Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18955/V

Business name: 
CK FENÍCIA s.r.o. v konkurze
  (from: 12/05/2023)
Registered seat: 
Mlynská 27
Košice 040 01
  (from: 12/23/2011)
Identification number (IČO): 
36 698 598
  (from: 11/16/2006)
Date of entry: 
11/16/2006
  (from: 11/16/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/16/2006)
Objects of the company: 
požičovňa motorových vozidiel
  (from: 11/16/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/16/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/16/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 11/16/2006)
Partners: 
Ing. Tomáš Becker
Remeselnícka 3674/12
Michalovce 071 01
Slovak Republic
  (from: 12/05/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Becker
Amount of investment: 6 700 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 700 EUR
  (from: 12/05/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/16/2006)
Ing. Tomáš Becker
Remeselnícka 3674/12
Michalovce 071 01
From: 12/01/2023
  (from: 12/05/2023)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/16/2006)
Capital: 
6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 12/23/2011)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Štúrova 22
Košice 040 01
From: 09/25/2012
  (from: 06/11/2013)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 30K/3/2012-139 zo dňa 17.9.2012 (právoplatnosť nadobudlo dňa 25.9.2012) vyhlásil konkurz na majetok dlžníka spoločnosti CK FENÍCIA s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 36 698 598 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 33, 040 01 Košice.
  (from: 06/11/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/05/2023)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CPW s. r. o. 55345859 ,
Šancová
3568/61
  (from: 12/05/2023)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person