Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6388/B

Business name: 
ALON s.r.o.
  (from: 03/23/2001)
Registered seat: 
Škultétyho 1
Bratislava 831 04
  (from: 01/19/1994)
Identification number (IČO): 
31 365 655
  (from: 01/19/1994)
Date of entry: 
01/19/1994
  (from: 01/19/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/19/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
  (from: 01/19/1994)
tvorba výrobných programov nábytku a špeciálnych konštrukcií
  (from: 01/19/1994)
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
  (from: 01/19/1994)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby designu, interiérov a reklamy
  (from: 01/19/1994)
komplexné zariaďovanie interiérov
  (from: 01/19/1994)
výroba interiérových a exteriérových designerských a architektonických prvkov podľa návrhu
  (from: 01/19/1994)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 04/11/2008)
výkon činností vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/11/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 04/11/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/11/2008)
Partners: 
Ing. arch. Ján Horváth
Pri kockách 22
Limbach 900 91
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Ján Horváth
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/04/1996)
Ing. arch. Ján Horváth
Pri kockách 22
Limbach 900 91
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ a to samostatne.
  (from: 11/04/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/22/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.12.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č.513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 13157
  (from: 01/19/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.1994, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.1994. Starý spis: S.r.o. 13157
  (from: 03/14/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.9.1996, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.9.1996. Starý spis: S.r.o. 13157
  (from: 11/04/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.1.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.1.1997. Starý spis: S.r.o. 13157
  (from: 03/21/1997)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.7.1998. Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/27/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 7.2.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve z 21.2.2001. Zmena obchodného mena z C.F.H. Konsorcium, s.r.o. na ALON s.r.o.
  (from: 03/23/2001)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person