Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  97/N

Business name: 
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
  (from: 01/13/2004)
Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany
  (from: 02/10/1992 until: 01/12/2004)
Registered seat: 
Stummerova 5
Topoľčany 955 21
  (from: 02/10/1992)
Identification number (IČO): 
00 168 904
  (from: 02/10/1992)
Date of entry: 
08/16/1953
  (from: 02/10/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/10/1992)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojených s upratovaním
  (from: 04/18/1994)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/18/1994)
reklamné činnosti a aranžérske služby
  (from: 04/18/1994)
maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 04/18/1994)
veľkoobchod /potraviny, priemyselný a spotrebný tovar/
  (from: 04/18/1994)
výroba mäsových výrobkov
  (from: 04/18/1994)
výroba pekárenských výrobkov, cukrárenských a lahodkárskych
  (from: 04/18/1994)
pohostinská činnosť, verejné stravovanie, reštauračné služby
  (from: 04/18/1994)
ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania
  (from: 04/18/1994)
zmenáreň
  (from: 04/18/1994 until: 05/20/2005)
zabezpečuje služby reštauračného stravovania, cestovného ruchu, ubytovanie služby a spoločensko-zábavné služby
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu a poskytuje obchodné služby
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpné suroviny
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky suroviny, domáce výrobky, lesné a veľne rastúce plody, resp. iné výrobky
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
za účelom rozvoja svojej vlastnej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávavateľským spôsobom, vlastnou údržbárskou činnosťou, príp. vlastnou stavebnou činnosťou
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
vykonáva vlastnú závodnú dopravu a poskytuje prepravné služby spotrebiteľom a iným subjektom
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky a aranžérsku činnosť
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
je oprávnené vykonávať zahranično-hospodársku činnosť, toto oprávnenie môže byť obmedzené len zákonom
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
opravárenské a servisné služby motorových vozidiel
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
v záujme rozvoja osobnosti a kultúrnej úrovne svojich členov organizuje kultúrno-spoločenské akcie
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
v rámci platného práva rozvíja hospodársku súťaživosť a podnikavosť
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
prípravu mládeže na budúce povolanie
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
propaguje a rozvíja myšliensku družstevného hnutia
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
odovzdávanie PJ do dočasného užívania
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/12/2018)
predseda
  (from: 06/14/2016 until: 09/11/2018)
Managing board
  (from: 02/10/1992 until: 06/13/2016)
Anton Lauko - Member of the Board of Directors
Klátová Nová Ves 144
Klátová Nová Ves 958 44
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016)
Ing. Viera Laurová - Member of the Board of Directors
Brodzany 237
Brodzany 958 42
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016)
Ing. Mária Medeková - Member of the Board of Directors
Palkovičova 2807/4
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016)
Marian Čambál - Member of the Board of Directors
Kapt. Žalmana 1715
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/29/2017)
Ing. Róbert Baran - Member of the Board of Directors
Mlynská 1439/5
Vranov nad Topľou 093 01
From: 04/27/2021
  (from: 07/23/2021)
Ing. Tatiana Novotná - Vice-chairman of the Board of Directors
Velušovce 66
Velušovce 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
JUDr. Peter Habaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
Ing. Viola Krajčíková - Member of the Board of Directors
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
Ing. Vladimír Habaj - Chairman of the Board of Directors
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
From: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021)
Marián Čambál - Member of the Board of Directors
Kapt. Žalmana 1715
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/28/2017)
Ing. Ján Feješ - člen
Budovateľská 1965/28
Topoľčany
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Ján Feješ - člen
Budovateľská 1965/28
Topoľčany
  (from: 10/16/2001 until: 05/26/2011)
Ing. Ján Feješ - člen
Budovateľská 1965/28
Topoľčany
Until: 04/28/2011
  (from: 05/27/2011 until: 05/26/2011)
Jozef Foltán
Agátová 463
Veľké Bielice
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Ing. Vladimír Habaj - člen
J.Bottu 429/6
Bošany
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Vladimír Habaj - člen predstavenstva
J.Bottu 429/6
Bošany
  (from: 04/11/1995 until: 03/11/1998)
Ing. Vladimír Habaj - predseda
J. Bottu 429/6
Bošany
  (from: 10/16/2001 until: 06/13/2016)
Ing. Vladimír Habaj - predseda
J. Bottu 429/6
Bošany
Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Jozef Hayden - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 2270/10
Topoľčany
  (from: 04/11/1995 until: 03/11/1998)
Elemír Jančovič - člen predstavenstva
43
Lipovník 956 01
From: 03/27/2013
  (from: 05/01/2013 until: 06/13/2016)
Elemír Jančovič - člen predstavenstva
43
Lipovník 956 01
From: 03/27/2013 Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Mgr. Marián Kapusta - člen
Malinová 2649/59
Topoľčany 955 01
From: 07/01/2004
  (from: 07/17/2004 until: 05/26/2011)
Mgr. Marián Kapusta - člen
Malinová 2649/59
Topoľčany 955 01
From: 07/01/2004 Until: 04/28/2011
  (from: 05/27/2011 until: 05/26/2011)
Ing. Jozef Klačanský
Ľ. Štúra 543/37
Solčany
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Ing. Jozef Klačanský - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 543/37
Solčany
  (from: 04/18/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Viola Krajčíková - člen
Fr. Kráľa 1451/39
Topoľčany
  (from: 10/16/2001 until: 06/13/2016)
Ing. Viola Krajčíková - člen
Fr. Kráľa 1451/39
Topoľčany
Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Fedor Královič - člen predstavenstva
J. Matuška 2234
Topoľčany
  (from: 04/18/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Fedor Královič - predseda
J. Matuška 2234
Topoľčany
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Mgr. Peter Kučera - člen predstavenstva
Podjavorinskej 1942
Topoľčany
  (from: 04/18/1994 until: 04/10/1995)
Peter Kučerka - prom. právnik
Podjavorinskej 1942
Topoľčany
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Ing. Jaroslav Laca - člen
66
Malé Uherce
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Milan Lackovič
J. Alexyho 2700/B
Topoľčany
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Anton Lauko - člen
144
Klátova Nová Ves
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Anton Lauko - podpredseda
144
Klátova Nová Ves
  (from: 10/16/2001 until: 06/13/2016)
Anton Lauko - podpredseda
144
Klátova Nová Ves
Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Viera Laurová - člen predstavenstva
237
Brodzany
  (from: 07/12/1995 until: 03/11/1998)
Ing. Viera Laurová - člen
237
Brodzany
  (from: 03/12/1998 until: 06/13/2016)
Ing. Viera Laurová - člen
237
Brodzany
Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Mária Medeková - člen
Palkovičova 4/2807
Topoľčany 955 01
From: 04/01/2004
  (from: 05/18/2004 until: 06/13/2016)
Ing. Mária Medeková - člen
Palkovičova 4/2807
Topoľčany 955 01
From: 04/01/2004 Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Mária Michalková
Hlboká 330
Jacovce
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Mária Mlynařiková
160
Klíž
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Ing. Tatiana Novotná - člen
66
Velušovce 955 01
From: 01/26/2012
  (from: 03/23/2012 until: 06/13/2016)
Ing. Tatiana Novotná - člen
66
Velušovce 955 01
From: 01/26/2012 Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ján Ölvecký
Krušovská 1645
Topoľčany
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Ján Ölvecký - člen predstavenstva
Krušovská 1645
Topoľčany
  (from: 04/18/1994 until: 03/11/1998)
JUDr. Rudolf Opáth - člen predstavenstva
Ružová 2347/7
Topoľčany
  (from: 04/18/1994 until: 07/11/1995)
JUDr. Rudolf Opáth - podpredseda
Ružová 2347/7
Topoľčany
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
JUDr. Rudolf Opáth - člen
Ružová 2347/7
Topoľčany
  (from: 10/16/2001 until: 06/13/2016)
JUDr. Rudolf Opáth - člen
Ružová 2347/7
Topoľčany
Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Štefan Poliačik
185
Ješkova Ves
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Štefan Poliačik - člen predstavenstva
185
Ješkova Ves
  (from: 04/18/1994 until: 03/11/1998)
Gabriela Smatanová - člen
Vajanského 820
Chynorany
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Gabriela Smatanová - člen predstavenstva
Vajanského 820
Chynorany
  (from: 04/18/1994 until: 03/11/1998)
Gabriela Smatanová - člen
Vajanského 820/39
Chynorany
  (from: 10/16/2001 until: 03/22/2012)
Gabriela Smatanová - člen
Vajanského 820/39
Chynorany
Until: 12/31/2011
  (from: 03/23/2012 until: 03/22/2012)
Ing. František Streďanský
360
Urmince
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Ing. František Streďanský - člen predstavenstva
360
Urmince
  (from: 04/18/1994 until: 03/11/1998)
Ing. František Streďanský - člen
360
Urmince
  (from: 03/12/1998 until: 06/13/2016)
Ing. František Streďanský - člen
360
Urmince
Until: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. František Streďanský - Member of the Board of Directors
Urmince 360
Urmince 956 02
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 07/22/2021)
Ing. František Streďanský - Member of the Board of Directors
Urmince 360
Urmince 956 02
From: 04/27/2016 Until: 04/27/2021
  (from: 07/23/2021 until: 07/22/2021)
Peter Števanka - člen
185
Prusy
  (from: 10/16/2001 until: 04/30/2013)
Peter Števanka - člen
185
Prusy
Until: 02/06/2013
  (from: 05/01/2013 until: 04/30/2013)
Milan Toman
Veterná 271
Veľké Bielice
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Milan Toman - člen
Veterná 271
Veľké Bielice
  (from: 10/16/2001 until: 05/17/2004)
