Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6377/B

Business name: 
E-S Marketing, spol. s r.o.
  (from: 05/15/2004)
E.S. Marketing s r.o.
  (from: 03/12/1997 until: 05/14/2004)
L.A.G. SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 01/11/1994 until: 03/11/1997)
Registered seat: 
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 10/22/1999)
Havlíčkova 14
Bratislava 810 00
  (from: 03/12/1997 until: 10/21/1999)
Kopčianska 6
Bratislava 851 01
  (from: 01/11/1994 until: 03/11/1997)
Identification number (IČO): 
31 365 540
  (from: 01/11/1994)
Date of entry: 
01/11/1994
  (from: 01/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/11/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/11/1994)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/13/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/05/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/05/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/05/2012)
administratívne služby,
  (from: 06/05/2012)
sprotredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cestnej dopravy, obchodu a služieb
  (from: 01/11/1994 until: 03/12/2000)
nákup a predaj úžitkových motorových vozidiel, návesových a prívesových zariadení
  (from: 01/11/1994 until: 03/12/2000)
Partners: 
JUDr. Vladimíra Vydrová
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
Slovak Republic
  (from: 06/05/2012)
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 05/15/2004)
E-S Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 08/04/2003 until: 05/14/2004)
E.S. Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/16/1999 until: 08/03/2003)
E.S. Partners spol. s r.o. IČO: 31 329 225
Havlíčkova 14
Bratislava 811 00
Slovak Republic
  (from: 06/02/1997 until: 02/15/1999)
Wigro Trade spol. s r.o. IČO: 17 326 044
Kopčianska 6
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/12/1997 until: 06/01/1997)
L.A.G. INTERNATIONAL N.V.
Kanaalaan 54
Kanaal Zuid, B-3960 Bree
Belgicko
  (from: 01/11/1994 until: 03/11/1997)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
Slovak Republic
  (from: 07/20/2010 until: 06/04/2012)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Rastislavova 2
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 06/05/2009 until: 07/19/2010)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Mesačná 1
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/15/2004 until: 06/04/2009)
Contribution of each member: 
Mgr. Vladimíra Vydrová
  (from: 06/05/2009 until: 07/19/2010)
Mgr. Vladimíra Vydrová
  (from: 07/20/2010 until: 06/04/2012)
JUDr. Vladimíra Vydrová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/05/2012)
JUDr. Johan Mevesen
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/05/2009)
L.A.G. INTERNATIONAL N.V.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/11/1994 until: 03/11/1997)
Wigro Trade spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 03/12/1997 until: 06/01/1997)
E.S. Partners spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/02/1997 until: 02/15/1999)
E.S. Partners spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 08/03/2003)
E-S Partners spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/04/2003 until: 05/14/2004)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/15/2004 until: 06/04/2009)
JUDr. Johan Mevesen
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/15/2004 until: 06/04/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/09/2019)
Individual managing director
  (from: 08/04/2003 until: 01/08/2019)
Individual managing director
  (from: 01/11/1994 until: 08/03/2003)
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 07/20/2009
  (from: 08/22/2009)
Ing. Jozef Potisk
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 01/11/1994 until: 03/11/1997)
Mgr. Vladimíra Vydrová
Mesačná 1
Bratislava 821 00
  (from: 03/12/1997 until: 08/03/2003)
JUDr. Vladimíra Vydrová - Individual managing director
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/11/1997
  (from: 06/05/2012 until: 01/08/2019)
JUDr. Vladimíra Vydrová - Individual managing director
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/11/1997 Until: 01/01/2019
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
Mgr. Vladimíra Vydrová - Individual managing director
Mesačná 1
Bratislava 821 00
From: 02/11/1997
  (from: 08/04/2003 until: 06/04/2009)
Mgr. Vladimíra Vydrová - Individual managing director
Rastislavova 2
Bratislava 821 08
From: 02/11/1997
  (from: 06/05/2009 until: 07/19/2010)
Mgr. Vladimíra Vydrová - Individual managing director
Záhradná 79
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/11/1997
  (from: 07/20/2010 until: 06/04/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ alebo prokurista, každý samostatne.
  (from: 08/22/2009)
konateľ
  (from: 01/11/1994 until: 08/03/2003)
Procuration: 
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 08/04/2003
  (from: 05/15/2004 until: 08/21/2009)
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 08/04/2003 Until: 07/20/2009
  (from: 08/22/2009 until: 08/21/2009)
Johan Mevesen
Heuveneindeweg 28
B-3520 Zonhoven
Belgicko
  (from: 08/04/2003 until: 05/14/2004)
Za spoločnosť koná konateľ alebo prokurista, každý samostatne.
  (from: 08/04/2003 until: 08/21/2009)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/05/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/04/2003 until: 06/04/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/16/1999 until: 08/03/2003)
100 000 Sk
  (from: 01/11/1994 until: 02/15/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice napísanej dňa 3.12.1993 podľa ust. § 57 ods.3 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13145
  (from: 01/11/1994)
Notárska zápisnica N 57/97, Nz 56/97 zo dňa 11.2.1997, zápisnica z valného zhromaždenia 23.1.1997. Starý spis: S.r.o. 13145
  (from: 03/12/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Starý spis: S.r.o. 13145
  (from: 06/02/1997)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 929/98, Nz 926/98 zo dňa 9.9.1998 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/16/1999)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spísaný dňa 6.10.1999 do notárskej zápisnice č. N 1127/99, Nz 1111/99.
  (from: 10/22/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia a Dodatku č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 152/00, Nz 147/00 napísanej dňa 6.3.2000 notárom JUDr. Macákom v Bratislave.
  (from: 03/13/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice NZ 655/2002 zo dňa 04.09.2002.
  (from: 08/04/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a prevode časti obchodného podielu zo dňa 5.4.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2004, zmena obchodného mena, pôvodné E.S. Marketing s.r.o.
  (from: 05/15/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2009.
  (from: 06/05/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2009.
  (from: 08/22/2009)
Zápisnica z valnéh zhromaždenia zo dňa 19.04.2012.
  (from: 06/05/2012)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person