Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4023/T

Business name: 
P R E V A S , spol. s r.o.
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Registered seat: 
Nebojsa 1
Galanta
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Identification number (IČO): 
17 640 024
  (from: 05/30/1991)
Date of entry: 
05/30/1991
  (from: 05/30/1991)
Date of deletion: 
07/14/2010
  (from: 07/14/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/14/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/1991)
Objects of the company: 
priemyselná a stavebná výroba
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
opravy, montáž, údržba a revízie elektrických prípojných zariadení
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
požičiavanie spotrebného tovaru a výrobných prostriedkov /leasing/
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
verejné stravovanie a ubytovanie.
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Partners: 
Milan Roman
17
Veľká Mača
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Mikeci
Sládkovičova 20
Sereď
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Farkaš
Trnavská 1004
Veľká Mača
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Roman Joštiak
Hornočepenská 2909/30
Sereď
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Fabo
Mládežnícka 160/8
Sereď
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Jaroslav Horváth
D. Štúra 1009/8
Sereď
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Peter Karika
Trnavská 743
Veľká Mača
Slovak Republic
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Contribution of each member: 
Milan Roman
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Mikeci
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Farkaš
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Roman Joštiak
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Fabo
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Jaroslav Horváth
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Peter Karika
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje výkonný riaditeľ Milan Roman a prokuristi spoločnosti.
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Procuration: 
Štefan Fabo
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Farkaš
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Jaroslav Horváth
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Roman Joštiak
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Peter Karika
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Štefan Mikeci
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Capital: 
140 000 Kčs
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/17/2007
  (from: 03/17/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Sedliak
Hviezdoslavova 3
Prievidza 971 01
From: 09/17/2007
  (from: 03/17/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.02.2010, č. k. 3K 260/2004-192, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.03.2010, zrušil konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň zbavil JUDr. Jozefa Sedliaka, advokáta so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/14/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: Sro 1546
  (from: 05/30/1991 until: 07/13/2010)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.08.2007, č.k. 3K 260/2004-90, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2007, bol na majetok dlžníka PREVAS s.r.o., IČO: 17 640 024, Nebojsa 1, 924 01 Galanta, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Sedliak, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
  (from: 03/17/2010 until: 07/13/2010)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person