Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43830/B

Business name: 
KOLME.s. r. o. v likvidácii
  (from: 01/29/2015 until: 04/08/2022)
KOLME.s.r.o.
  (from: 12/28/2006 until: 01/28/2015)
Registered seat: 
Grösslingova 21
Bratislava 811 09
  (from: 03/25/2009 until: 04/08/2022)
Hviezdna 14
Bratislava 821 06
  (from: 12/28/2006 until: 03/24/2009)
Identification number (IČO): 
36 718 181
  (from: 12/28/2006)
Date of entry: 
12/28/2006
  (from: 12/28/2006)
Person dissolved from: 
31.12.2014
  (from: 01/29/2015)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
administratívne práce
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
marketing a prieskum trhu
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
tlmočnícke a prekladateľské služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
kúpa a predaj výpočtovej techniky
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
Partners: 
Anna Papp
Cyprichova 14
Bratislava 831 54
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 12/29/2014)
Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Hviezdna 14
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 12/29/2014)
Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Na Karasiny 27/1
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 03/24/2009)
Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 03/24/2009)
Anna Papp
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 03/24/2009)
Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 12/29/2014)
Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 12/29/2014)
Anna Papp
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 12/29/2014)
Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/30/2014 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/21/2012 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 12/28/2006 until: 02/20/2012)
Anna Papp
Cyprichova 14
Bratislava 831 54
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006 until: 02/20/2012)
Anna Papp
Cyprichova 14
Bratislava 831 54
From: 12/28/2006 Until: 10/31/2011
  (from: 02/21/2012 until: 02/20/2012)
Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Hviezdna 14
Bratislava 821 06
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006 until: 03/24/2009)
Ing. arch. Zuzana Šimlaštíková
Hviezdna 14
Bratislava 821 06
From: 12/28/2006 Until: 02/21/2009
  (from: 03/25/2009 until: 03/24/2009)
Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Na Karasiny 27/1
Prievidza 971 01
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006 until: 06/29/2017)
Ing. arch. Alexandra Zorničková
Na Karasiny 27/1
Prievidza 971 01
From: 12/28/2006
  (from: 06/30/2017 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy ktorýkoľvek dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoje podpisy.
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 04/08/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 03/24/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2014
  (from: 01/29/2015)
 Liquidators:
Ing. arch. Alexandra Vrtáková
Na Karasiny 27/1
Prievidza 971 01
From: 12/31/2014
  (from: 01/29/2015 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. arch. Alexandra Zorničková
Na Karasiny 27/1
Prievidza 971 01
From: 12/31/2014
  (from: 06/30/2017 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 01/29/2015 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/28/2006 until: 04/08/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2009
  (from: 03/25/2009 until: 04/08/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2011 - uznesenie Per rollam.
  (from: 02/21/2012 until: 04/08/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2014.
  (from: 12/30/2014 until: 04/08/2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2014.
  (from: 01/29/2015 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  10/03/2022
Date of extract :  10/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person