Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10274/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VÁHOSTAV - SK, a.s.
  (from: 04/27/2001)
Prvá slovenská tunelárska, a.s.
  (from: 08/11/1993 until: 04/26/2001)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 07/17/2014)
Hlinská 40
Žilina 011 18
  (from: 04/10/2000 until: 07/16/2014)
Račianska 66
Bratislava 832 64
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Identification number (IČO): 
31 356 648
  (from: 08/11/1993)
Date of entry: 
08/11/1993
  (from: 08/11/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/1993)
Objects of the company: 
Vedenie účtovníctva
  (from: 01/16/2013)
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (from: 08/11/1993)
vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 06/30/1995)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/30/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/30/2001)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 10/30/2001)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 10/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/30/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/30/2001)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 10/30/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 10/30/2001)
výskum a vývoj
  (from: 10/30/2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 10/30/2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 10/30/2001)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti
  (from: 10/30/2001)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/30/2001)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 10/30/2001)
predaj pohonných hmôt
  (from: 10/30/2001)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 10/30/2001)
prechodné ubytovanie
  (from: 10/30/2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 09/17/2002)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 09/17/2002)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 09/17/2002)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (from: 09/17/2002)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (from: 09/17/2002)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (from: 09/17/2002)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (from: 09/17/2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/17/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2003)
údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov
  (from: 07/03/2003)
montáž a oprava zdvíhacích zariadení
  (from: 07/03/2003)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 07/03/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/09/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/09/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/30/2006)
recyklovanie ostatných stavebných odpadov
  (from: 09/30/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 09/30/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/07/2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 08/18/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/10/2012)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 07/10/2012)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/10/2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/10/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/10/2012)
zámočníctvo
  (from: 07/10/2012)
stolárstvo
  (from: 07/10/2012)
kovoobrábanie
  (from: 07/10/2012)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 11/27/2012)
nákladná cestná doprava
  (from: 12/05/2001 until: 04/08/2005)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 12/05/2001 until: 04/08/2005)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore činnosti geotechnika, geotechnická príprava stavieb, zakladanie stavieb, podzemné stavby
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
vykonávanie občianskych stavieb
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
expertízna, posudková, konzultačná, kooperačná, sprostredkovateľská, poradenská a edukačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a technológií výstavby, včítane kontroly, meraní, skúšok a prieskumu
  (from: 11/08/1994 until: 10/29/2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 06/30/1995 until: 10/29/2001)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 10/30/2001 until: 07/09/2012)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 10/30/2001 until: 07/02/2003)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 10/30/2001 until: 07/02/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2000)
Managing board
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Karol Lesák - člen
Mierová 1970/25
Dolný Kubín 026 01
From: 01/30/2013
  (from: 02/23/2013)
Ing. Ivan Kimlička - člen predstavenstva
Blumentálska 2732/8
Bratislava 811 07
From: 03/13/2014
  (from: 03/29/2014)
RNDr. Ján Kato - predseda
Borinka 398
Borinka 900 32
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
From: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 07/01/2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
