Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  917/R

Business name: 
TREFIN s.r.o.
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
Registered seat: 
Veľkomoravská 9
Trenčín
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Farská 2
Trenčín 911 01
  (from: 12/18/1995 until: 03/26/2001)
Identification number (IČO): 
34 131 850
  (from: 12/18/1995)
Date of entry: 
12/18/1995
  (from: 12/18/1995)
Person dissolved from: 
29.11.2004
  (from: 10/12/2006)
Date of deletion: 
10/12/2006
  (from: 10/12/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/12/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1995)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo (v oblasti obchodu)
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
reklamné činnosti
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
činnosť v oblasti nehnuteľností (sprostredkovanie)
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
prieskum trhu
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
factoring a forfaiting
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
organizovanie výstav, výstavníctvo
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
výroba textilných odevov a odevných doplnkov
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Partners: 
Ing. Štefan Bratko
Partizánska 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 04/24/2003)
Ing. Štefan Bratko
Partizánska 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 03/26/2001)
JUDr. Marián Buraj
Jiráskova 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 11/01/1998)
Mgr. Blanka Šimečková
Novomeského 6/26
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 04/24/2003)
Ing. Igor Vagaský
Jána Halašu 1
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 11/01/1998)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
Ing. Roman Múčka
Partizánska 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
Ing. Roman Tóth
Ružová 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
JUDr. Marián Buraj
Jiráskova 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/02/1998 until: 10/11/2006)
Ing. Igor Vagaský
Jána Halašu 1
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/02/1998 until: 10/11/2006)
Ing. Štefan Bratko
Partizánska 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
Ing. Ján Marcinek
Škultétyho 499/2
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Ing. Pavol Hozlár
Piešťanská 5
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Bratko
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 03/26/2001)
Ing. Kamil Brieštenský
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
JUDr. Marián Buraj
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 11/01/1998)
Ing. Roman Múčka
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
Ing. Roman Tóth
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
Ing. Igor Vagaský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 11/01/1998)
JUDr. Marián Buraj
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1998 until: 10/11/2006)
Ing. Igor Vagaský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/02/1998 until: 10/11/2006)
Ing. Štefan Bratko
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 04/24/2003)
Ing. Ján Marcinek
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Ing. Pavol Hozlár
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Mgr. Blanka Šimečková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 04/24/2003)
Ing. Štefan Bratko
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
Individual managing director
  (from: 06/04/1999 until: 04/24/2003)
konatelia
  (from: 12/18/1995 until: 06/03/1999)
Ing. Štefan Bratko
Partizánska 8
Trenčín
  (from: 12/18/1995 until: 06/03/1999)
Ing. Kamil Brieštenský
Dlhé Hony 9
Trenčín
  (from: 12/18/1995 until: 06/03/1999)
Mgr. Blanka Šimečková
Novomeského 6/26
Trenčín
Until: 12/10/2002
  (from: 06/04/1999 until: 04/24/2003)
Ing. Milan Nemec
Pod Sokolice 528/38
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne, tak že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
Každý z konateľov koná samostatne v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/04/1999 until: 04/24/2003)
Každý z konateľov koná samostatne v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/18/1995 until: 06/03/1999)
Capital: 
320 000 Sk Paid up: 320 000 Sk
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
320 000 Sk
  (from: 11/02/1998 until: 04/24/2003)
300 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 11/01/1998)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 5K 51/03- 66 , zo dňa 10.08.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2004, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TREFIN, s.r.o., so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO: 34 131 850 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 10/12/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.11.1995 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5136
  (from: 12/18/1995 until: 10/11/2006)
Valné zhromaždenie dňa 27.7.1998 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/02/1998 until: 10/11/2006)
Valné zhromaždenie dňa 3.5.1999 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/04/1999 until: 10/11/2006)
Valné zhromaždenie dňa 18.12.2000 schválilo dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/27/2001 until: 10/11/2006)
Valné zhromaždenie dňa 10.12.2002 schválilo prevod obch. podielu (zmluva o prevode obch. podielu 20.12.2002), rozhodlo o zmene v štatut. orgáne spoločnosti a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/25/2003 until: 10/11/2006)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person