Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6399/B

Business name: 
C - bau, spol. s r.o.
  (from: 01/24/1994)
Registered seat: 
Einsteinova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 01/08/2021)
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 09/04/2009 until: 01/07/2021)
Kutlíkova 17
Bratislava 851 02
  (from: 02/17/2005 until: 09/03/2009)
Radvanská 1
Bratislava 811 01
  (from: 02/25/1999 until: 02/16/2005)
Riznerova 5
Bratislava 811 01
  (from: 12/19/1997 until: 02/24/1999)
Radvanská 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/24/1994 until: 12/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 365 787
  (from: 01/24/1994)
Date of entry: 
01/24/1994
  (from: 01/24/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/24/1994)
Objects of the company: 
murárstvo
  (from: 01/24/1994)
tesárstvo
  (from: 01/24/1994)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 01/24/1994)
tepelná a zvuková izolácia
  (from: 01/24/1994)
stolárstvo, tesárstvo
  (from: 01/24/1994)
obkladačské práce a podlahárstvo
  (from: 01/24/1994)
čistenie fasád
  (from: 01/24/1994)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/24/1994)
klampiarstvo
  (from: 01/24/1994)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 02/09/1996)
výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov tr. A+B dodávateľským spôsobom
  (from: 02/09/1996)
elektroinštalácie
  (from: 02/09/1996)
oprava a montáž meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 02/09/1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/09/1996)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 02/09/1996)
revízia a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 02/09/1996)
plynoinštalatérstvo
  (from: 02/09/1996)
výroba, montáž, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení, vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn
  (from: 02/09/1996)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/09/1996)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 02/09/1996)
zámočníctvo, kovoobrábanie
  (from: 02/09/1996)
výroba nástrojov
  (from: 02/09/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/09/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/09/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/09/1996)
projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb /vykurovanie a zdroje tepla/ technologické zariadenie stavieb /energetické zariadenia a siete/
  (from: 01/23/1997)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 09/27/2000)
staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok/
  (from: 09/27/2000)
výkon činností stavebného dozoru, Technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
  (from: 09/27/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (from: 06/13/2001)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/17/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/17/2005)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 11/05/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/06/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/12/2017)
poskytovanie bezpečnostno-technickej služby (technik BOZP)
  (from: 06/13/2001 until: 07/12/2005)
Partners: 
Veolia Energia Slovensko, a.s. IČO: 35 702 257
Einsteinova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/08/2021)
C- term, spol. s r.o. IČO: 31 318 321
Lenardova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 12/08/2004)
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/20/2015 until: 06/07/2021)
Dalkia a.s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/2009 until: 03/19/2015)
Dalkia a.s.
Kutlíková 17
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 11/23/2007 until: 10/22/2009)
C- term, spol. s r.o.
Lenardova 6
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 12/09/2004 until: 11/22/2007)
Vincent Barbier
Korabinského 6406/8
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/23/2007 until: 09/05/2008)
Vincent Barbier
Avenue de la Faisanderie 3
Chatou 78 400
Francúzsko
  (from: 12/09/2004 until: 11/22/2007)
Peter Horák
Beňadická 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Rudolf Plišňák
Znievska 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ida Pluhárová
Gessayova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
JUDr. Dušan Pohovej
Jegorovovo nám. 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Peter Procházka
Bulíkova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Marko Roháček
Mamateyova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Miroslav Ševčík
Haanova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Dušan Šnírer
Blagoevova 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ing. Ján Trnka
Bradáčova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ján Urbanec
Beňadická 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Štefan Vámoš
Medveďova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ing. Ľubomír Vidoman
Budatínska 67
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Contribution of each member: 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Amount of investment: 8 963 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 8 963 EUR
  (from: 06/08/2021)
Ing. Ján Trnka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Rudolf Plišňák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Miroslav Ševčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
JUDr. Dušan Pohovej
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Marko Roháček
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ida Pluhárová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Peter Procházka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Peter Horák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Štefan Vámoš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Dušan Šnírer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ján Urbanec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
Ing. Ľubomír Vidoman
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 09/24/1995)
C- term, spol. s r.o.
