Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  97/N

Business name: 
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
  (from: 01/13/2004)
Registered seat: 
Stummerova 5
Topoľčany 955 21
  (from: 02/10/1992)
Identification number (IČO): 
00 168 904
  (from: 02/10/1992)
Date of entry: 
08/16/1953
  (from: 02/10/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/10/1992)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojených s upratovaním
  (from: 04/18/1994)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/18/1994)
reklamné činnosti a aranžérske služby
  (from: 04/18/1994)
maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 04/18/1994)
veľkoobchod /potraviny, priemyselný a spotrebný tovar/
  (from: 04/18/1994)
výroba mäsových výrobkov
  (from: 04/18/1994)
výroba pekárenských výrobkov, cukrárenských a lahodkárskych
  (from: 04/18/1994)
pohostinská činnosť, verejné stravovanie, reštauračné služby
  (from: 04/18/1994)
ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania
  (from: 04/18/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/12/2018)
Anton Lauko - Member of the Board of Directors
Klátová Nová Ves 144
Klátová Nová Ves 958 44
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016)
Ing. Viera Laurová - Member of the Board of Directors
Brodzany 237
Brodzany 958 42
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016)
Ing. Mária Medeková - Member of the Board of Directors
Palkovičova 2807/4
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016)
Marian Čambál - Member of the Board of Directors
Kapt. Žalmana 1715
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/29/2017)
Ing. Róbert Baran - Member of the Board of Directors
Mlynská 1439/5
Vranov nad Topľou 093 01
From: 04/27/2021
  (from: 07/23/2021)
Ing. Tatiana Novotná - Vice-chairman of the Board of Directors
Velušovce 66
Velušovce 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
JUDr. Peter Habaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
Ing. Viola Krajčíková - Member of the Board of Directors
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
Ing. Vladimír Habaj - Chairman of the Board of Directors
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
Acting: 
Družstvo zastupuje, jeho menom koná a zaň podpisuje predseda /podpredseda/ s ďalším členom predstavenstva. Tretie osoby môžu konať menom družstva len ak ich nato splnomocní predstavenstvo a len v rozsahu splnomocnenia.
  (from: 02/10/1992)
Supervisory board: 
Jozef Flimel
Otrhánky 91
Otrhánky 956 55
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Jaroslav Jambor
Podhradie 19
Podhradie 955 01
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Milan Kráľ
Veľký Klíž 173
Veľký Klíž 958 45
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Peter Minárik
Malá Okružná 931/54
Partizánske 958 01
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Beáta Minarovičová
Slobody 24
Jacovce 956 21
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Bc. Marián Petruš
Závada 127
Závada 955 01
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Desana Lackovičová
Pod Kalváriou 1341/24
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 07/23/2021)
Registered capital: 
82 363 EUR
  (from: 09/12/2018)
Basic member contribution: 
34 EUR
  (from: 09/12/2018)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 16. augusta 1953 a je družstvom ľudovým podľa § 157 Ústavy z 9. mája. Ostatné: Na Zhromaždení delegátov družstvo dňa 13.4.1991 boli schválené nové stanovy družst- va v zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 199 Každý člen ručí za záväzky družstva okrem svojho podielu ešte ďalšou čiastkou rovnajú- cou sa najvyššiemu členskému podielu.
  (from: 02/10/1992)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na zhromaždení delegátov dňa 10. 10. 1992. V súlade s ust. § 18 zák. č. 42/1991 Zb. družstvo odpočítalo od čistého imania určeného na transformáciu sumu vo výške 75% čistého imania - 124 664 000 Sk, ktorú previedlo do nedeliteľného fondu družstva. Stary spis: Dr 199
  (from: 04/18/1994)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 26.4.2002. Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 25.4.2003 (zmena obchodného mena z: Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany, na: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo).
  (from: 01/13/2004)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person