Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4015/B

Business name: 
CR Invest, a.s.
  (from: 11/30/2006)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 04/19/2007)
Identification number (IČO): 
36 705 063
  (from: 11/30/2006)
Date of entry: 
11/30/2006
  (from: 11/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/30/2006)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 11/30/2006)
predaj nehnuteľností
  (from: 11/30/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/08/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/2006)
Peter Lukáč , MBA - Member of the Board of Directors
697
Trenčianska Turná 913 21
From: 12/30/2020
  (from: 04/02/2021)
Ing. Vladimír Bencz - Chairman of the Board of Directors
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/30/2020
  (from: 04/02/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 11/30/2006)
Capital: 
844 600 EUR Paid up: 844 600 EUR
  (from: 06/25/2021)
Shares: 
Number of shares: 155
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/12/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 000 EUR
  (from: 06/25/2021)
Stockholder: 
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 04/02/2021)
Supervisory board: 
Ing. Rita Markuseková
Sekvojová 1699/17
Most pri Bratislave 900 46
From: 12/30/2020
  (from: 04/02/2021)
Ing. Tatiana Sarr
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/30/2020
  (from: 04/02/2021)
Ing. Richard Šafárik - predseda dozornej rady
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 12/30/2020
  (from: 04/02/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 184/2006, Nz 46470/2006, NCRls 46222/2006 zo dňa 20.11.2006 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/30/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 2054/2007, Nz 14058/2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 04/19/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára uskutočnené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2013.
  (from: 05/21/2013)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.08.2013.
  (from: 08/16/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2016.
  (from: 01/26/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.04.2016.
  (from: 04/29/2016)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person