Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  987/V

Business name: 
EKOMAT- Ing. KOŠČO, súkromný podnik, Vŕbnica
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Blažej Koščo
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
Place of residence: 
č.106
Vrbnica
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
Identification number (IČO): 
14 328 992
  (from: 08/05/1991)
Date of entry: 
08/05/1991
  (from: 08/05/1991)
Date of deletion: 
06/07/1994
  (from: 06/07/1994)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/07/1994)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 08/05/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebného materiálu
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
zahranično-obchodná činnosť okrem vecí uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
Management body: 
Ing. Blažej K O Š Č O
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a z obchodného registra zápis firmy: Názov: EKOMAT - Ing. KOŠČO, súkromný podnik, Vŕbnica IČO: 14 328 992 ako aj všetky doteraz platné zapísané údaje v odd. Firm na základe prejavu vôle podnikateľa. Deň výmazu: 7.6.1994.
  (from: 06/07/1994)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydané Obvodným úradom Miestnej štátnej správy v Michalovciach rozhodnurím č.j. živn. -346/ 1991 zo dňa 19.2.1991 na základe zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
  (from: 08/05/1991 until: 06/06/1994)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person