Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10215/P

Business name: 
FROST a.s. Prešov
  (from: 04/19/2001)
Registered seat: 
Hlavná 57
Prešov 080 01
  (from: 04/17/2008)
Identification number (IČO): 
36 472 476
  (from: 04/19/2001)
Date of entry: 
04/19/2001
  (from: 04/19/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/19/2001)
Objects of the company: 
výroba a predaj mrazených výrobkov
  (from: 04/19/2001)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 04/19/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/19/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/19/2001)
prenájom reklamnej plochy
  (from: 04/19/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/17/2008)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 04/17/2008)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 04/17/2008)
skladovanie
  (from: 04/17/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/17/2008)
marketingové služby
  (from: 04/17/2008)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 04/17/2008)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/17/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/17/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/17/2008)
výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
  (from: 04/17/2008)
výroba nápojov
  (from: 04/17/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/17/2008)
výroba pekárskych výrobkov
  (from: 04/17/2008)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 04/17/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy
  (from: 04/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/17/2008)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/17/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/17/2008)
výroba chuťových prísad
  (from: 04/17/2008)
výroba čokolády
  (from: 04/17/2008)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 03/08/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/19/2001)
Zdenko Grejták - predseda predstavenstva
Kraskova 4/A
Prešov 080 01
From: 06/06/2015
  (from: 06/20/2017)
JUDr. Július Ružbacký - člen predstavenstva
Slovenská 6
Prešov 080 01
From: 06/06/2015
  (from: 06/20/2017)
Ing. Marián Horváth - člen predstavenstva
Ďumbierska 6871/16
Prešov 080 01
From: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/09/2016)
Capital: 
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 01/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/16/2009)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Ružbacký
Švábska 6725/43
Prešov 080 05
From: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018)
Karol Pikul
Žrodlana 47
Ustroň 434 05
Poľská republika
From: 03/08/2019
  (from: 06/08/2019)
Ing. Blanka Pempeková
Poschlova 6270/19
Prešov 080 01
From: 03/08/2019
  (from: 06/08/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 445/00, Nz 438/00 zo dňa 17.10.2000, spísanej notárom JUDr. Jánom Marušinom v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/19/2001)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person