Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19212/T

Business name: 
HPM, s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/01/2023)
HPM, s.r.o.
  (from: 11/16/2006 until: 12/31/2022)
Registered seat: 
Lúčna 52
Trnava 917 05
  (from: 11/16/2006)
Identification number (IČO): 
36 698 644
  (from: 11/16/2006)
Date of entry: 
11/16/2006
  (from: 11/16/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/16/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 11/16/2006)
poradenská a konzultačná činnosť pre obchod a služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 11/16/2006)
organizovanie výstav, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
  (from: 11/16/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
vydavateľská činnosť, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
marketing - prieskum trhu
  (from: 11/16/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/16/2006)
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
administratívne práce
  (from: 11/16/2006)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/16/2006)
Partners: 
Ing. Štefan Puškár
Lúčna 52
Trnava 917 05
Slovak Republic
  (from: 10/01/2022)
Ing. Štefan Puškár
Lúčna 52
Trnava 917 05
Slovak Republic
  (from: 12/30/2016 until: 09/30/2022)
Ing. Štefan Puškár
Lúčna 52
Trnava 917 05
Slovak Republic
  (from: 11/16/2006 until: 09/13/2013)
Silvia Puškárová
Lúčna 52
Trnava 917 05
Slovak Republic
  (from: 09/14/2013 until: 12/29/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Puškár
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/01/2022)
Ing. Štefan Puškár
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 03/23/2010)
Ing. Štefan Puškár
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/24/2010 until: 09/13/2013)
Silvia Puškárová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/14/2013 until: 12/29/2016)
Ing. Štefan Puškár
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/30/2016 until: 09/30/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/16/2006)
Ing. Štefan Puškár
Lúčna 52
Trnava 917 05
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
Ing. Štefan Puškár
Lúčna 52
Trnava 917 05
From: 11/16/2006
  (from: 11/16/2006 until: 09/13/2013)
Ing. Štefan Puškár
Lúčna 52
Trnava 917 05
From: 11/16/2006 Until: 08/15/2013
  (from: 09/14/2013 until: 09/13/2013)
Silvia Puškárová
Lúčna 52
Trnava 917 05
From: 08/15/2013
  (from: 09/14/2013 until: 12/29/2016)
Silvia Puškárová
Lúčna 52
Trnava 917 05
From: 08/15/2013 Until: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/16/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/24/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/16/2006 until: 03/23/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2023
Rozhodnutím spoločníka o zrušení obchodnej spoločnosti podľa §68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/01/2023)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Ku dňu ustanovenia do funkcie na likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti v rozsahu podľa § 72 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a robiť v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní likvidátor záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s dokončením nevybavených obchodov.
  (from: 01/01/2023)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person