Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12780/R

Business name: 
EKONATURA, s. r. o.
  (from: 05/01/2008 until: 02/19/2014)
Registered seat: 
Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z.
Sebedražie 972 05
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Identification number (IČO): 
36 319 481
  (from: 07/27/2001)
Date of entry: 
07/27/2001
  (from: 07/27/2001)
Person dissolved from: 
10.12.2005
  (from: 02/20/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, keď nezostali ďalšie finančné prostriedky na vedenie konkurzu
  (from: 02/20/2014)
Date of deletion: 
02/20/2014
  (from: 02/20/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 02/20/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2003
  (from: 05/01/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 12/10/2005
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 31/03-396 zo dňa 2.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2005 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EKONATURA, s.r.o. v konkurze, Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z., 972 05 Sebedražie, IČO 36 319 481 pre nedostatok predpokladov pre konkurz. Súd zbavil JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/01/2008)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person