Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10280/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
versity, a.s.
  (from: 01/22/2009)
K + K a.s.
  (from: 02/20/2001 until: 01/21/2009)
K+K, a.s.
  (from: 01/15/2001 until: 02/19/2001)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2010)
Bratislavská 29
Žilina 010 01
  (from: 01/15/2001 until: 12/31/2009)
Identification number (IČO): 
36 396 222
  (from: 01/15/2001)
Date of entry: 
01/15/2001
  (from: 01/15/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/15/2001)
Objects of the company: 
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 01/15/2001)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/15/2001)
kopírovacie služby
  (from: 01/15/2001)
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 01/15/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 01/15/2001)
výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 01/15/2001)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 01/15/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/15/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/15/2001)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/15/2001)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/15/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/15/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/15/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/15/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/18/2003)
Managing board
  (from: 01/15/2001 until: 11/17/2003)
Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva
Gorazdova 21
Bratislava 811 04
From: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008)
Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva
Podhorská 5
Pezinok 902 01
From: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008)
Ing. Marian Goldschmidt - člen predstavenstva
Čelakovského 20
Bratislava 811 03
From: 09/19/2009
  (from: 10/02/2009)
Ing. Marian Goldschmidt - člen predstavenstva
Čelakovského 20
Bratislava 811 03
From: 04/02/2009
  (from: 04/04/2009 until: 06/09/2009)
Ing. Marian Goldschmidt - člen predstavenstva
Čelakovského 20
Bratislava 811 03
From: 04/02/2009 Until: 06/01/2009
  (from: 06/10/2009 until: 06/09/2009)
Ing. Mikuláš Kačaljak - predseda
Borová 20/89
Žilina
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
Ing. Mikuláš Kačaljak - predseda
Borová 20/89
Žilina 010 01
From: 01/15/2001 Until: 10/22/2003
  (from: 03/03/2003 until: 11/17/2003)
Ing. Juraj Kapitulík - člen
189
Brodno
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 11/16/2006)
Ing. Juraj Kapitulík - člen
189
Brodno
From: 10/22/2003 Until: 10/31/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Ing. Juraj Kapitulík - člen predstavenstva
189
Žilina - Brodno 010 14
From: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 10/01/2009)
Ing. Juraj Kapitulík - člen predstavenstva
189
Žilina - Brodno 010 14
From: 08/14/2008 Until: 09/18/2009
  (from: 10/02/2009 until: 10/01/2009)
Ing. Juraj Kapitulík - predseda
189
Žilina - Brodno
From: 11/01/2006
  (from: 11/25/2006 until: 08/27/2008)
Ing. Juraj Kapitulík - predseda
189
Žilina - Brodno
From: 11/01/2006 Until: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Juraj Kapitulník - predseda
189
Žilina - Brodno
From: 11/01/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/24/2006)
RNDr. Ján Sládek - člen
Ľubľanská 1678/3
Žilina 010 08
From: 01/15/2001 Until: 10/22/2003
  (from: 03/03/2003 until: 11/17/2003)
RNDr. Ján Sládek - člen
Tulská 1676/20
Žilina
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
RNDr. Ján Sládek - predseda
Ľubľanská 1678/3
Žilina
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 11/19/2004)
RNDr. Ján Sládek - predseda
Javorová 1/3070
Žilina
From: 10/22/2003
  (from: 11/20/2004 until: 11/16/2006)
RNDr. Ján Sládek - predseda
Javorová 1/3070
Žilina
From: 10/22/2003 Until: 10/31/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Ľubľanská 1678/3
Žilina
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Tulská 1676/20
Žilina 010 08
From: 01/15/2001 Until: 10/22/2003
  (from: 03/03/2003 until: 11/17/2003)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Tulská 1676/20
Žilina
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 09/02/2005)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Veľká Okružná 72/2135
Žilina
From: 10/22/2003
  (from: 09/03/2005 until: 11/16/2006)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Veľká Okružná 72/2135
Žilina
From: 10/22/2003 Until: 10/31/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Veľká Okružná 72/2135
Žilina
From: 11/01/2006
  (from: 11/17/2006 until: 08/27/2008)
Ing. Juraj Šafárik - člen
Veľká Okružná 72/2135
Žilina
From: 11/01/2006 Until: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Mag. Franz Fraberger - člen
Herklotzgasse 14/1/6
Viedeň
Rakúska republika
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 11/16/2006)
Mag. Franz Fraberger - člen
Herklotzgasse 14/1/6
Viedeň
Rakúska republika
From: 10/22/2003 Until: 10/31/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Mag. Franz Fraberger - člen
Herklotzgasse 14/1/6
Wien 1150
Rakúska republika
From: 11/01/2006
  (from: 11/17/2006 until: 08/27/2008)
Mag. Franz Fraberger - člen
Herklotzgasse 14/1/6
Wien 1150
Rakúska republika
From: 11/01/2006 Until: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva v plnom rozsahu samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
  (from: 06/10/2009)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  (from: 04/04/2009 until: 06/09/2009)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva v plnom rozsahu samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
  (from: 08/28/2008 until: 04/03/2009)
Za spoločnosť konajú vždy spoločne najmenej predseda predstavenstva a jeden člem predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisových vzoroch.
