Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11296/R

Business name: 
OLD HEROLD, s.r.o.
  (from: 09/21/1998)
A.H.M., spol. s r.o.
  (from: 05/20/1998 until: 09/20/1998)
Registered seat: 
Bratislavská 36
Trenčín 911 05
  (from: 10/21/2002)
Bratislavská 36
Trenčín 911 74
  (from: 09/21/1998 until: 10/20/2002)
Športova 7
Žilina 010 01
  (from: 05/20/1998 until: 09/20/1998)
Identification number (IČO): 
36 380 547
  (from: 05/20/1998)
Date of entry: 
05/20/1998
  (from: 05/20/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1998)
Objects of the company: 
výroba ovocných štiav a ovocných vín
  (from: 05/20/1998)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 05/20/1998)
výroba nápojov s nie viac než 15% alkoholu
  (from: 05/20/1998)
predaj alkoholu a alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení
  (from: 05/20/1998)
výskumné a vývojové činnosti
  (from: 05/20/1998)
predaj tovarov konečnému spotrebiteľovi
  (from: 05/20/1998)
predaj tovarov iným prevádzkovateľom živností
  (from: 05/20/1998)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1998)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/20/1998)
skladovanie
  (from: 05/20/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/20/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/20/1998)
výroba ovocných destilátov
  (from: 09/10/1998)
výroba liehovín
  (from: 09/10/1998)
rafinovanie liehu
  (from: 09/10/1998)
denaturácia liehu
  (from: 09/10/1998)
skladovanie liehu
  (from: 09/10/1998)
zušľachťovanie destilátov a liehu egalizáciou
  (from: 09/10/1998)
pestovateľské pálenie ovocia
  (from: 09/10/1998)
výroba liehu s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie
  (from: 09/10/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/22/1999)
činnosť účtovníckych a ekonomických poradcov
  (from: 01/22/1999)
stravovanie účelové
  (from: 01/22/1999)
bufet
  (from: 01/22/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/22/1999)
podnikateľské poradenstvo mimo činnosti účtovných, ekomonických a organizačných poradcov
  (from: 09/04/2001)
demolácie a zemné práce
  (from: 09/04/2001)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/04/2001)
zámočníctvo
  (from: 09/04/2001)
zváračské práce
  (from: 09/04/2001)
stolárstvo
  (from: 09/04/2001)
výroba octu
  (from: 11/30/2004)
výroba vonných a chuťových látok
  (from: 11/30/2004)
výroba ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 11/30/2004)
výroba obalov z plastických hmôt
  (from: 11/30/2004)
upratovacie služby
  (from: 11/30/2004)
kopírovacie služby
  (from: 11/30/2004)
finančný a operačný leasing
  (from: 11/30/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/30/2004)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/13/2010)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 04/13/2010)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW v solárnych zariadeniach
  (from: 07/26/2012)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 05/27/2020)
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 09/04/2001 until: 07/25/2012)
oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/04/2001 until: 04/13/2016)
kováčstvo
  (from: 09/04/2001 until: 07/25/2012)
overovanie určených meradiel
  (from: 07/14/2007 until: 01/08/2019)
výroba, oprava a servis zariadení liehovarov a pestovateľských páleníc
  (from: 09/04/2001 until: 07/25/2012)
výroba, oprava a servis strojov a zariadení
  (from: 09/04/2001 until: 07/25/2012)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/04/2001 until: 07/25/2012)
staviteľ - stavba jednoduchých stavieb a poddodávky
  (from: 09/04/2001 until: 07/25/2012)
výroba suchých pokrmových droždí pre pekárne
  (from: 05/20/1998 until: 11/29/2004)
výroba, spracovanie a predaj drožďovej biomasy a jej produktov
  (from: 05/20/1998 until: 11/29/2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/22/1999 until: 07/25/2012)
Partners: 
Ing. Miroslav Maxon
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 05
Slovak Republic
  (from: 07/09/2022)
Ing. Pavol Kašpar
Petra Matejku 10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2022)
Ing. Stanislav Biroš
Agátová 6996/30
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2022)
Ing. Jozef Rea
Sadová 1414/10
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Rastislav Machunka
Sedličná 156
Trenčianske Stankovce 913 11
Slovak Republic
  (from: 07/09/2022)
Duveli Invest Establishment
Vaduz
Principality of Liechtenstein
  (from: 05/20/1998 until: 10/20/2002)
Duveli Invest Establishment
Vaduz
Principality of Liechtenstein
  (from: 10/21/2002 until: 03/15/2010)
Ing. Stanislav Biroš
Skalská Nová Ves 203
Skalka nad Váhom 913 31
Slovak Republic
  (from: 10/26/2006 until: 07/08/2022)
Ing. Pavol Kašpar
Petra Matejku 10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/2006 until: 07/08/2022)
Rastislav Machunka
Sedličná 156
Trenčianske Stankovce 913 11
Slovak Republic
  (from: 03/16/2010 until: 07/08/2022)
Ing. Miroslav Maxon
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 05
Slovak Republic
  (from: 10/26/2006 until: 07/08/2022)
Ing. Jozef Rea
Sadová 1414/10
