Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43667/B

Business name: 
River Pharma s.r.o.
  (from: 06/20/2015 until: 10/14/2021)
River Pharma, s. r. o.
  (from: 12/02/2010 until: 06/19/2015)
Independent Agency for Health Care, s.r.o
  (from: 12/15/2006 until: 12/01/2010)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 06
  (from: 12/02/2010 until: 10/14/2021)
Björnsonova 8
Bratislava 811 05
  (from: 12/15/2006 until: 12/01/2010)
Identification number (IČO): 
36 712 779
  (from: 12/15/2006)
Date of entry: 
12/15/2006
  (from: 12/15/2006)
Person dissolved from: 
18.5.2021
  (from: 10/15/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/15/2021)
Date of deletion: 
10/15/2021
  (from: 10/15/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/15/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov - obstarávateľská činnosť
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
administratívne a sekretárske práce
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - prevádzkovanie sauny a solária v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
prenájom priemysleného a spotrebného tovaru
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
nákup, predaj a prenájom počítačov a elektronických zariadení
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
oprava a servis zdravotníckej techniky
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
nákup a predaj zdravotníckej techniky
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  (from: 12/28/2011 until: 10/14/2021)
Partners: 
Bratislava Consulting Group, s.r.o.
Pod Mlynom 6
Marianka 900 33
Slovak Republic
  (from: 06/11/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Boris Procik
Pod Rovnicami 27
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 12/15/2006 until: 12/01/2010)
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař , PhD., MBA
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 12/02/2010 until: 03/06/2012)
PharmDr. Tomáš Tesař
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 12/15/2006 until: 12/01/2010)
PharmDr. Karin Tesařová
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 03/07/2012 until: 06/10/2015)
Marián Schwarz
Boldog 171
Boldog 925 26
Slovak Republic
  (from: 09/22/2015 until: 10/14/2021)
Contribution of each member: 
PharmDr. Tomáš Tesař
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 10/05/2010)
Ing. Boris Procik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 10/05/2010)
PharmDr. Tomáš Tesař
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/06/2010 until: 12/01/2010)
Ing. Boris Procik
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/06/2010 until: 12/01/2010)
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař , PhD., MBA
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/02/2010 until: 04/04/2011)
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař , PhD., MBA
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/05/2011 until: 03/06/2012)
PharmDr. Karin Tesařová
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa RMS Mezzanine, a.s., organizačná zložka Slovensko, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 28.02.2011.
  (from: 03/07/2012 until: 04/17/2015)
PharmDr. Karin Tesařová
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/18/2015 until: 06/10/2015)
Bratislava Consulting Group, s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/11/2015 until: 09/21/2015)
Marián Schwarz
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/22/2015 until: 10/14/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/20/2015 until: 10/14/2021)
Individual managing director
  (from: 12/15/2006 until: 06/19/2015)
Ing. Branislav Kaňa
Pod Mlynom 612/6
Marianka 900 33
From: 06/12/2015
  (from: 06/20/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Branislav Kaňa
Pod Mlynom 612/6
Marianka 900 33
From: 06/12/2015 Until: 09/07/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Dita Kaňová
Podstránská 747/128C
Brno 627 00
Česká republika
From: 06/12/2015
  (from: 06/20/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Dita Kaňová
Podstránská 747/128C
Brno 627 00
Česká republika
From: 06/12/2015 Until: 09/07/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař , PhD., MBA
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/15/2006
  (from: 12/02/2010 until: 12/27/2011)
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař , PhD., MBA
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/15/2006 Until: 12/21/2011
  (from: 12/28/2011 until: 12/27/2011)
PharmDr. Tomáš Tesař
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/15/2006
  (from: 12/15/2006 until: 12/01/2010)
PharmDr. Karin Tesařová
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/21/2011
  (from: 12/28/2011 until: 06/19/2015)
PharmDr. Karin Tesařová
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 12/21/2011 Until: 06/12/2015
  (from: 06/20/2015 until: 06/19/2015)
Marián Schwarz
Boldog 171
Boldog 627 00
From: 09/07/2015
  (from: 09/22/2015 until: 10/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne a to tak, že k napísanému menu alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/06/2010 until: 10/14/2021)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2006 until: 10/05/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/05/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.01.2016, č. k. 4K/59/2015-81, ktorénadobulo právoplatnosť dňa 05.02.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava.
  (from: 08/02/2016)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/05/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.01.2016, č. k. 4K/59/2015-81, ktorénadobulo právoplatnosť dňa 05.02.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava.
  (from: 03/02/2016 until: 08/01/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Alexandra Molnárová
Kominárska 2,4
Bratislava 831 04
From: 05/26/2016
  (from: 08/02/2016)
Mgr. Jana Lenková
Krížna 38
Bratislava 811 07
From: 02/05/2016
  (from: 03/02/2016 until: 08/01/2016)
Mgr. Jana Lenková
Krížna 38
Bratislava 811 07
From: 02/05/2016 Until: 05/26/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/01/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 32Exre/32/2021 zo dňa 12.10.2021 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť River Pharma s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, dňom 14.10.2021.
  (from: 10/15/2021)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 28.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/15/2006 until: 10/14/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2010. Zmena obchodného mena: Independent Agency for Health Care, s.r.o na nové obchodné meno: River Pharma, s. r. o..
  (from: 12/02/2010 until: 10/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011.
  (from: 04/05/2011 until: 10/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2011.
  (from: 12/28/2011 until: 10/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.02.2012.
  (from: 03/07/2012 until: 10/14/2021)
Potvrdenie o splnení záväzku vydané záložným veriteľom zo dňa 15.04.2015.
  (from: 04/18/2015 until: 10/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2015.
  (from: 06/20/2015 until: 10/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2015
  (from: 09/22/2015 until: 10/14/2021)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person