From: 06/11/2004 Until: 06/17/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Jaroslav Birkus
Vajanského 1129
Kysucké Nové Mesto
From: 03/25/2003
  (from: 04/11/2003 until: 04/27/2004)
Ing. Jaroslav Birkus
Vajanského 1129
Kysucké Nové Mesto
From: 03/25/2003 Until: 03/31/2004
  (from: 04/28/2004 until: 04/27/2004)
Ing. Pavol Brtko
Riadok 15
Ružomberok
  (from: 04/10/2000 until: 05/14/2001)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
  (from: 07/23/2001 until: 02/02/2003)
Ing. Martin Buňák - podpredseda
Gabajova 5
Žilina
From: 06/29/2001 Until: 09/17/2003
  (from: 02/03/2003 until: 10/20/2003)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
From: 09/17/2003
  (from: 10/21/2003 until: 03/24/2006)
Ing. Martin Buňák - člen
Horná 1061/71A
Žilina - Budatín
From: 09/17/2003
  (from: 03/25/2006 until: 03/28/2014)
Ing. Martin Buňák - člen
Horná 1061/71A
Žilina - Budatín
From: 09/17/2003 Until: 03/13/2014
  (from: 03/29/2014 until: 03/28/2014)
Rudolf Čížik
Myslenická 3164/66
Pezinok - Myslenice
From: 09/17/2003
  (from: 10/21/2003 until: 04/27/2004)
Rudolf Čížik
Myslenická 3164/66
Pezinok - Myslenice
From: 09/17/2003 Until: 03/31/2004
  (from: 04/28/2004 until: 04/27/2004)
Ing. Mikuláš Čižmár
Oravská 1
Žilina
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Igor Dugát
140
Bošáca
From: 01/01/2003 Until: 09/17/2003
  (from: 02/03/2003 until: 10/20/2003)
Ing. Jaroslav Kapusta
Lúčna 31/3
Prievidza
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
RNDr. Ján Kato - podpredseda
Lábska 368/1
Zohor
Until: 12/31/2002
  (from: 12/20/2001 until: 02/02/2003)
RNDr. Ján Kato - predseda
398
Borinka
From: 06/15/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/01/2014)
RNDr. Ján Kato - predseda
398
Borinka
From: 06/15/2006 Until: 06/17/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Juraj Klimo
Demänová 134
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/10/2000 until: 07/22/2001)
Ing. Miroslav Králik - predseda
Podhradie 55
Svätý Jur
Until: 06/21/2002
  (from: 12/20/2001 until: 08/12/2002)
Ing. Pavol Kusý , CSc.
Iljušinová 4
Bratislava
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Ján Marônek
Orechová 2
Bernolákovo
  (from: 12/20/2001 until: 09/16/2002)
Ing. Ján Marônek - podpredseda
Orechová 2
Bernolákovo
From: 09/17/2003
  (from: 10/21/2003 until: 07/29/2004)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo
From: 06/21/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 09/17/2002 until: 10/20/2003)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 09/17/2003
  (from: 07/30/2004 until: 04/10/2006)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 09/17/2003 Until: 03/27/2006
  (from: 04/11/2006 until: 04/10/2006)
Mgr. Alexander Pistovčák
Ľubľanská 1678/3
Žilina
From: 11/25/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 12/09/2002 until: 10/20/2003)
Ing. Branislav Sališ
Bajzová 8
Žilina
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Gustav Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Gustáv Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 04/10/2000 until: 11/29/2000)
Ing. Gustáv Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 11/30/2000 until: 12/04/2001)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 08/06/2004)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/11/2004
  (from: 08/07/2004 until: 07/01/2014)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/11/2004 Until: 06/17/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 04/24/2009
  (from: 06/10/2009 until: 07/01/2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
From: 04/24/2009 Until: 06/17/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Juraj Škorvánek
Mateja Bela 3459/64
Žilina
From: 01/01/2003 Until: 03/25/2003
  (from: 02/03/2003 until: 04/10/2003)
Ing. Juraj Škorvánek
Mateja Bela 64
Žilina
  (from: 05/15/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Ján Štetiar - člen
Jesenského 1180/8
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 08/06/2004)
Ing. Ján Štetiar - člen
Jesenského 1180/8
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/11/2004
  (from: 08/07/2004 until: 02/22/2013)
Ing. Ján Štetiar - člen
Jesenského 1180/8
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/11/2004 Until: 01/29/2013
  (from: 02/23/2013 until: 02/22/2013)
Ing. Ján Štrauch
E. Necseya 2
Žilina
Until: 11/25/2002
  (from: 05/15/2001 until: 12/08/2002)
Ing. Vladimír Vávra
Fraňa Kráľa 25
Bratislava
From: 06/21/2002 Until: 12/31/2002
  (from: 08/13/2002 until: 02/02/2003)
Robert Keaton Wood - predseda
Haburská 211/18
Bratislava
From: 09/17/2003
  (from: 10/21/2003 until: 06/04/2004)
Robert Keaton Wood - predseda
Haburská 211/18
Bratislava
From: 09/17/2003 Until: 04/30/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/04/2004)
Ing. Jozef Zajonc
Hlavná 26
Šamorín
