Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12551/N

Business name: 
I.M.I. spol. s r.o.
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
Registered seat: 
Horné Sľažany 209
Sľažany 951 71
  (from: 03/20/2001 until: 11/14/2022)
Rakytovská 72
Banská Bystrica 976 32
  (from: 09/02/1997 until: 03/19/2001)
Identification number (IČO): 
36 023 639
  (from: 09/02/1997)
Date of entry: 
09/02/1997
  (from: 09/02/1997)
Person dissolved from: 
6.11.2021
  (from: 12/02/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 12/02/2021)
Date of deletion: 
11/15/2022
  (from: 11/15/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/15/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/02/1997)
Objects of the company: 
pohostinské a reštauračné služby
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
Partners: 
Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 03/19/2001)
Martin Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 03/19/2001)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 03/19/2001)
Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Martin Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Ján Šediansky
Horné Sľažany 209
Sľažany
Slovak Republic
  (from: 03/20/2001 until: 08/10/2020)
Ľubica Horínková
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/11/2020 until: 11/14/2022)
Contribution of each member: 
Ivan Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Martin Kvasna
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Ivan Kvasna
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 03/19/2001)
Ing. Ivan Kvasna
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 03/19/2001)
Martin Kvasna
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 03/19/2001)
Ján Šediansky
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/20/2001 until: 08/10/2020)
Ľubica Horínková
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/11/2020 until: 11/14/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
Martin Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
  (from: 03/31/1998 until: 03/19/2001)
Ing. Ivan Kvasna
Rakytovská cesta 26
Banská Bystrica
  (from: 09/02/1997 until: 03/30/1998)
Ján Šediansky
Horné Sľažany 209
Sľažany
  (from: 03/20/2001 until: 08/10/2020)
Ján Šediansky
Horné Sľažany 209
Sľažany
Until: 08/05/2020
  (from: 08/11/2020 until: 08/10/2020)
Ľubica Horínková
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
From: 08/05/2020
  (from: 08/11/2020 until: 11/14/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/11/2020 until: 11/14/2022)
200 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 08/10/2020)
100 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 12/09/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 23CbR/120/2020 – 27 zo dňa 29.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.09.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti I.M.I. spol. s r.o., so sídlom Horné Sľažany 209, 951 71 Sľažany, IČO: 36 023 639, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 12551/N bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 12551/N sa v y m a z u j e dňom 15.11.2022 obchodná spoločnosť I.M.I. spol. s r.o., so sídlom Horné Sľažany 209, 951 71 Sľažany, IČO: 36 023 639.
  (from: 11/15/2022)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice JUDr. Pavla Jombíka č. N 265/97, Nz 256/97 zo dňa 12.8.1997 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11248
  (from: 09/02/1997 until: 11/14/2022)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.3.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1. Spis odstúpený na OS Nitra 17.4.201-zmena sídla.
  (from: 03/20/2001 until: 11/14/2022)
Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 24.01.2021 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: I.M.I. spol. s r.o., IČO: 36 023 639, pod sp. zn. 23CbR/120/2020.
  (from: 05/12/2021 until: 11/14/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/120/2020-13 zo dňa 04.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti I.M.I. spol. s r.o. so sídlom: Horné Sľažany 209, 951 71 Sľažany, IČO: 36 023 639.
  (from: 12/02/2021 until: 11/14/2022)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person