Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6362/S

Business name: 
B a H, s.r.o.
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
Registered seat: 
Podlavická cesta 39
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
Identification number (IČO): 
36 520 446
  (from: 03/28/2000)
Date of entry: 
05/19/1997
  (from: 03/28/2000)
Person dissolved from: 
21.2.2012
  (from: 03/13/2012)
Date of deletion: 
03/13/2012
  (from: 03/13/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/13/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
prieskum trhu
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
administratívne práce
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
fotokopírovanie
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
Partners: 
Ján Necpal
Podlavická cesta 39
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/28/2000 until: 05/08/2001)
Bohuslav Margetín
Trenčianská 13
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/09/2001 until: 03/12/2012)
Contribution of each member: 
Ján Necpal
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/28/2000 until: 05/08/2001)
Bohuslav Margetín
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 03/12/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
Ján Necpal
Podlavická cesta 39
Banská Bystrica
  (from: 03/28/2000 until: 05/08/2001)
Bohuslav Margetín
Trenčianská 13
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/09/2001 until: 03/12/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať samostatne konateľ.
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr 47/2010-30 zo dňa 20.12.2011, právoplatným dňa 21.02.2012 zrušil obchodnú spoločnosť B a H, s.r.o. Podlavická cesta 39, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 520 446 bez likvidácie.
  (from: 03/13/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.4.1997 podľa § 24, §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). . Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 29.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. . Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.1999. . Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 12.11.1999 (not.záp.č. Nz 406/99), zmena sídla z: Tatranská 36, Nové Zámky, na: Podunajská 25, Bratislava. Notárska zápisnica N 67/2000, Nz 63/2000 o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 03/28/2000 until: 03/12/2012)
. Zapisuje sa zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 30.10.2000.
  (from: 05/09/2001 until: 03/12/2012)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person