Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4040/B

Business name: 
Pod vŕškami, s.r.o.
  (from: 01/29/2021)
Registered seat: 
Gajova 4
Bratislava 811 09
  (from: 10/12/2017)
Identification number (IČO): 
36 715 760
  (from: 12/21/2006)
Date of entry: 
12/21/2006
  (from: 12/21/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/29/2021)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností ( maloobchod )
  (from: 12/21/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností ( veľkoobchod )
  (from: 12/21/2006)
marketing a prieskum trhu
  (from: 12/21/2006)
organizovanie školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/21/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 12/21/2006)
prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 04/19/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/29/2021)
Shmuel Levy
David Sakharov St. 5
Rishon Letzion 757 07
Izraelský štát
From: 12/21/2006
  (from: 01/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/29/2021)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 01/29/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.2006 v znení jej dodatku zo dňa 13.12.2006 a dodatku zo dňa 19.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/21/2006)
Notárska zápisnica č. N 16/2007, Nz 1133/2007, NCRls 1141/2007 zo dňa 10.01.2007. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.01.2007.
  (from: 02/07/2007)
Notárska zápisnica N 190/2008, Nz 8503/2008 zo dňa 28.2.2008 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 04/19/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.8.2011, sp. zn. 34 Exre/86/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2011.
  (from: 09/21/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku „Obytný súbor, Bratislava MČ Záhorská Bystrica – Krče – časť sektor H2 - blok E - E1, E2, blok B - B5, B6" spoločnosti Pod vŕškami Development s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 914 260, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120181/B, na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.9.2017 uzatvorenej podľa § 479 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 10/21/2017 until: 01/28/2021)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku „Obytný súbor, Bratislava MČ Záhorská Bystrica – Krče – časť sektor H2 - blok E - E1, E2, blok B - B5, B6" spoločnosti Pod vŕškami Development s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 914 260, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120181/B, na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.9.2017 uzatvorenej podľa § 479 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/29/2021)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person