Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12701/L

Business name: 
ISTROFINAL, a.s.
  (from: 01/28/2004)
Registered seat: 
Národná 10
Žilina 010 01
  (from: 08/12/2003)
Identification number (IČO): 
36 396 761
  (from: 02/06/2001)
Date of entry: 
02/06/2001
  (from: 02/06/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/2004)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/06/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/06/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/06/2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 02/06/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/11/2002)
prieskum trhu
  (from: 02/11/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/11/2002)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 02/11/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/11/2002)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 02/11/2002)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 02/11/2002)
agentúrna činnosť
  (from: 02/11/2002)
predaj na trhoch
  (from: 02/11/2002)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 02/11/2002)
upratovacie práce
  (from: 02/11/2002)
výroba drevených obalov
  (from: 02/11/2002)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/11/2002)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 02/11/2002)
demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/
  (from: 02/11/2002)
maliarske, natiaračské a lešenárske práce
  (from: 02/11/2002)
montáž sadrokartónových podhľadov
  (from: 02/11/2002)
sklenárske a lakovacie práce
  (from: 02/11/2002)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 02/11/2002)
organizovanie kutúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 02/11/2002)
záložne
  (from: 06/25/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/2004)
Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov
From: 01/28/2004
  (from: 01/28/2004)
Ing. Juraj Králik - člen
149
Horný Hričov
From: 01/28/2004
  (from: 01/28/2004)
Ing. Tibor Kéry - člen
Pod záhradami 64/A
Bratislava
From: 01/28/2004
  (from: 01/28/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa realizuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  (from: 01/28/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/28/2004)
Supervisory board: 
Ing. Ján Bodis - predseda
216
Horný Hričov
From: 01/28/2004
  (from: 01/28/2004)
Ing. Branislav Božek - člen
1383
Mojmírovce
From: 01/28/2004
  (from: 01/28/2004)
Ing. Radoslav Paulovič - člen
Koceľova 32
Bratislava
From: 01/28/2004
  (from: 01/28/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 12. 2000, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/06/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 8.10.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/12/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16. 12. 2002 bolo schválené nové znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti.
  (from: 05/07/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 29.4.2003 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/25/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 19. 5. 2003 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/12/2003)
Akciová spoločnosť vznikla premenou ISTROFINAL, s.r.o. na ISTROFINAL, a.s. v zmysle § 69b zák.č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti ISTROFINAL, s.r.o. o zmene právnej formy, konanom dňa 18.7.2003.
  (from: 01/28/2004)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person