Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6459/B

Business name: 
FORTE EXTRA, s.r.o.
  (from: 01/20/1994)
Registered seat: 
Panónska cesta 9
Bratislava 852 32
  (from: 06/01/2003)
Identification number (IČO): 
31 366 449
  (from: 01/20/1994)
Date of entry: 
01/20/1994
  (from: 01/20/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/20/1994)
Objects of the company: 
kúpa, predaj a sprostredkovanie reálií
  (from: 01/20/1994)
inžinierska činnosť
  (from: 01/20/1994)
výroba videa
  (from: 01/20/1994)
kúpa, predaj, sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/20/1994)
reklamná a inzertná činnosť vrátane sprostredkovania
  (from: 01/20/1994)
organizovanie veľtrhov a výstav
  (from: 01/20/1994)
reprografické práce
  (from: 07/17/1996)
poradenstvo v oblasti reálií, výstavníctva a vydavateľskej činnosti
  (from: 07/17/1996)
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh
  (from: 07/17/1996)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča
  (from: 04/29/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (from: 04/29/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 04/29/2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 04/29/2004)
výroba vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
  (from: 09/26/2015)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 09/26/2015)
výroba ovocných a zeleninových nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených
  (from: 09/26/2015)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/26/2015)
prevádzkovanie múzeí a galérií
  (from: 09/26/2015)
organizovanie kongresov
  (from: 09/26/2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/26/2015)
organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)
  (from: 09/26/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/26/2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/26/2015)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/26/2015)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 09/26/2015)
Partners: 
Richard Šimák
Jozefa Mikisitsa 508/8
Bratislava - Jarovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Štefan Šimák
Jozefa Mikisitsa 520/4
Bratislava - Jarovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Štefan Šimák
Amount of investment: 3 386 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 386 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 132/ZZ/2017 podpísanej dňa 3.10.2017 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel záložcu Mgr. Štefana Šimáka v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 09 Bratislava. Na základe zmluvy o financovaní č. 35/ZF/2017 zo dňa 3.10.2017.
  (from: 05/24/2022)
Richard Šimák
Amount of investment: 3 386 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 386 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 132/ZZ/2017 podpísanej dňa 3.10.2017 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel záložcu Mgr. Štefana Šimáka v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 09 Bratislava. Na základe zmluvy o financovaní č. 35/ZF/2017 zo dňa 3.10.2017.
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/01/2003)
Štefan Šimák
Jozefa Mikisitsa 520/4
Bratislava 851 10
From: 08/31/2015
  (from: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne vo všetkých veciach. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu v spoločnosti a pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/01/2003)
Capital: 
6 772 EUR Paid up: 6 772 EUR
  (from: 12/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 22.11.1993 v súlade s príslušnými ustanove- niami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13233
  (from: 01/20/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 1.7.1996. Stary spis: S.r.o. 13233
  (from: 07/17/1996)
Dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.6.1998 bola spoločenská zmluva vybavená v zmysle Zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 07/13/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve, zo dňa 17.8.1999 o zmene sídla.
  (from: 01/07/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve z 12.2.2001.
  (from: 03/23/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 17.12.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.2003.
  (from: 06/01/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2007.
  (from: 02/10/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08. 2015.
  (from: 09/26/2015)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person