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 08/17/2013 until: 05/16/2022)
Ing. Jozef Rea
Sadová 1414/10
Nemšová - Kľúčové 914 41
Slovak Republic
  (from: 06/11/2008 until: 08/16/2013)
Ing. Martin Spurný
Čerešňová 1193/1
Nemšová - Ľuborča 914 41
Slovak Republic
  (from: 06/11/2008 until: 08/16/2013)
Ing. Martin Spurný
Vlárska 289/7
Nemšová 914 41
Slovak Republic
  (from: 10/26/2006 until: 06/10/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Maxon
  (from: 02/05/2009 until: 07/08/2022)
Ing. Miroslav Maxon
Amount of investment: 99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 07/09/2022)
Ing. Pavol Kašpar
  (from: 08/17/2013 until: 07/08/2022)
Ing. Pavol Kašpar
Amount of investment: 124 477 EUR Paid up: 124 477 EUR
  (from: 07/09/2022)
Ing. Stanislav Biroš
  (from: 08/17/2013 until: 07/08/2022)
Ing. Stanislav Biroš
Amount of investment: 124 477 EUR Paid up: 124 477 EUR
  (from: 07/09/2022)
Ing. Jozef Rea
  (from: 08/17/2013 until: 05/16/2022)
Ing. Jozef Rea
Amount of investment: 157 672 EUR Paid up: 157 672 EUR
  (from: 05/17/2022)
Rastislav Machunka
  (from: 08/17/2013 until: 07/08/2022)
Rastislav Machunka
Amount of investment: 157 672 EUR Paid up: 157 672 EUR
  (from: 07/09/2022)
Duveli Invest Establishment
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 10/20/2002)
Duveli Invest Establishment
Amount of investment: 20 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 10/21/2002 until: 10/25/2006)
Duveli Invest Establishment
Amount of investment: 8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 10/26/2006 until: 06/10/2008)
Ing. Miroslav Maxon
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 10/26/2006 until: 02/04/2009)
Ing. Pavol Kašpar
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 10/26/2006 until: 02/04/2009)
Ing. Stanislav Biroš
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 10/26/2006 until: 02/04/2009)
Ing. Martin Spurný
  (from: 10/26/2006 until: 06/10/2008)
Ing. Martin Spurný
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 06/11/2008 until: 02/04/2009)
Duveli Invest Establishment
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 06/11/2008 until: 02/04/2009)
Ing. Jozef Rea
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 06/11/2008 until: 02/04/2009)
Ing. Pavol Kašpar
Amount of investment: 99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 08/16/2013)
Ing. Stanislav Biroš
Amount of investment: 99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 08/16/2013)
Ing. Martin Spurný
Amount of investment: 99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 08/16/2013)
Duveli Invest Establishment
Amount of investment: 132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 03/15/2010)
Ing. Jozef Rea
Amount of investment: 132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 08/16/2013)
Rastislav Machunka
Amount of investment: 132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 03/16/2010 until: 08/16/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/01/2013)
Individual managing director
  (from: 05/20/1998 until: 12/31/2012)
Ing. Jozef Rea
Sadová 1414/10
Nemšová 914 41
From: 01/26/1999
  (from: 12/15/2016)
Rastislav Machunka
Sedličná 156
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 06/15/2012
  (from: 07/26/2012)
Ing. Ivo Lovecký
Bavlnárska 22
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 01/21/1999)
Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
  (from: 01/22/1999 until: 09/03/2001)
Ing. Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
  (from: 09/04/2001 until: 10/20/2002)
Ing. Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
From: 01/26/1999
  (from: 10/21/2002 until: 12/14/2016)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne.
  (from: 07/26/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/20/1998 until: 07/25/2012)
Procuration: 
Ing. Martin Spurný
Jaseňová 1997/15C
Nemšová 914 41
From: 01/01/2013
  (from: 10/13/2016)
Ing. Martin Spurný
Čerešňová 1193/1
Nemšová 914 41
From: 01/01/2013
  (from: 01/01/2013 until: 10/12/2016)
- prokurista koná samostatne - prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/01/2013)
Capital: 
663 880 EUR Paid up: 663 880 EUR
  (from: 02/05/2009)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 10/21/2002 until: 02/04/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 10/20/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 88/98 zo dňa 14.4.1998 podľa § 24,57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 05/20/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.8.1998 bola schválená zmena Zakladateľskej listiny.
  (from: 09/21/1998)
Zmena zakladateľskej listiny (dodatok č. 2) vo forme notárskej zápisnice N 330/98, Nz 345/98 zo dňa 7.12.1998.
  (from: 01/22/1999)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 91/01, Nz 82/01 zo dňa 15.5.2001.
  (from: 09/04/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2002 a zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 5 spísané notárskou zápisnicou N 245/02, Nz 238/02 zo dňa 18.9.2002.
  (from: 10/21/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person