Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6360/B

Business name: 
RE-SET s.r.o.
  (from: 05/05/2015 until: 05/28/2015)
EZIB s.r.o.
  (from: 04/04/1995 until: 05/04/2015)
"EZIB-elektrozariadenia, inštalácie, blesko- zvody", spol. s r.o.
  (from: 01/17/1994 until: 04/03/1995)
Registered seat: 
Ďurgalova 14
Bratislava 831 01
  (from: 04/04/1995 until: 05/28/2015)
Prievozská 16
Bratislava 821 09
  (from: 01/17/1994 until: 04/03/1995)
Identification number (IČO): 
31 365 345
  (from: 01/17/1994)
Date of entry: 
01/17/1994
  (from: 01/17/1994)
Person dissolved from: 
22.5.2015
  (from: 05/29/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/29/2015)
Date of deletion: 
05/29/2015
  (from: 05/29/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/29/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/1994)
Objects of the company: 
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 01/17/1994 until: 05/28/2015)
sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/1994 until: 05/28/2015)
Partners: 
Eduard Antal
Budatínska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 11/03/2014)
Eduard Antal
Budatínska 57
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Anton Mitura
Cintorínska 24
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 01/09/2015)
Anton Mitura
Cintorínska 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Jozef Pavúček
Legionarska 5
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 01/09/2015)
Jozef Pavúček
Legionarska 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Cubana s. r. o.
Tallerova 4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/10/2015 until: 05/28/2015)
Contribution of each member: 
Jozef Pavúček
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Eduard Antal
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Anton Mitura
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Jozef Pavúček
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 11/03/2014)
Eduard Antal
Amount of investment: 85 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 11/03/2014)
Anton Mitura
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 11/03/2014)
Jozef Pavúček
Amount of investment: 2 822 EUR Paid up: 2 822 EUR
  (from: 11/04/2014 until: 01/09/2015)
Anton Mitura
Amount of investment: 3 818 EUR Paid up: 3 818 EUR
  (from: 11/04/2014 until: 01/09/2015)
Cubana s. r. o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/10/2015 until: 05/28/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/10/2015 until: 05/28/2015)
konatelia
  (from: 01/17/1994 until: 01/09/2015)
Eduard Antal
Budatínska 57
Bratislava
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Eduard Antal
Budatínska 57
Bratislava
  (from: 06/10/1998 until: 11/03/2014)
Eduard Antal
Budatínska 57
Bratislava
Until: 10/13/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
Anton Mitura
Cintrorínska 24
Bratislava 811 08
From: 10/13/2014
  (from: 11/04/2014 until: 01/09/2015)
Anton Mitura
Cintrorínska 24
Bratislava 811 08
From: 10/13/2014 Until: 11/21/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Jozef Pavúček
Legionárska 5
Bratislava
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Jozef Pavúček
Legionarska 5
Bratislava
  (from: 06/10/1998 until: 01/09/2015)
Jozef Pavúček
Legionarska 5
Bratislava
Until: 11/21/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Filip Viorel
Str. Transilvaniei 13
Baia Mare
Rumunsko
From: 11/22/2014
  (from: 01/10/2015 until: 05/28/2015)
Acting in the name of the company: 
Samostatne
  (from: 11/04/2014 until: 05/28/2015)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/17/1994 until: 11/03/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/04/2014 until: 05/28/2015)
200 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 11/03/2014)
100 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 06/09/1998)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 569/2015, Nz 17589/2015, NCRIs 17982/2015 zo dňa 22.05. 2015.
  (from: 05/29/2015)
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 22.11.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13128
  (from: 01/17/1994 until: 05/28/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.1995, schválená zmena názvu, sídla. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve z 27.3.1995 Zmena názvu z EZIB elektrozariadenia, inštalácie, bleskozvody spol. s r.o., na EZIB s.r.o. Stary spis: S.r.o. 13128
  (from: 04/04/1995 until: 05/28/2015)
Spoločenská zmluva zo dňa 21.5.1998 v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 06/10/1998 until: 05/28/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.10.2014. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.2014. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2014.