  (from: 05/15/2001 until: 12/19/2001)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/10/2000)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom jepotrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. (Jeden za Váhostav a.s. a jeden za Banské stavbyPrievidza). Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanieza spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcichpripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Branch of the enterprise: 
Name: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (from: 04/28/2012)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (from: 04/28/2012)
Head: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
From: 22.8.2007
  (from: 04/28/2012)
Scope of business activity: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/28/2012)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/28/2012)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 04/28/2012)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 04/28/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/28/2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/28/2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/28/2012)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/28/2012)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 04/28/2012)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 04/28/2012)
prechodné ubytovanie
  (from: 04/28/2012)
 
 
Name: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
Registered seat: 
Mokráň záhon 4
Bratislava 821 04
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
Head: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
From: 22.8.2007
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
Scope of business activity: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
prechodné ubytovanie
  (from: 06/10/2009 until: 04/27/2012)
 
 
Name: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 3060/39
Bratislava 831 04
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
Head: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
From: 22.8.2007
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
Scope of business activity: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
prechodné ubytovanie
  (from: 08/23/2007 until: 06/09/2009)
 
 
Name: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 3460
Bratislava
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
Head: 
Ing. Jozef Bezák
Jazdecká 14
Nové Zámky
Until: 30.4.2004
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
Scope of business activity: 
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 12/05/2001 until: 07/02/2003)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 12/05/2001 until: 07/02/2003)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činnosti vo výstavbe)
  (from: 12/05/2001 until: 05/13/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/03/2003 until: 05/13/2004)
 
 
Capital: 
20 000 000 EUR Paid up: 20 000 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
600 000 000 Sk Paid up: 600 000 000 Sk
  (from: 04/19/2008 until: 06/09/2009)
490 000 000 Sk Paid up: 490 000 000 Sk
  (from: 02/03/2003 until: 04/18/2008)
490 000 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 02/02/2003)
237 000 000 Sk
  (from: 05/15/2001 until: 12/19/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 05/14/2001)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 200 000 EUR
  (from: 06/10/2009)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 04/19/2008 until: 06/09/2009)
Number of shares: 98
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 07/30/2004 until: 04/18/2008)
Number of shares: 40
Druh: kmeňová akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 04/10/2000 until: 07/29/2004)
Number of shares: 236
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/15/2001 until: 07/29/2004)
Number of shares: 253
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 07/29/2004)
Number of shares: 40
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Stockholder: 
FINASIST, a.s.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (from: 09/30/2006)
FINASIST, a.s.
Odbojárov 3
Bratislava 832 15
  (from: 04/28/2004 until: 09/29/2006)
Supervisory board: 
Jana Smikoňová
Hlinská 2586/36
Žilina
From: 02/13/2007
  (from: 03/08/2007)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
From: 07/31/2012
  (from: 10/05/2012)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014)
JUDr. Vladimír Balaník
Kollárova 4452/41
Prešov
From: 06/25/2003
  (from: 07/29/2003 until: 07/29/2004)
JUDr. Vladimír Balaník
Kollárova 4452/41
Prešov
From: 06/25/2003 Until: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
  (from: 05/15/2001 until: 07/22/2001)
Rudolf Čížik
Myslenická 3164/66
Pezinok - Myslenice
From: 06/21/2002 Until: 09/17/2003
  (from: 08/13/2002 until: 10/20/2003)
Ing. Mikuláš Čižmár
Oravská 1
Žilina
  (from: 04/10/2000 until: 05/14/2001)
Vincent Dubeň
Landauova 6
Bratislava
Until: 06/25/2003
  (from: 12/20/2001 until: 07/28/2003)
Ing. Dušan Faktor , CSc.
Terchovská 8
Zálesie
From: 12/01/2006
  (from: 12/08/2006 until: 08/17/2007)
Ing. Dušan Faktor , CSc.
