Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  80/S

Business name: 
Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii"
  (from: 05/31/1994 until: 12/10/2020)
Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec
  (from: 07/01/1989 until: 05/30/1994)
Registered seat: 
Partizánska 83
Lučenec 984 01
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
Identification number (IČO): 
00 154 491
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
12/11/2020
  (from: 12/11/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/11/2020)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
A. Základný predmet činnosti: - vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku pre vlastnú potrebu, pre potreby automobilového opravárenstva v ČSSR a do trhových fondov
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať vývoj a výrobu špeciálnych vozidiel, nadstavieb a účelových zariadení pre dopravné prostriedky, vrátane vývoja a prestavieb pohonných jednotiek a vozidiel na plynné palivá
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať činnoti na úseku rozvoja motorizmu a služieb obyvateľstvu poskytovaním autoopravárenských a autoservisných služieb a predajom náhradných dielcov a príslušenstva na osobné motorové vozidlá
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru vlastnou stavebno-montážnou skupinou pre vlastnú potrebu
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s celospoločenskými záujmami pre potreby podniku a pre iné organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať sústavný rast kvalifikácie pracovníkov, vykonávať školenia, kurzy a preskúšavanie pracovníkov v tých profesiách a odbornostiach, kde sa vyžaduje nadobudnutie a preukozovanie odbornej spôsobilosti
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vykonávať chemické rozbory kvapalín a technických látok pre vlastnú potrebu a iné organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať plnenie úloh v oblasti obrany štátu
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vytvárať vhodné sociálne a pracovné podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
B. Povinný predmet činnosti:
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
poskytovať autoopravárenské a autoserviské služby organizáciám a obyvateľstvu, zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku, najmä pre vlastnú potrebu
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
C. Ostatná činnosť:
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít opravovní cestných motorových a prípojných vozidiel v súlade so spoločenskou potrebou v množstve vykonaných opráv, v štruktúre opravárenského sortimentu a v spoločensky aktuálnej inovácii opravárenského výrobného programu
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vytvárať podmienky pre sústavné racionalizovanie opravárenskej činnosti hlavne zvyšovaním sériovosti opráv, uplatnením typovej a uzlovej špecializácie, rozšírením vykonávania celkových opráv hlavných skupín a generálnych opráv vozidiel výmenným spôsobom a prostredníctvom výmenných stredísk a uplatňovaním progresívnych systémov riadenia s použitím výpočtovej techniky
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vytvárať podmienky pre zabezpečovanie kvality opravárenských a výrobných činností podniku hlavne objektivizovaním kontrolných činností a uplatnením diagnostických metód a techniky, v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami zabezpečovať úlohy v metrologickej činnosti na úrovni podniku pre vlastnú potrebu
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
budovať a využívať sieť autoopravovní a autoservisov formou autorizovaných opravovní pre vykonávanie činnosti staníc technickej kontroly pre cestné vozidlá v Stredoslovenskom kraji
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
zabezpečovať dopravnú činnosť pre potreby podniku na úseku nákladnej dopravy a osobnej dopravy
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
sprostredkovávať predaj cestných motorových a prípojných vozidiel, vykonávať popredajný servis, záručné opravy a údržbu cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, obchodnú činnosť spojenú s predajom pohonných hmôť, olejov, mazadiel, náhradných dielcov a príslušenstva a vlastných výrobkov
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
poskytovať dopravné služby vlastným pracovníkom
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
vykonávať revízie určených technických zariadení vo vlastníctve podniku
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 05/31/1994 until: 12/10/2020)
riaditeľ
  (from: 06/04/1993 until: 05/30/1994)
riaditeľ
  (from: 07/20/1990 until: 06/03/1993)
riaditeľ
  (from: 10/09/1989 until: 07/19/1990)
riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 10/08/1989)
Ing. Arpád Csank - I. zástupca riaditeľa - ekonomický námestník
nám. 1. mája 1
Lučenec
  (from: 10/31/1990 until: 06/03/1993)
Ing. Arpád Csank - zástupca riaditeľa - ekonomický námestník
nám. 1. mája 1
Lučenec
  (from: 07/20/1990 until: 10/30/1990)
Ing. Augustín Hajko
Gagarinova 8
Lučenec
  (from: 07/01/1989 until: 10/08/1989)
dpt. Ivan Kelement
ČA 26
Veľký Krtíš
  (from: 10/09/1989 until: 05/30/1994)
Ing. Marian Novotný - II. zástupca riaditeľa - výrobno-technický námestník
Hurbanova 23
Martin
  (from: 10/31/1990 until: 06/03/1993)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
  (from: 05/31/1994 until: 12/10/2020)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 06/04/1993 until: 05/30/1994)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 07/20/1990 until: 06/03/1993)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 10/09/1989 until: 07/19/1990)
Za štátny podnik podpisuje doterajší riaditeľ Ing. Augustín Hajko.
  (from: 07/01/1989 until: 10/08/1989)
Branch of the enterprise: 
Name: 
6. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 06
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
Registered seat: 
Rimavská Sobota
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
Head: 
Ing. Štefan Bodoň
A. Markuša 3
Rimavská Sobota
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
 