Milan Toman - člen
Veterná 271
Veľké Bielice
Until: 04/01/2004
  (from: 05/18/2004 until: 05/17/2004)
Milan Toman - predseda
Veterná 271
Veľké Bielice
  (from: 04/18/1994 until: 03/11/1998)
Milan Toman - predseda
Veterná 271
Veľké Bielice
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Jozef Vedej - člen predstavenstva
č. 208
Prusy
  (from: 04/18/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Ján Veres - člen predstavenstva
Strojárenská 196/9
Partizánske
  (from: 04/11/1995 until: 03/11/1998)
Mária Zajková
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
  (from: 02/10/1992 until: 04/17/1994)
Mária Zajková - člen
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
  (from: 10/16/2001 until: 07/16/2004)
Mária Zajková - člen
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
Until: 05/30/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Mária Zajková - podpredseda
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
  (from: 04/18/1994 until: 03/11/1998)
Mária Zajková - podpredseda
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
  (from: 03/12/1998 until: 10/15/2001)
Ing. Tatiana Novotná - Member of the Board of Directors
Velušovce 66
Velušovce 955 01
From: 04/27/2016 Until: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021 until: 12/13/2021)
JUDr. Peter Habaj - Member of the Board of Directors
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016 Until: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021 until: 12/13/2021)
Ing. Vladimír Habaj - Chairman of the Board of Directors
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
From: 04/27/2016 Until: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021 until: 12/13/2021)
Ing. Viola Krajčíková - Vice-chairman of the Board of Directors
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016 Until: 04/27/2021
  (from: 12/14/2021 until: 12/13/2021)
Ing. Vladimír Habaj - Chairman of the Board of Directors
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 12/13/2021)
Ing. Tatiana Novotná - Member of the Board of Directors
Velušovce 66
Velušovce 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 12/13/2021)
JUDr. Peter Habaj - Member of the Board of Directors
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 12/13/2021)
Ing. Viola Krajčíková - Vice-chairman of the Board of Directors
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2016
  (from: 06/14/2016 until: 12/13/2021)
Acting: 
Družstvo zastupuje, jeho menom koná a zaň podpisuje predseda /podpredseda/ s ďalším členom predstavenstva. Tretie osoby môžu konať menom družstva len ak ich nato splnomocní predstavenstvo a len v rozsahu splnomocnenia.
  (from: 02/10/1992)
Supervisory board: 
Jozef Flimel
Otrhánky 91
Otrhánky 956 55
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Jaroslav Jambor
Podhradie 19
Podhradie 955 01
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Milan Kráľ
Veľký Klíž 173
Veľký Klíž 958 45
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Peter Minárik
Malá Okružná 931/54
Partizánske 958 01
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Beáta Minarovičová
Slobody 24
Jacovce 956 21
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Bc. Marián Petruš
Závada 127
Závada 955 01
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019)
Ing. Desana Lackovičová
Pod Kalváriou 1341/24
Topoľčany 955 01
From: 04/27/2021
  (from: 07/23/2021)
Eva Flaková
Čeľadince 178
Čeľadince 956 16
From: 04/29/2015 Until: 04/27/2021
  (from: 07/23/2021 until: 07/22/2021)
Eva Flaková
Čeľadince 178
Čeľadince 956 16
From: 04/29/2015
  (from: 09/14/2019 until: 07/22/2021)
Registered capital: 
82 363 EUR
  (from: 09/12/2018)
1 469 844 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 09/11/2018)
44 280 500 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 10/28/2009)
Basic member contribution: 
34 EUR
  (from: 09/12/2018)
500 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 10/28/2009)
17 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 09/11/2018)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 16. augusta 1953 a je družstvom ľudovým podľa § 157 Ústavy z 9. mája. Ostatné: Na Zhromaždení delegátov družstvo dňa 13.4.1991 boli schválené nové stanovy družst- va v zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 199 Každý člen ručí za záväzky družstva okrem svojho podielu ešte ďalšou čiastkou rovnajú- cou sa najvyššiemu členskému podielu.
  (from: 02/10/1992)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na zhromaždení delegátov dňa 10. 10. 1992. V súlade s ust. § 18 zák. č. 42/1991 Zb. družstvo odpočítalo od čistého imania určeného na transformáciu sumu vo výške 75% čistého imania - 124 664 000 Sk, ktorú previedlo do nedeliteľného fondu družstva. Stary spis: Dr 199
  (from: 04/18/1994)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 26.4.2002. Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 25.4.2003 (zmena obchodného mena z: Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany, na: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo).
  (from: 01/13/2004)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person