Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6540/B

Business name: 
GLOBAL PRODUKT SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 03/05/1999 until: 06/25/2008)
L.K. - G.P.S., spol. s r.o.
  (from: 01/30/1995 until: 03/04/1999)
GLOBAL PRODUCTS SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 02/16/1994 until: 01/29/1995)
Registered seat: 
ulica 1. mája 77/1
Malacky 901 01
  (from: 02/12/2001 until: 06/25/2008)
Hlavatého 3A
Bratislava 811 03
  (from: 09/21/2000 until: 02/11/2001)
Kozia 28
Bratislava 811 03
  (from: 03/05/1999 until: 09/20/2000)
Vazovova 13
Bratislava 811 07
  (from: 02/16/1994 until: 03/04/1999)
Identification number (IČO): 
31 367 330
  (from: 02/16/1994)
Date of entry: 
02/16/1994
  (from: 02/16/1994)
Person dissolved from: 
4.6.2008
  (from: 06/26/2008)
Date of deletion: 
06/26/2008
  (from: 06/26/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/26/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/16/1994)
Objects of the company: 
kúpa, predaj a sprostredkovnie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/1994 until: 06/25/2008)
prevádzkovanie realitnej kancelárie
  (from: 02/16/1994 until: 06/25/2008)
reklamná činnosť
  (from: 02/16/1994 until: 06/25/2008)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 02/16/1994 until: 06/25/2008)
nakladanie s výsledkami duševnej, tvorivej činnosti, so súhlasom autora
  (from: 01/30/1995 until: 06/25/2008)
predaj a distribúcia náhradných nosičov a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 01/30/1995 until: 06/25/2008)
distribúcia novín a časopisov
  (from: 01/30/1995 until: 06/25/2008)
prevádzkovanie kín, divadiel a iných kultúrnych zariadení
  (from: 01/30/1995 until: 06/25/2008)
Partners: 
EURO, s.r.o. IČO: 31 401 881
Hlavatého 3A
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/21/2000 until: 02/11/2001)
Ing. Jaroslav Florek
Nábr.arm.gen. L.Svobodu 56
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 03/04/1999)
Ing. Ladislav Kubaš
Vyšehradská 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/30/1995 until: 03/04/1999)
Ing. Ladislav Kubaš
Vyšehradská 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1994 until: 01/29/1995)
Alexander Pál
Na Vlkovkách 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1994 until: 01/29/1995)
Janette Pokorná
Kalinčiakova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/30/1995 until: 09/24/1995)
JUDr. Eva Šúrová
Gajova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 03/04/1999)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 4
Bratislava - Petržalka
Slovak Republic
  (from: 03/05/1999 until: 09/20/2000)
Viliam Polák
ulica 1. mája 77/1
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 02/12/2001 until: 06/25/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Kubaš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 01/29/1995)
Alexander Pál
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 01/29/1995)
Ing. Ladislav Kubaš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/30/1995 until: 03/04/1999)
Janette Pokorná
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/30/1995 until: 09/24/1995)
Ing. Jaroslav Florek
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 03/04/1999)
JUDr. Eva Šúrová
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 03/04/1999)
Ján Zachara
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/05/1999 until: 09/20/2000)
EURO, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2000 until: 02/11/2001)
Viliam Polák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/12/2001 until: 06/25/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/05/1999 until: 06/25/2008)
konatelia
  (from: 02/16/1994 until: 03/04/1999)
Ing. Jaroslav Florek
Nábr.arm.gen. L.Svobodu 56
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 03/04/1999)
Ing. Ladislav Kubaš
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 02/16/1994 until: 03/04/1999)
Alexander Pál
Na Vlkovkách 1
Bratislava
  (from: 02/16/1994 until: 01/29/1995)
Janette Pokorná
Kalinčiakova 1
Bratislava
  (from: 01/30/1995 until: 03/04/1999)
Milan Šlosár
Partizánska 1522/3
Košice - mestská časť Juh
  (from: 09/21/2000 until: 02/11/2001)
JUDr. Eva Šúrová
Gajova 7
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 03/04/1999)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 4
Bratislava - Petržalka
  (from: 03/05/1999 until: 09/20/2000)
Viliam Polák
ulica 1. mája 77/1
Malacky 901 01
  (from: 02/12/2001 until: 06/25/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 03/05/1999 until: 06/25/2008)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 02/16/1994 until: 03/04/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/05/1999 until: 06/25/2008)
100 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 03/04/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.11.2007 č.k. 33 CbR/29/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť GLOBAL PRODUKT SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom ul. 1. mája 77/1, Malacky, IČO: 31 367 330 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 6540/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť GLOBAL PRODUKT SLOVAKIA, spol. s r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 09.04.2008.
  (from: 06/26/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.11.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13319
  (from: 02/16/1994 until: 06/25/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.12.1994. Stary spis: S.r.o. 13319
  (from: 01/30/1995 until: 06/25/2008)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1995, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 01.06.1995. Stary spis: S.r.o. 13319
  (from: 09/25/1995 until: 06/25/2008)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 27.7.1998. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 419/98, Nz 397/98 zo dňa 30.7.1998 spísaná notárom JUDr. Martou Palkovičovou v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 707/98, Nz 675/98 odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 708/98, Nz 676/98 zo dňa 17.12.1998 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. Zmena obchodného mena - pôvodné L.K. - G.P.S., spol. s r.o.
  (from: 03/05/1999 until: 06/25/2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.5.2000 schválený prevod obchodného podielu a odvolanie, menovanie konateľa. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2000 schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/21/2000 until: 06/25/2008)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.2.2001, na ktorom boli odsúhlasené aj zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/12/2001 until: 06/25/2008)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person