 
Name: 
7. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 07
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
Registered seat: 
Turčianske Teplice
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
Head: 
Michal Jacho
154
Háj
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
 
 
Name: 
8. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 08
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
Registered seat: 
Martin
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
Head: 
Anton Pyšný
Suchačková 3/21
Martin
  (from: 01/09/1992 until: 05/30/1994)
 
 
Name: 
3. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 03
  (from: 06/04/1993 until: 05/30/1994)
Registered seat: 
Žiar nad Hronom
  (from: 06/04/1993 until: 05/30/1994)
 
 
Name: 
9. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 09
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Žilina
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Head: 
František Jelša
tr. Obrancov mieru 408
Žilina - Hliny
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
 
 
Name: 
1. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod obchodu a služieb O1
  (from: 08/30/1992 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Zvolenská 83
Lučenec
  (from: 08/30/1992 until: 06/03/1993)
Head: 
Ing. František Skladaný
Čajkovského 8
Martin - Vrútky
  (from: 08/30/1992 until: 06/03/1993)
 
 
Name: 
2. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 02
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Pôtor
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Head: 
Ladislav Číri
Venevská 24/49
Veľký Krtíš
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
 
 
Name: 
3. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 03
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Žiar nad Hronom
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Head: 
Ing. Peter Koza
ČSA 1696
Zvolen
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
 
 
Name: 
4. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 04
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Ružomberok
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Head: 
Jozef Smrekovský
489
Lisková
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
 
 
Name: 
5. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 05
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Registered seat: 
Zvolenská 83
Lučenec
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
Head: 
Ing. Jozef Konečný
Sad pionierov II/67
Lučenec
  (from: 01/09/1992 until: 06/03/1993)
 
 
Name: 
1. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod obchodu a služieb O1
  (from: 01/09/1992 until: 08/29/1992)
Registered seat: 
Zvolenská 83
Lučenec
  (from: 01/09/1992 until: 08/29/1992)
Head: 
Ing. Ľubomír Vajdík
Sad pionierov II 67
Lučenec
  (from: 01/09/1992 until: 08/29/1992)
 
 
Founder: 
Ministerstvo dopravy a spojov SR
Bratislava
  (from: 01/09/1992 until: 12/10/2020)
Ordinary capital: 
131 839 Sk
  (from: 08/01/1992 until: 12/10/2020)
132 345 Sk
  (from: 05/01/1992 until: 07/31/1992)
249 818 Sk
  (from: 10/09/1989 until: 04/30/1992)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Zlatica Jalovecká
A. Sládkoviča 11
Lučenec
Until: 12/11/2020
  (from: 02/09/2017)
 Liquidators:
Ing. Zlatica Jalovecká
A. Sládkoviča 11
Lučenec
  (from: 05/31/1994 until: 02/08/2017)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 46K/103/1999-1621 zo dňa 31.10.2019, právoplatného dňa 10.12.2019, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v konkurze", so sídlom Partizánska 83, 984 01 Lučenec, IČO: 00 154 491 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa štátny podnik Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec „v konkurze“ z obchodného registra vymazáva, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 12/11/2020)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č.P-390/1989, zo dňa 30.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1989 until: 12/10/2020)
. V zmysle oznámenia Ministerstva dopravy a spojov SR, zo dňa 16.12.1991, prešli práva a povinnosti zakladateľa z Ministerstva vnútra SR na Ministerstvo dopravy a spojov SR.
  (from: 01/09/1992 until: 12/10/2020)
. Príkazom riaditeľa š.p. č. 7, zo dňa 19.5.1994 boli zrušené odštepné závody dňom 31.5.1994. . Rozhodnutím Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR, čís. 26/94 bol zrušený š.p. ČSAD Lučenec dňom 31.5.1994 a dňom 1.6.1994 nariadená jeho likvidácia.
  (from: 05/31/1994 until: 12/10/2020)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 28.02.2000, č.k. 46 24 K 103/99-102, bol na majetok spoločnosti Československé automobilové opravovne š.p. Lučenec "v likvidácii", IČO: 00 154 491 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil komerčného právnika JUDr. Ľudovíta Kmeťa, so sídlom Strieborné námestie 3, Banská Bystrica.
  (from: 03/20/2000 until: 12/10/2020)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 46-24 K 103/99-Že-694 zo dňa 28. 02. 2013, právoplatným dňa 30. 09. 2013 súd zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ľudovíta Kmeťa, so sídlom Dolná 47, Banská Bystrica a ustanovuje za správcu konkurznej podstaty BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava v štátnom podniku Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii", Partizánska 83, 984 01 Lučenec, IČO: 00 154 491.
  (from: 02/14/2015 until: 12/10/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/28/2000
  (from: 02/14/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/28/2000
  (from: 03/20/2000 until: 02/13/2015)
Bankruptcy trustee: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Námestie Martina Benku 10
Bratislava 811 07
From: 09/30/2013
  (from: 02/14/2015)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person