Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18972/N

Business name: 
AGRO-DUCH, s.r.o.
  (from: 11/22/2002 until: 06/24/2013)
KENGURU GOLD SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 08/02/2001 until: 11/21/2002)
Registered seat: 
Výstavná 646/5
Nitra-Chrenová 949 01
  (from: 10/28/2006 until: 06/24/2013)
Horný Čepeň
Sereď
  (from: 11/22/2002 until: 10/27/2006)
278
Horná Potôň 930 36
  (from: 08/02/2001 until: 11/21/2002)
Identification number (IČO): 
36 244 686
  (from: 08/02/2001)
Date of entry: 
08/02/2001
  (from: 08/02/2001)
Date of deletion: 
06/25/2013
  (from: 06/25/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/25/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/02/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/02/2001 until: 06/24/2013)
sprostredkovanie služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/02/2001 until: 06/24/2013)
poľnohospodárska výroba
  (from: 11/22/2002 until: 06/24/2013)
Partners: 
František Dora
97
Dolný Chotár
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Irena Dudasová
453
Tomášikovo
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Doc. MUDr. Ján Chabada , CSc.
Staré grunty 220
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Doc. MUDr. Ján Chabada , CSc.
Staré grunty 220
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/22/2002 until: 06/01/2003)
Ing. Ján Mirianský
Hurbanova 17
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Dušan Pustaj
Výstavná 646/5
Nitra-Chrenová 949 01
Slovak Republic
  (from: 10/28/2006 until: 06/24/2013)
Dr. Hermán Ferenc
Úrbéres 3
Budapest
Maďarská republika
  (from: 08/02/2001 until: 11/21/2002)
Contribution of each member: 
Dr. Hermán Ferenc
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/02/2001 until: 11/21/2002)
Doc. MUDr. Ján Chabada , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/22/2002 until: 06/01/2003)
Doc. MUDr. Ján Chabada , CSc.
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
Amount of investment: 2 700 000 * ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 700 000 *
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Ing. Ján Mirianský
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Irena Dudasová
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
František Dora
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Dušan Pustaj
Amount of investment: 2 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 300 000 Sk
Amount of investment: 2 700 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 700 000 Sk
  (from: 10/28/2006 until: 06/24/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/02/2003 until: 06/24/2013)
Individual managing director
  (from: 08/02/2001 until: 06/01/2003)
František Dora
97
Dolný Chotár
From: 02/18/2003
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
František Dora
97
Dolný Chotár
From: 02/18/2003 Until: 09/05/2006
  (from: 10/28/2006 until: 10/27/2006)
Doc. MUDr. Ján Chabada , CSc.
Staré grunty 220
Bratislava
  (from: 11/22/2002 until: 10/27/2006)
Doc. MUDr. Ján Chabada , CSc.
Staré grunty 220
Bratislava
Until: 09/05/2006
  (from: 10/28/2006 until: 10/27/2006)
Eva Ondrejkovičová
Krížna 20
Bratislava 811 07
  (from: 08/02/2001 until: 11/21/2002)
Dušan Pustaj
Výstavná 646/5
Nitra-Chrenová 949 01
From: 09/05/2006
  (from: 10/28/2006 until: 10/11/2012)
Dušan Pustaj
Výstavná 646/5
Nitra-Chrenová 949 01
From: 09/05/2006 Until: 01/04/2011
  (from: 10/12/2012 until: 10/11/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 10/28/2006 until: 06/24/2013)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 06/02/2003 until: 10/27/2006)
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 08/02/2001 until: 06/01/2003)
Capital: 
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 06/02/2003 until: 06/24/2013)
200 000 Sk
  (from: 08/02/2001 until: 06/01/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/216/2012-44 zo dňa 16.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2013, bola zrušená spoločnosť AGRO-DUCH, s. r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 18972/N sa v y m a z u j e dňa 25.06.2013 obchodná spoločnosť AGRO-DUCH, s.r.o., so sídlom Výstavná 646/5, 949 01 Nitra-Chrenová, (t.č. bez sídla), IČO: 36 244 686.
  (from: 06/25/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 20.07.2001 formou notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 145/01 podľa slovenského práva.
  (from: 08/02/2001 until: 06/24/2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.11.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.11.2002. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z KENGURU GOLD SLOVAKIA, s.r.o., 930 36 Horná Potôň 278 na AGRO-DUCH, s.r.o., Sereď, Horný Čepeň.
  (from: 11/22/2002 until: 06/24/2013)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 18.2.2003 - nová spoločenská zmluva.
  (from: 06/02/2003 until: 06/24/2013)
Dušanovi Pustajovi naposledy bytom Výstavná 646/5, NItra, zanikla funkcia konateľa dňom úmrtia 04.01.2011.
  (from: 10/12/2012 until: 06/24/2013)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person