Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4024/B

Business name: 
SUPPORT & REAL, a.s.
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Identification number (IČO): 
36 708 585
  (from: 12/07/2006)
Date of entry: 
12/07/2006
  (from: 12/07/2006)
Date of deletion: 
03/17/2011
  (from: 03/17/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Mestského súdu v Prahe zo dňa 4. 1.2011 č.k. F 161356/2010, B 495, B 6862, B 9764, B1220, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.1.2011 súd rzhodol , že spoločnosť RMS Mezzanine, a.s. IČ: 000 25 500 so sídlom Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. B, vložke 495 ako spoločnosť nástupnícka sa s účinnosťou k 5.1.2011cezhranične zlúčila so zanikajúcou spoločnosťou Investment Finance Group, a.s., IČ: 449 60 701, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. B, vložke 6862, spoločnosťou PROPORTION a.s., IČ: 272 13 480, so sídlom Praha 4, Nusle 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v odd. B, vložke 9764, spoločnosťou INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 499 69 498, so sídlom Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v odd. B, vložke 1220 a spoločnosťou SUPPORT & REAL, a.s., IČO: 367 08 585 so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04 , Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 4042/B, a ako nástupnícka spoločnosť prevzala celý majetok zanikajúcej spoločnosti Investment Finance Group, a.s., IČ: 449 60 701, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spoločnosti PROPORTION a.s., IČ: 272 13 480, so sídlom Praha 4, Nusle 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, spoločnosti INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 499 69 498, so sídlom Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, a spoločnosti SUPPORT & REAL, a.s., IČO: 367 08 585 so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04 , Slovenská republika.
  (from: 03/17/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/07/2006)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
leasing
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
realitná kancelária - prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
reklamné činnosti a prieskum trhu
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Ing. Ivan Jakabovič - podpredseda predstavenstva
Donnerova 15
Bratislava 841 04
From: 12/07/2006
  (from: 12/07/2006 until: 06/25/2009)
Ing. Ivan Jakabovič - podpredseda predstavenstva
Donnerova 15
Bratislava 841 04
From: 12/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
JUDr. Jarmila Jánošová - člen predstavenstva
Homolova 2169/15
Bratislava 841 02
From: 12/07/2006
  (from: 12/07/2006 until: 06/25/2009)
JUDr. Jarmila Jánošová - člen predstavenstva
Homolova 2169/15
Bratislava 841 02
From: 12/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Jozef Tkáč - predseda predstavenstva
Na Revíne 13
Bratislava 831 01
From: 12/07/2006
  (from: 12/07/2006 until: 06/25/2009)
Ing. Jozef Tkáč - predseda predstavenstva
Na Revíne 13
Bratislava 831 01
From: 12/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Boris Procik - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 27
Bratislava 841 05
From: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Ing. Matej Taliga - podpredseda predstavenstva
409
Dolné Orešany 919 02
From: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Mgr. Lenka Barteková - člen predstavenstva
Kamenohorská 54
Hlohovec 920 01
From: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Mgr. František Peleška - predseda
Lázeňská 58/1
Děčín I 405 02
Česká republika
From: 05/25/2009 Until: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
Mgr. Milan Voračka - člen
residence in the Slovak Republic :
Vavřenova 1142/30
Praha 4 142 00
From: 05/25/2009 Until: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
Bc. Milan Zelený - člen
Na Pěšině 266
Děčín 9 405 05
Česká republika
From: 05/25/2009 Until: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
Mgr. František Peleška - predseda
Lázeňská 58/1
Děčín I 405 02
Česká republika
From: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 05/05/2010)
Mgr. Milan Voračka - člen
residence in the Slovak Republic :
Vavřenova 1142/30
Praha 4 142 00
From: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 05/05/2010)
Bc. Milan Zelený - člen
Na Pěšině 266
Děčín 9 405 05
Česká republika
From: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 05/05/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Capital: 
15 537 334,27 EUR Paid up: 15 537 334,27 EUR
  (from: 06/05/2009 until: 03/16/2011)
468 133 000 Sk Paid up: 468 133 000 Sk
  (from: 12/07/2006 until: 06/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 468133
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 06/05/2009 until: 03/16/2011)
Number of shares: 468133
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 12/07/2006 until: 06/04/2009)
Supervisory board: 
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
From: 12/07/2006
  (from: 12/07/2006 until: 06/25/2009)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
From: 12/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Peter Korbačka - predseda dozornej rady
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 12/07/2006
  (from: 12/07/2006 until: 06/25/2009)
Ing. Peter Korbačka - predseda dozornej rady
Tichá 28
Bratislava 811 02
From: 12/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Martina Nemčeková
Bakošova 28
Bratislava 841 03
From: 12/07/2006
  (from: 12/07/2006 until: 06/25/2009)
Martina Nemčeková
Bakošova 28
Bratislava 841 03
From: 12/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Gabriel Ribo
Brigádnická 216/3
Košice 040 11
From: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Ivan Kunčák
Podzáhradná 10068/49
Bratislava 821 07
From: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Peter Rybnikar
Bednárova 4
Myjava 907 01
From: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Aleš Jiráň
Elišky Krásnohorské 27a
Děčín II 405 01
Česká republika
From: 05/25/2009 Until: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
Tereza Plachá
Vavřenova 1142/30
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 05/25/2009 Until: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
Bc. Josef Kasík
Třebovská 57/5
Děčín II 405 02
Česká republika
From: 05/25/2009 Until: 03/30/2010
  (from: 05/06/2010 until: 05/05/2010)
Aleš Jiráň
Elišky Krásnohorské 27a
Děčín II 405 01
Česká republika
From: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 05/05/2010)
Tereza Plachá
Vavřenova 1142/30
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 05/05/2010)
Bc. Josef Kasík
Třebovská 57/5
Děčín II 405 02
Česká republika
From: 05/25/2009
  (from: 06/26/2009 until: 05/05/2010)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.2.2011, č.k. 33Exre/25/2011, právoplatné dňa 7.3.2011
  (from: 03/17/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 304/2006, Nz 49617/2006, NCRls 49716/2006 zo dňa 01.12.2006 a vznikla rozdelením akciovej spoločnosti Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 34 150 382 v zmysle Projektu rozdelenia osvedčeného do vyššie uvedenej notárskej zápisnice zo dňa 01.12.2006.
  (from: 12/07/2006 until: 03/16/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2009.
  (from: 06/26/2009 until: 03/16/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2010.
  (from: 05/06/2010 until: 03/16/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/17/2011)
Legal successor: 
RMS Mezzanine, a.s.
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle 140 78
Česká republika
  (from: 03/17/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/07/2006)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person