Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6505/B

Business name: 
GTS Slovakia s.r.o.
  (from: 11/30/1999 until: 06/29/2006)
INEC, s.r.o.
  (from: 02/08/1994 until: 11/29/1999)
Registered seat: 
Líščie údolie 5
Bratislava 841 04
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
Gagarinova 7/b
Bratislava 821 03
  (from: 04/29/2002 until: 06/24/2003)
Metodova 7
Bratislava 821 08
  (from: 04/18/2000 until: 04/28/2002)
Družstevná 2
Bratislava 831 04
  (from: 08/15/1997 until: 04/17/2000)
Májová 21
Bratislava 852 26
  (from: 02/08/1994 until: 08/14/1997)
Identification number (IČO): 
31 366 929
  (from: 02/08/1994)
Date of entry: 
02/08/1994
  (from: 02/08/1994)
Person dissolved from: 
30. 6. 2006
  (from: 06/30/2006)
Date of deletion: 
06/30/2006
  (from: 06/30/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/30/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/08/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/1994 until: 06/29/2006)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 10/08/1998 until: 06/29/2006)
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení
  (from: 08/15/2001 until: 06/29/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
prenájom telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
prieskum trhu
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
marketing
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
Partners: 
GTS Central Europe Holdings B.V.
Evert van de Beekstraat 314
CX Schiphol Airport 1118
Holandsko
  (from: 04/29/2002 until: 06/24/2003)
Global Telesystems Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 314
Luchthaven Schiphol 1118 CX
Holandsko
  (from: 07/31/2000 until: 04/28/2002)
GTS - Czech Inc.
9 East Loockerman Street, Dover
Delaware
USA
  (from: 04/18/2000 until: 07/30/2000)
GTS - Czech Inc.
9 East Loockerman Street, Dover
Delaware
USA
  (from: 08/17/1999 until: 04/17/2000)
AnTel Holdings B.V.
Professor J.H. Bavicklaan 7
AT Amstelveen 1183
Kingdom of the Netherlands
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2005)
Ing. Jozef Dobiš
51
Hurbanova Ves 925 25
Slovak Republic
  (from: 10/08/1998 until: 08/16/1999)
Ing. Jozef Dobiš
Hviezdoslavova 415
Oslany
Slovak Republic
  (from: 08/15/1997 until: 10/07/1998)
GTS Central European Holding B.V.
Professor J.H. Bavicklaan 7
AT Amstelveen 1183
Kingdom of the Netherlands
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2006)
Dr. Tomáš Glatz
V dolích 306
Černošice
Česká republika
  (from: 10/08/1998 until: 08/16/1999)
Dr. Tomáš Glatz
V dolích 306
Černošice
Česká republika
  (from: 02/08/1994 until: 10/07/1998)
Ing. Vladimír Stuchlý
Šlejnická 3
Praha
Praha 1
  (from: 10/08/1998 until: 08/16/1999)
Ing. Vladimír Stuchlý
Šlejnická 3
Praha
Praha 1
  (from: 02/08/1994 until: 10/07/1998)
Contribution of each member: 
Dr. Tomáš Glatz
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 10/07/1998)
Ing. Vladimír Stuchlý
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 10/07/1998)
Ing. Jozef Dobiš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/15/1997 until: 10/07/1998)
Dr. Tomáš Glatz
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 08/16/1999)
Ing. Vladimír Stuchlý
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 08/16/1999)
Ing. Jozef Dobiš
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 08/16/1999)
GTS - Czech Inc.
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 08/17/1999 until: 04/17/2000)
GTS - Czech Inc.
Amount of investment: 4 437 000 Sk Paid up: 4 437 000 Sk
  (from: 04/18/2000 until: 07/30/2000)
Global Telesystems Europe B.V.
Amount of investment: 4 437 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 437 000 Sk
  (from: 07/31/2000 until: 04/28/2002)
GTS Central Europe Holdings B.V.
Amount of investment: 4 437 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 437 000 Sk
  (from: 04/29/2002 until: 06/24/2003)
AnTel Holdings B.V.
Amount of investment: 4 437 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 437 000 Sk
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2005)
GTS Central European Holding B.V.
Amount of investment: 4 437 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 437 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 11/14/2005)
GTS Central European Holding B.V.