  (from: 11/18/2003 until: 08/27/2008)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/15/2001 until: 11/17/2003)
Capital: 
1 328 000 EUR Paid up: 1 328 000 EUR
  (from: 01/22/2009)
40 000 000 Sk Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 03/03/2003 until: 01/21/2009)
40 000 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
Shares: 
Number of shares: 4000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/22/2009)
Number of shares: 4000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 01/21/2009)
Stockholder: 
CARPENO, a.s.
Rožňavská 24
Bratislava 821 04
  (from: 08/28/2008 until: 12/31/2008)
Supervisory board: 
Ing. Zuzana Škodová - Prochotská
Ďatelinová 5530/4
Bratislava 821 01
From: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008)
Ing. Ľuboš Kekeši
Bartoková 6944/2A
Bratislava 811 02
From: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008)
Mario Háronik
45
Brvnište 018 12
From: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008)
Ing. Vladimír Kačaljak - predseda
Mierová 318/18
Bratislava
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
Ing. Vladimír Kačaljak - predseda
Mierová 318/18
Bratislava 821 05
From: 01/15/2001 Until: 10/22/2003
  (from: 03/03/2003 until: 11/17/2003)
Ján Pomšár - predseda
217
Adamovské Kochanovce
From: 10/22/2003 Until: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Ján Pomšár - predseda
217
Adamovské Kochanovce
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 08/27/2008)
Mag. Franz Fraberger - člen
Herklotzgasse 14/1/6
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
Mag. Franz Fraberger - člen
Herklotzgasse 14/1/6
Viedeň
Rakúska republika
From: 01/15/2001 Until: 10/22/2003
  (from: 03/03/2003 until: 11/17/2003)
Gunter Schuss - člen
Dr. Heinrich-Maier Str. 37
Viedeň
Rakúska republika
From: 01/15/2001 Until: 10/22/2003
  (from: 03/03/2003 until: 11/17/2003)
Gunter Schuss - člen
Dr. Heinrich-Maier Str. 37
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 01/15/2001 until: 03/02/2003)
Alexander Schuss - člen
Zum Weissen Kreuz 3/2
Viedeň
Rakúska republika
From: 10/22/2003 Until: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Günter Schuss - člen
Dr. Heinrich-Maier Str. 37
Viedeň
Rakúska republika
From: 10/22/2003 Until: 08/14/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Alexander Schuss - člen
Zum Weissen Kreuz 3/2
Viedeň
Rakúska republika
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 08/27/2008)
Günter Schuss - člen
Dr. Heinrich-Maier Str. 37
Viedeň
Rakúska republika
From: 10/22/2003
  (from: 11/18/2003 until: 08/27/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 21. 12. 2000 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka, jednorazovo v zmysle § 205 a nasl. Obchodného zákonníka, schválením stanov, v zmysle § 69 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka ako právna nástupkyňa zrušenej spoločnosti bez likvidácie K + K, kancelárska technika, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Bratislavská 31, Žilina, IČO: 00 585 548, ktorá preberá všetky práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 01/15/2001)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 22.10.2003 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 11/18/2003)
Jediný akcionár spoločnosti K + K a.s. dňa 04.12.2008 rozhodol o zlúčení spoločnosti K + K a.s., so sídlom Bratislavská 29, 010 01 Žilina, IČO: 36 396 222 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CARPENO, a.s., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 36 855 791 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti CARPENO, a.s. na obchodnú spoločnosť K + K a.s. a to ku dňu 31.12.2008. Obchodná spoločnosť K + K a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CARPENO, a.s.
  (from: 01/01/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CARPENO, a.s. 36855791 ,
Rožňavská
24
  (from: 01/01/2009)
Date of updating data in databases:  04/12/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person