Amount of investment: 270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 12/08/2004)
C- term, spol. s r.o.
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 12/09/2004 until: 11/22/2007)
Vincent Barbier
  (from: 12/09/2004 until: 11/22/2007)
Vincent Barbier
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/23/2007 until: 09/05/2008)
Dalkia a.s.
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 11/23/2007 until: 09/05/2008)
Dalkia a.s.
Amount of investment: 270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 09/06/2008 until: 05/28/2009)
Dalkia a.s.
  (from: 05/29/2009 until: 10/22/2009)
Dalkia a.s.
  (from: 10/23/2009 until: 03/19/2015)
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Amount of investment: 8 963 EUR Paid up: 8 963 EUR
  (from: 03/20/2015 until: 06/07/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/22/2003)
konatelia
  (from: 01/24/1994 until: 07/21/2003)
Ing. Peter Dobrý
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 06/30/2017
  (from: 07/12/2017)
Benedikt Lavrinčík
Severná 58
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/31/2019
  (from: 03/31/2019)
Ing. Miroslav Mravec
Andrusovova 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 05/28/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Vojtech Červenka
Beniakova 14
Bratislava
  (from: 09/27/2000 until: 07/12/2005)
Ing. Vojtech Červenka
Lesná 2208/2
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 07/13/2005 until: 08/11/2009)
Ing. Vojtech Červenka
Lesná 2208/2
Ivanka pri Dunaji 900 28
Until: 07/01/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ing. Vojtech Červenka
Lesná 2208/2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2009
  (from: 10/23/2009 until: 10/29/2012)
Ing. Vojtech Červenka
Lesná 2208/2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/15/2009 Until: 10/01/2012
  (from: 10/30/2012 until: 10/29/2012)
Ing. Alexander Hustý
Dlhá 388/11
Šamorín 931 01
From: 06/25/2003
  (from: 09/06/2008 until: 08/11/2009)
Ing. Alexander Hustý
Dlhá 388/11
Šamorín 931 01
From: 06/25/2003 Until: 07/01/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ing. Alexander Hustý
Gazdovský rad 45/13
Šamorín
From: 06/25/2003
  (from: 09/02/2004 until: 09/05/2008)
Miroslav Kot
Hany Meličkovej 37
Bratislava 841 05
From: 07/01/2009
  (from: 08/12/2009 until: 07/11/2017)
Miroslav Kot
Hany Meličkovej 37
Bratislava 841 05
From: 07/01/2009 Until: 06/30/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/11/2017)
Rudolf Plišňák
Znievska 30
Bratislava
  (from: 05/19/1997 until: 09/26/2000)
Christophe Ploux
Staré Grunty 184
Bratislava
  (from: 09/27/2000 until: 03/25/2001)
Marko Roháček
Mamateyova 7
Bratislava
  (from: 01/24/1994 until: 06/04/1995)
Marko Roháček
Mamateyova 7
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 03/25/2001)
Ing. Ján Trnka
Bradáčova 5
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 03/25/2001)
Jérôme Olivier Valette
Kysucká 5
Bratislava 811 04
From: 06/20/2016
  (from: 07/14/2016 until: 03/30/2019)
Jérôme Olivier Valette
Kysucká 5
Bratislava 811 04
From: 06/20/2016 Until: 03/31/2019
  (from: 03/31/2019 until: 03/30/2019)
Jérôme Olivier Valette , 26121981
Kysucká 5
Bratislava 811 04
From: 06/20/2016
  (from: 06/28/2016 until: 07/13/2016)
Štefan Vámoš
Medveďova 20
Bratislava
  (from: 05/06/1994 until: 02/06/1996)
Pierre - Yves Desbouvries
residence in the Slovak Republic :
Husova 2368/5
Bratislava
From: 06/20/2002 Until: 06/25/2003
  (from: 07/22/2003 until: 09/01/2004)
Francois Habegre
residence in the Slovak Republic :
Haydnova 19
Bratislava
  (from: 03/26/2001 until: 07/21/2003)
Frédéric Jacq
residence in the Slovak Republic :
Antolská 3721/4
Bratislava- Petržalka 851 07
From: 08/01/2012
  (from: 08/09/2012 until: 06/27/2016)
Frédéric Jacq
residence in the Slovak Republic :
Antolská 3721/4
Bratislava- Petržalka 851 07
From: 08/01/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Pavel Luňáček
Husova 6
Ostrava 701 01
Česká republika
From: 06/20/2002
  (from: 07/22/2003 until: 08/11/2009)
Pavel Luňáček
Husova 6
Ostrava 701 01
Česká republika
From: 06/20/2002 Until: 07/01/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Patrick Roussel