Amount of investment: 77 437 000 Sk Paid up: 77 437 000 Sk
  (from: 11/15/2005 until: 06/29/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/29/2002 until: 06/29/2006)
konatelia
  (from: 08/15/1997 until: 04/28/2002)
Individual managing director
  (from: 02/08/1994 until: 08/14/1997)
Mgr. Andrej Banáš
Adámiho 24
Bratislava
Until: 04/04/2002
  (from: 08/15/2001 until: 04/28/2002)
Ing. Jozef Dobiš
51
Hurbanova Ves
  (from: 08/15/1997 until: 08/14/2001)
Ing. Danka Hanúsková
nábr. L. Svobodu 18
Bratislava
  (from: 02/08/1994 until: 04/17/2000)
Ing. Peter Žilavý
334
Studienka
Until: 04/04/2002
  (from: 08/15/2001 until: 04/28/2002)
Ing. Branislav Brezovič
Hany Meličkovej 17
Bratislava
From: 04/04/2002
  (from: 04/29/2002 until: 06/29/2006)
Ing. Milan Rusnák
U parku 730
Průhonice
Česká republika
From: 04/04/2002 Until: 05/30/2005
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2005)
Ing. Milan Rusnák
U parku 730
Průhonice
Česká republika
From: 04/04/2002
  (from: 04/29/2002 until: 06/29/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ Ing. Branislav Brezovič samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2006)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ Ing. Milan Rusnák samostatne a konateľ Ing. Branislav Brezovič vždy spoločne s druhým konateľom, a to tak, že každý konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/29/2002 until: 06/29/2005)
Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
  (from: 08/15/1997 until: 04/28/2002)
Capital: 
77 437 000 Sk Paid up: 77 437 000 Sk
  (from: 11/15/2005 until: 06/29/2006)
4 437 000 Sk
  (from: 04/18/2000 until: 11/14/2005)
210 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 04/17/2000)
150 000 Sk
  (from: 08/15/1997 until: 10/07/1998)
100 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 08/14/1997)
Supervisory board: 
Imre Fazakas
Gyöngyvirág 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
From: 05/30/2005
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2006)
Tamás György Polgár
Áldás 13
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 05/30/2005
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2006)
Gerald John Grace
Castleloyd
Oola, Co. Limerick
Írsko
From: 05/30/2005
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2006)
Ing. Milan Rusnák
U parku 730
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 05/30/2005
  (from: 06/30/2005 until: 06/29/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 30.06.2006 zlúčením so spoločnosťou GTS Nextra, a.s., Prievozská 2/A, 824 99 Bratislava, IČO: 35 795 662, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 384/2006, Nz 23236/2006, NCRls 23161/2006 zo dňa 13.06.2006 stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti GTS Slovakia s.r.o. Na základe vyššie uvedeného sa obchodná spoločnosť GTS Slovakia s.r.o., so sídlom Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 31 366 929, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 6505/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 06/30/2006)
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1993 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 13281
  (from: 02/08/1994 until: 06/29/2006)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.1997. Doplnok zmien k spoločenskej zmluve zo dňa 22.4.1997. Stary spis: S.r.o. 13281
  (from: 08/15/1997 until: 06/29/2006)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.7.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.7.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 10/08/1998 until: 06/29/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica N 226/99, Nz 226/99 zo dňa 27.5.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/17/1999 until: 06/29/2006)
Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný dňa 21.10.1999 do notárskej zápisnice č. N 440/99, Nz 434/99, zmena obchodného mena z INEC, s.r.o.
  (from: 11/30/1999 until: 06/29/2006)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 36/00, Nz 36/00 dňa 4.2.2000.
  (from: 04/18/2000 until: 06/29/2006)
Osvedčenie o dodatku k zakl. listine vo vorme not. záp. N 229/00, Nz 228/00 napísanej dňa 23.6.2000 notárom JUDr. Polakovičovou.
  (from: 07/31/2000 until: 06/29/2006)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 12.4.2001 a notárska zápisnica N 330/2001, Nz 330/2001 zo dňa 30.5.2001.
  (from: 08/15/2001 until: 06/29/2006)
Rozhodnutie jediného zakladatela zo dňa 13.3.2002, Notárska zápisnica zo dňa 4.4.2002 Nz 125/02.
  (from: 04/29/2002 until: 06/29/2006)
Notárska zápisnica č. N 25/03, Nz 18494/03 zo dňa 13.3.2003 - zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 06/25/2003 until: 06/29/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2005
  (from: 11/15/2005 until: 06/29/2006)
Legal successor: 
GTS Nextra, a.s. 35795662 ,
Prievozská
2/A
  (from: 06/30/2006)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person