Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  80/S

Business name: 
Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii"
  (from: 05/31/1994 until: 12/10/2020)
Registered seat: 
Partizánska 83
Lučenec 984 01
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
Identification number (IČO): 
00 154 491
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
12/11/2020
  (from: 12/11/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/11/2020)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Ordinary capital: 
131 839 Sk
  (from: 08/01/1992 until: 12/10/2020)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Zlatica Jalovecká
A. Sládkoviča 11
Lučenec
Until: 12/11/2020
  (from: 02/09/2017)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 46K/103/1999-1621 zo dňa 31.10.2019, právoplatného dňa 10.12.2019, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v konkurze", so sídlom Partizánska 83, 984 01 Lučenec, IČO: 00 154 491 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa štátny podnik Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec „v konkurze“ z obchodného registra vymazáva, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 12/11/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/28/2000
  (from: 02/14/2015)
Bankruptcy trustee: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Námestie Martina Benku 10
Bratislava 811 07
From: 09/30/2013
  (from: 02/14/2015)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person