name: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (from: 04/28/2012)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 04/28/2012)
Head: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
From: 22.8.2007
  (from: 04/28/2012)
Scope of business activity: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2012)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/28/2012)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 04/28/2012)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 04/28/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/28/2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/28/2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/28/2012)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/28/2012)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 04/28/2012)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 04/28/2012)
prechodné ubytovanie
  (from: 04/28/2012)
 
 
Capital: 
20 000 000 EUR Paid up: 20 000 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
Stockholder: 
FINASIST, a.s.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (from: 09/30/2006)
Supervisory board: 
Jana Smikoňová
Hlinská 2586/36
Žilina
From: 02/13/2007
  (from: 03/08/2007)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 07/31/2012
  (from: 10/05/2012)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1993, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
  (from: 08/11/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
  (from: 11/08/1994)
živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
  (from: 06/30/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/27/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/23/2001)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2001 bola zriadená organizačná zložka -odštepný závod.
  (from: 12/05/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 20.11. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/13/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/03/2003)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person