residence in the Slovak Republic :
Husova 6
Bratislava
  (from: 03/26/2001 until: 07/21/2003)
Vincent Bertrand Marie Yannou
residence in the Slovak Republic :
Líščie údolie 143/B
Bratislava 841 04
From: 07/01/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/08/2012)
Vincent Bertrand Marie Yannou
residence in the Slovak Republic :
Líščie údolie 143/B
Bratislava 841 04
From: 07/01/2009 Until: 08/01/2012
  (from: 08/09/2012 until: 08/08/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne, za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému k napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/22/2003)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 01/24/1994 until: 07/21/2003)
Procuration: 
Dušan Šnírer
Blagoevova 24
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 02/06/1996)

  (from: 02/07/1996)
zastupuje spoločnosť samostatne.
  (from: 06/05/1995 until: 02/06/1996)
Capital: 
8 963 EUR Paid up: 8 963 EUR
  (from: 05/29/2009)
270 000 Sk
  (from: 01/24/1994 until: 05/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzením bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1993 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 01/24/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18. 4. 1994. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 05/06/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.2.1995. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 06/05/1995)
Notárska zápisnica N 35/95, Nz 28/95 zo dňa 2.5.1995, zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.4.1995. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 09/25/1995)
Notárska zápisnica č. N 117/95, NZ 99/95 napísaná dňa 20.12.95 notárkou JUDr.Janou Mikušovou. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 02/07/1996)
Živnostenský list zo dňa 25.01.1996 vydaný Obvodným úradom Bratislava 1, ev.č. Žo - 96/01769/002 6BO, reg.č. 231/96. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 02/09/1996)
Výpis číslo 1/97/4 z uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.1997. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 05/19/1997)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1997. Starý spis: S.r.o. 13169
  (from: 12/19/1997)
- Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2000, . Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2000.
  (from: 09/27/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2001.
  (from: 03/26/2001)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 94/01, Nz 84/01 zo dňa 6.4.2001.
  (from: 06/13/2001)
Patrick Roussel, deň zániku funkcie: 20.6.2002. Francois Habegre, deň zániku funkcie: 20.6.2002. Uznesenie č. 1. 2, 3, 4 valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2002. Notárska zápisnica č. N 183/02, Nz 182/02 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúce časť programu valného zhromaždenia.
  (from: 07/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 25.6.2003, funkcia konateľa P. Desbouvriesa zaniká dňa 25.6.2003, zmena a nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 2065/03, Nz 52322/03 notára JUDr. Vlhu.
  (from: 09/02/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 341/2004, Nz 57610/2004.
  (from: 12/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005.
  (from: 07/13/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.
  (from: 09/06/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2009.
  (from: 08/12/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2009.
  (from: 09/04/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2009.
  (from: 10/23/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2012.
  (from: 10/30/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.08.2013.
  (from: 11/05/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.11.2013.
  (from: 08/06/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2015.
  (from: 03/20/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.05.2016 a 26.06.2017.
  (from: 07/12/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2019.
  (from: 03/31/2019)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person