Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4023/B

Business name: 
Tecton, a.s.
  (from: 12/06/2006)
Registered seat: 
Mýtna 15
Bratislava 811 07
  (from: 12/06/2006)
Identification number (IČO): 
00 685 089
  (from: 12/06/2006)
Date of entry: 
10/15/1990
  (from: 12/06/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/06/2006)
Objects of the company: 
montáž, oprava kancelárskej, reprodukčnej, spotrebnej elektroniky
  (from: 12/06/2006)
servis kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky
  (from: 12/06/2006)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/06/2006)
leasing priemyselného tovaru
  (from: 12/06/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 12/06/2006)
kopírovacia služba
  (from: 12/06/2006)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 12/06/2006)
nákup, predaj a prenájom lietadiel
  (from: 12/06/2006)
navrhovanie, inštalácia a servis počítačových sietí
  (from: 12/06/2006)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 12/06/2006)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 12/06/2006)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu vcoľnej živnosti
  (from: 12/06/2006)
počítačové služby
  (from: 10/31/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/31/2009)
administratívne služby
  (from: 10/31/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/31/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/31/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/31/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/06/2006)
Ing. Stanislav Starzl - predseda predstavenstva
Fialkové údolie 25
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
Ing. Ivan Zemanovič - člen predstavenstva
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 12/06/2006)
Procuration: 
Ivan Horn
Sabinovská 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 04/08/2020
  (from: 04/08/2020)
Prokurista je oprávnený menom spoločnosti konať samostatne s výnimkou oprávnenia na zaťaženie resp. predaj nehnuteľného majetku spoločnosti a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom „per procuram“ alebo „prokurista“ označujúci prokúru.
  (from: 09/08/2016)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/15/2011)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 10/15/2011)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Starzl
Hany Meličkovej 27
Bratislava 841 05
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
RNDr. Beáta Jánošková
Majerníkova 18
Bratislava 841 05
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
JUDr. Marián Rebro
Kalinčiakova 25
Bratislava 831 04
From: 09/22/2011
  (from: 10/15/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť zosúladená s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1993. Stary spis: S.r.o. 201
  (from: 12/06/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom schválili rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.1995. Stary spis: S.r.o. 201
  (from: 12/06/2006)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 52/2442/99 zo dňa 10.5.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.5.1999.
  (from: 12/06/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.9.1999 o doplnení predmetu činnosti.
  (from: 12/06/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2006, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti T e c t o n, spol. s .r.o. na akciovú spoločnosť Tecton, a.s.
  (from: 12/06/2006)
Notárska zápisnica č. N 1032/2007, Nz 50488/2007, NCRls 50134/2007 zo dňa 29.11.2007.
  (from: 12/11/2007)
Notárska zápisnica N599/2008, Nz 35405/2008 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2008.
  (from: 09/20/2008)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 294/2009, Nz 14284/2009 zo dňa 4.5.2009.
  (from: 05/14/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 765/2009, Nz 32120/2009 zo dňa 23.9.2009.
  (from: 10/31/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1461/2011, Nz 34845/2011, NCRls 35678/2011 zo dňa 22.09.2011.
  (from: 10/15/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person