  (from: 11/04/2014 until: 05/28/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014.
  (from: 01/10/2015 until: 05/28/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 11.02.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 144/2015, Nz 4398/2015, NCRls 4540/2015.
  (from: 03/17/2015 until: 05/28/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.03.2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 03.03.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 211/2015, Nz 7020/2015, NCRls 7227/2015.
  (from: 03/20/2015 until: 05/28/2015)
Notárska zápisnica - N 250/2015, NZ 8991/2015, NCRls 9238/2015 - Zmluva o zlúčení zo dňa 17.03.2015.
  (from: 03/26/2015 until: 05/28/2015)
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 242/2015, Nz 7956/2015, NCRls 8177/2015 zo dňa 10.03.2015.
  (from: 03/27/2015 until: 05/28/2015)
Notárska zápisnica N 303/2015, Nz 10710/2015, NCRls 10970/2015 zmluva o zlúčení zo dňa 30.03.2015.
  (from: 04/09/2015 until: 05/28/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 319/2015, Nz 11244/2015, NCRls 11522/2015 zo dňa 02.04.2015.
  (from: 04/15/2015 until: 05/28/2015)
Notárska zápisnica - N 360/2015, NZ 12877/2015, NCRls 13188/2015 - Zmluva o zlúčení zo dňa 17.04.2015.
  (from: 04/23/2015 until: 05/28/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/17/2015 until: 05/28/2015)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/29/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
B&V PROPERTY, s.r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava 917 01
  (from: 05/22/2015)
BENPER s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 03/26/2015)
CONSTRUCTA, s.r.o.
Pribinovo námestie 8
Prievidza 971 01
  (from: 03/20/2015)
DIANN, s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 20/15
Brezno 977 01
  (from: 04/23/2015)
Diversité s.r.o.
Dulovo námestie 10
Bratislava 821 09
  (from: 05/22/2015)
DOOBS, s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 03/26/2015)
EKOGEOS spol. s r. o.
Radlinského 33
Bratislava 811 07
  (from: 04/09/2015)
ELKO COMPUTERS ŽILINA, s.r.o.
Hálkova 12
Žilina 010 01
  (from: 03/17/2015)
EMKO Wood s.r.o.
Mierová 274/14
Rožňava 048 01
  (from: 04/15/2015)
EURO NÁKUP s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 03/26/2015)
EXIM ZA, s.r.o.
Hálkova 12
Žilina 010 01
  (from: 03/17/2015)
FML Group s.r.o.
Bancíkovej 1
Bratislava 821 03
  (from: 04/23/2015)
FORTH s. r. o.
Talichova 2
Bratislava-Dúbravka 841 02
  (from: 05/05/2015)
hiphopzije s. r. o.
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
  (from: 04/15/2015)
HV Logistics, s. r. o.
Električná 323/5
Trenčín 911 01
  (from: 03/27/2015)
Internet Stores Slovakia s.r.o.
Ružová 1638/40
Žilina 010 01
  (from: 03/20/2015)
KAMEŇANSKÁ PÁLENICA s.r.o.
Jarná 17/356
Rožňava 048 01
  (from: 04/09/2015)
M L R s.r.o.
Mierová 54
Tomášov 971 01
  (from: 03/27/2015)
MODERNO s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 03/26/2015)
MultiAir s. r. o.
Šancová 48
Bratislava 811 05
  (from: 03/27/2015)
Obchod a služby s. r. o.
86
Tuchyňa 018 55
  (from: 03/17/2015)
PUMBA s. r. o.
Fedákova 14
Bratislava 841 02
  (from: 04/09/2015)
RASKO TN, s. r. o.
Šoltésovej 4
Trenčín 911 01
  (from: 03/20/2015)
T - POOL s.r.o.
Zimná 21
Košice 040 01
  (from: 04/09/2015)
TOFEJ, s.r.o.
Školská 928
Čadca 022 01
  (from: 03/26/2015)
VARIES s.r.o.
Veterná 18/B
Trnava 917 01
  (from: 05/22/2015)
Legal successor: 
optics s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 05/29/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person