Terchovská 8
Zálesie
From: 12/01/2006 Until: 08/13/2007
  (from: 08/18/2007 until: 08/17/2007)
Ing. Jozef Fraňo
Oravská cesta 1
Žilina
  (from: 07/23/2001 until: 07/29/2004)
Ing. Jozef Fraňo
Oravská cesta 1
Žilina
From: 07/23/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Ing. Vladislava Herchelová
Nedožerského 11/3
Prievidza
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava
From: 04/01/2004
  (from: 04/28/2004 until: 07/29/2004)
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava
From: 04/01/2004 Until: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
From: 06/15/2006
  (from: 07/14/2006 until: 12/07/2006)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
From: 06/15/2006 Until: 12/01/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
From: 08/13/2007
  (from: 08/18/2007 until: 10/04/2012)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
From: 08/13/2007 Until: 07/31/2012
  (from: 10/05/2012 until: 10/04/2012)
Ing. Roman Hýrošš
Fatranská 20
Žilina
Until: 06/21/2002
  (from: 12/20/2001 until: 08/12/2002)
RNDr. Ján Kato
398
Borinka
From: 06/11/2004
  (from: 03/25/2006 until: 07/13/2006)
RNDr. Ján Kato
398
Borinka
From: 06/11/2004 Until: 06/15/2006
  (from: 07/14/2006 until: 07/13/2006)
RNDr. Ján Kato
Lábska 368/1
Zohor 900 51
From: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 03/24/2006)
Ing. Jozef Králik
Drieňová 17
Žilina
  (from: 07/23/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Miroslav Králik - predseda
Podhradie 55
Svätý Jur
From: 06/21/2002
  (from: 08/13/2002 until: 04/27/2004)
Ing. Miroslav Králik - predseda
Podhradie 55
Svätý Jur
From: 06/21/2002 Until: 03/31/2004
  (from: 04/28/2004 until: 04/27/2004)
Ing. Marián Líškay
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
From: 06/21/2002 Until: 06/25/2003
  (from: 08/13/2002 until: 07/28/2003)
Ing. Adriana Matysová
Líščie Nivy 2
Bratislava
From: 04/01/2004
  (from: 04/28/2004 until: 10/20/2009)
Ing. Štefan Opavský
Martinská 3/37
Žilina
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Ivan Propper
Sabinovská 9
Bratislava
From: 09/17/2003
  (from: 10/21/2003 until: 04/27/2004)
Ing. Ivan Propper
Sabinovská 9
Bratislava
From: 09/17/2003 Until: 03/31/2004
  (from: 04/28/2004 until: 04/27/2004)
Ing. Branislav Sališ
Bajzova 8
Žilina
  (from: 04/10/2000 until: 07/22/2001)
Ing. Vladimír Skácel
Hollého 71
Žilina
  (from: 08/11/1993 until: 04/09/2000)
Ing. Ján Sokolík
Jedlíkova 5
Žilina
  (from: 04/10/2000 until: 12/19/2001)
Ing. Juraj Široký
Strmý vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica
From: 06/25/2003
  (from: 07/29/2003 until: 07/29/2004)
Ing. Juraj Široký
Strmý vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica
From: 06/25/2003 Until: 06/11/2004
  (from: 07/30/2004 until: 07/29/2004)
Milan Tomko
71
Pavlova Ves
From: 07/17/2002
  (from: 08/13/2002 until: 03/07/2007)
Milan Tomko
71
Pavlova Ves
From: 07/17/2002 Until: 02/13/2007
  (from: 03/08/2007 until: 03/07/2007)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 04/01/2004 Until: 06/17/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
From: 04/01/2004
  (from: 10/21/2009 until: 07/01/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1993, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
  (from: 08/11/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
  (from: 11/08/1994)
živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
  (from: 06/30/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/27/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/23/2001)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2001 bola zriadená organizačná zložka -odštepný závod.
  (from: 12/05/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 20.11. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/13/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/03/2003)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person