Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4040/B

Business name: 
Pod vŕškami, s.r.o.
  (from: 01/29/2021)
Pod vŕškami, a.s.
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Opera SL Group a. s.
  (from: 04/19/2008 until: 07/21/2016)
EWD SL Group a.s.
  (from: 12/21/2006 until: 04/18/2008)
Registered seat: 
Gajova 4
Bratislava 811 09
  (from: 10/12/2017)
Tallerova 4
Bratislava-Staré mesto 811 02
  (from: 07/22/2016 until: 10/11/2017)
Špitálska 27
Bratislava 811 08
  (from: 12/21/2006 until: 07/21/2016)
Identification number (IČO): 
36 715 760
  (from: 12/21/2006)
Date of entry: 
12/21/2006
  (from: 12/21/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/29/2021)
Joint-stock company
  (from: 12/21/2006 until: 01/28/2021)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností ( maloobchod )
  (from: 12/21/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností ( veľkoobchod )
  (from: 12/21/2006)
marketing a prieskum trhu
  (from: 12/21/2006)
organizovanie školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/21/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 12/21/2006)
prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 04/19/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/29/2021)
Managing board
  (from: 12/21/2006 until: 01/28/2021)
Mgr. Martin Hudec - člen
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 01/10/2007
  (from: 02/07/2007 until: 07/21/2016)
Mgr. Martin Hudec - člen
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 01/10/2007 Until: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Shmuel Levy - predseda
Sister Road St 7
Jeruzalem 957 46
Izrael
From: 12/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 01/28/2021)
Shmuel Levy
David Sakharov St. 5
Rishon Letzion 757 07
Izraelský štát
From: 12/21/2006
  (from: 01/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/29/2021)
Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku podpisujúceho pripojí tento svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Predstavenstvo má dvoch členov, ktorí konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku podpisujúceho pripojí tento svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/07/2007 until: 07/21/2016)
Predstavenstvo má jedného člena, ktorý koná a podpisuje za Spoločnosť samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a menu a priezvisku podpisujúceho pripojí tento svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/2006 until: 02/06/2007)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 01/29/2021)
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 05/12/2010 until: 01/28/2021)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/21/2006 until: 05/11/2010)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená za podmienok a spôsobom tak ako je dojednané v dohode akcionárov spoločnosti zo dňa 09.01.2007.
  (from: 05/12/2010 until: 07/21/2016)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená za podmienok a spôsobom tak ako je dojednané v dohode akcionárov spoločnosti zo dňa 09.01.2007.
  (from: 02/07/2007 until: 05/11/2010)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/21/2006 until: 02/06/2007)
Stockholder: 
ASSI Casa Ltd.
Nancy Whiticker House, Old Street 7
Roseau
Dominické spoločenstvo
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Tatiana Lulkovičová
Studenohorská 51
Bratislava 841 03
From: 12/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 09/20/2011)
JUDr. Tatiana Lulkovičová
Studenohorská 51
Bratislava 841 03
From: 12/21/2006 Until: 08/31/2009
  (from: 09/21/2011 until: 09/20/2011)
Ing. Július Petrenko
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 01/10/2007 Until: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Július Petrenko
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 01/10/2007
  (from: 02/07/2007 until: 07/21/2016)
Ing. Ján Krajčovič
Cintorínska 24
Bratislava 811 08
From: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Martina Kalmanová
Hany Meličkovej 3332/27
Bratislava 841 05
From: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Viktor Weber
Kodely Zoltán u. 22
Tolna 7130
Maďarsko
From: 12/21/2006 Until: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Ron Avidan
Ashabazi street 12
Tel Aviv 651 50
Izrael
From: 12/21/2006 Until: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Viktor Weber
Kodely Zoltán u. 22
Tolna 7130
Maďarsko
From: 12/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 07/21/2016)
Ron Avidan
Ashabazi street 12
Tel Aviv 651 50
Izrael
From: 12/21/2006
  (from: 12/21/2006 until: 07/21/2016)
Csaba Hetényi
Orbánhegyi út. 36/A
Budapešť 1126
Maďarsko
From: 07/11/2016
  (from: 07/22/2016 until: 01/28/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.2006 v znení jej dodatku zo dňa 13.12.2006 a dodatku zo dňa 19.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/21/2006)
Notárska zápisnica č. N 16/2007, Nz 1133/2007, NCRls 1141/2007 zo dňa 10.01.2007. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.01.2007.
  (from: 02/07/2007)
Notárska zápisnica N 190/2008, Nz 8503/2008 zo dňa 28.2.2008 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 04/19/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.8.2011, sp. zn. 34 Exre/86/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2011.
  (from: 09/21/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku „Obytný súbor, Bratislava MČ Záhorská Bystrica – Krče – časť sektor H2 - blok E - E1, E2, blok B - B5, B6" spoločnosti Pod vŕškami Development s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 914 260, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120181/B, na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.9.2017 uzatvorenej podľa § 479 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 10/21/2017 until: 01/28/2021)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku „Obytný súbor, Bratislava MČ Záhorská Bystrica – Krče – časť sektor H2 - blok E - E1, E2, blok B - B5, B6" spoločnosti Pod vŕškami Development s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 914 260, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120181/B, na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 13.9.2017 uzatvorenej podľa § 479 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/29/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person