Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6555/B

Business name: 
VA TECH ELIN EBG SR s.r.o.
  (from: 12/07/1999 until: 03/31/2006)
Registered seat: 
Bojnická 3
Bratislava 831 04
  (from: 12/07/1999 until: 03/31/2006)
Identification number (IČO): 
31 367 496
  (from: 02/18/1994)
Date of entry: 
02/18/1994
  (from: 02/18/1994)
Person dissolved from: 
1.4.2006
  (from: 04/01/2006)
Date of deletion: 
04/01/2006
  (from: 04/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1994)
Capital: 
22 400 000 Sk Paid up: 22 400 000 Sk
  (from: 11/19/2002 until: 03/31/2006)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení spoločnosti Siemens s.r.o. zo dňa 8.3.2006 a na valnom zhromaždení spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o. zo dňa 21.3.2006 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6555/B bez likvidácie, a to formou zlúčenia so spoločnosťou Siemens, s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31 349 307, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 4964/B ku dňu 1.4.2006. Zmluvou o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1282/2006, Nz 10657/2006, NCRIs 10591/2006 napísanou Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21.3.2006 dochádza k zrušeniu spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o. bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka a spoločnosť Siemens s.r.o. na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky a stáva sa jej právnym nástupcom, a to ku dňu 1.4.2006.
  (from: 04/01/2006)
Legal successor: 
Siemens s.r.o.
Stromová 9
Bratislava 830 07
  (from: 04/01/2006)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person