Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4024/B

Business name: 
SUPPORT & REAL, a.s.
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Identification number (IČO): 
36 708 585
  (from: 12/07/2006)
Date of entry: 
12/07/2006
  (from: 12/07/2006)
Date of deletion: 
03/17/2011
  (from: 03/17/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Mestského súdu v Prahe zo dňa 4. 1.2011 č.k. F 161356/2010, B 495, B 6862, B 9764, B1220, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.1.2011 súd rzhodol , že spoločnosť RMS Mezzanine, a.s. IČ: 000 25 500 so sídlom Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. B, vložke 495 ako spoločnosť nástupnícka sa s účinnosťou k 5.1.2011cezhranične zlúčila so zanikajúcou spoločnosťou Investment Finance Group, a.s., IČ: 449 60 701, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. B, vložke 6862, spoločnosťou PROPORTION a.s., IČ: 272 13 480, so sídlom Praha 4, Nusle 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. B, vložke 9764, spoločnosťou INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 499 69 498, so sídlom Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v odd. B, vložke 1220 a spoločnosťou SUPPORT & REAL, a.s., IČO: 367 08 585 so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04 , Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 4042/B, a ako nástupnícka spoločnosť prevzala celý majetok zanikajúcej spoločnosti Investment Finance Group, a.s., IČ: 449 60 701, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spoločnosti PROPORTION a.s., IČ: 272 13 480, so sídlom Praha 4, Nusle 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, spoločnosti INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 499 69 498, so sídlom Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, a spoločnosti SUPPORT & REAL, a.s., IČO: 367 08 585 so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04 , Slovenská republika.
  (from: 03/17/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/07/2006)
Capital: 
15 537 334,27 EUR Paid up: 15 537 334,27 EUR
  (from: 06/05/2009 until: 03/16/2011)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.2.2011, č.k. 33Exre/25/2011, právoplatné dňa 7.3.2011
  (from: 03/17/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/17/2011)
Legal successor: 
RMS Mezzanine, a.s.
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle 140 78
Česká republika
  (from: 03/17/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/07/2006)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person