Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10215/P

Business name: 
FROST a.s. Prešov
  (from: 04/19/2001)
Registered seat: 
Hlavná 57
Prešov 080 01
  (from: 04/17/2008)
Hlavná 120
Prešov 080 01
  (from: 04/19/2001 until: 04/16/2008)
Identification number (IČO): 
36 472 476
  (from: 04/19/2001)
Date of entry: 
04/19/2001
  (from: 04/19/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/19/2001)
Objects of the company: 
výroba a predaj mrazených výrobkov
  (from: 04/19/2001)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 04/19/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/19/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/19/2001)
prenájom reklamnej plochy
  (from: 04/19/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/17/2008)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 04/17/2008)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 04/17/2008)
skladovanie
  (from: 04/17/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/17/2008)
marketingové služby
  (from: 04/17/2008)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 04/17/2008)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/17/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/17/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/17/2008)
výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
  (from: 04/17/2008)
výroba nápojov
  (from: 04/17/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/17/2008)
výroba pekárskych výrobkov
  (from: 04/17/2008)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 04/17/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy
  (from: 04/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/17/2008)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/17/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/17/2008)
výroba chuťových prísad
  (from: 04/17/2008)
výroba čokolády
  (from: 04/17/2008)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 03/08/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/19/2001)
Zdenko Grejták - predseda predstavenstva
Kraskova 4/A
Prešov 080 01
From: 06/06/2015
  (from: 06/20/2017)
JUDr. Július Ružbacký - člen predstavenstva
Slovenská 6
Prešov 080 01
From: 06/06/2015
  (from: 06/20/2017)
Ing. Marián Horváth - člen predstavenstva
Ďumbierska 6871/16
Prešov 080 01
From: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018)
Peter Balun - člen
Lomnicka 14
Prešov
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Peter Balun - člen
Lomnicka 14
Prešov
From: 04/19/2001
  (from: 06/30/2004 until: 04/16/2008)
Peter Balun - člen
Lomnicka 14
Prešov
From: 04/19/2001 Until: 12/17/2007
  (from: 04/17/2008 until: 04/16/2008)
Zdenko Grejták - člen
Exnárova 30
Prešov
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Zdenko Grejták - člen
Kraskova 4/A
Prešov
From: 04/19/2001
  (from: 06/30/2004 until: 04/16/2008)
Zdenko Grejták - člen
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001
  (from: 04/17/2008 until: 05/31/2013)
Zdenko Grejták - člen
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001 Until: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Zdenko Grejták - člen predstavenstva
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/22/2015)
Zdenko Grejták - člen predstavenstva
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 05/29/2013 Until: 06/06/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
Zdenko Grejták - predseda predstavenstva
Kraskova 4/A
Prešov 080 01
From: 06/06/2015
  (from: 07/23/2015 until: 06/19/2017)
Ing. Marián Horváth - člen
Ďumbierska 6871/16
Prešov 080 01
From: 12/17/2007
  (from: 04/17/2008 until: 04/14/2009)
Ing. Marián Horváth - člen
Ďumbierska 6871/16
Prešov 080 01
From: 12/17/2007 Until: 04/02/2009
  (from: 04/15/2009 until: 04/14/2009)
Eva Kolcunová - člen predstavenstva
Fintická 21/2150
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 02/13/2015)
Eva Kolcunová - člen predstavenstva
Fintická 21/2150
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 05/29/2013 Until: 01/26/2015
  (from: 02/14/2015 until: 02/13/2015)
JUDr. Július Ružbacký
Slovenská 6
Prešov 080 01
From: 01/27/2015
  (from: 02/14/2015 until: 07/22/2015)
JUDr. Július Ružbacký
Slovenská 6
Prešov 080 01
From: 01/27/2015 Until: 06/06/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
JUDr. Július Ružbacký - člen predstavenstva
Slovenská 6
Prešov 080 01
From: 06/06/2015
  (from: 07/23/2015 until: 06/19/2017)
Jozef Staško - predseda
Švábska 52
Prešov
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Jaroslav Staško
Fintická 2150/21
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 12/09/2015
  (from: 12/18/2015 until: 06/19/2017)
Jaroslav Staško
Fintická 2150/21
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 12/09/2015
  (from: 06/20/2017 until: 04/17/2018)
Jaroslav Staško
Fintická 2150/21
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 12/09/2015 Until: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018 until: 04/17/2018)
Jozef Staško - člen predstavenstva
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 06/06/2015
  (from: 07/23/2015 until: 12/17/2015)
Jozef Staško - člen predstavenstva
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 06/06/2015 Until: 12/09/2015
  (from: 12/18/2015 until: 12/17/2015)
Jozef Staško - predseda
Na Brehu 20/A
Prešov
From: 04/19/2001
  (from: 06/30/2004 until: 04/16/2008)
Jozef Staško - predseda
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001
  (from: 04/17/2008 until: 05/31/2013)
Jozef Staško - predseda
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001 Until: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Jozef Staško - predseda predstavenstva
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 07/22/2015)
Jozef Staško - predseda predstavenstva
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 05/29/2013 Until: 06/06/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
Eva Stašková - člen
Fintická 21/2150
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 01/21/2013
  (from: 01/25/2013 until: 05/31/2013)
Eva Stašková - člen
Fintická 21/2150
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 01/21/2013 Until: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Marta Stašková - člen
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 04/02/2009
  (from: 04/15/2009 until: 01/24/2013)
Marta Stašková - člen
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 04/02/2009 Until: 01/21/2013
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/09/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis člen predstavenstva.
  (from: 01/25/2013 until: 04/08/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva.
  (from: 04/19/2001 until: 01/24/2013)
Capital: 
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 01/16/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 01/15/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/16/2009)
Number of shares: 1000
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 01/15/2009)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Ružbacký
Švábska 6725/43
Prešov 080 05
From: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018)
Karol Pikul
Žrodlana 47
Ustroň 434 05
Poľská republika
From: 03/08/2019
  (from: 06/08/2019)
Ing. Blanka Pempeková
Poschlova 6270/19
Prešov 080 01
From: 03/08/2019
  (from: 06/08/2019)
Zdenko Grejták - člen
Kraskova 4A
Prešov 080 05
From: 12/17/2007
  (from: 04/17/2008 until: 03/07/2012)
Ing. Zdenko Grejták - člen
Exnárova 13/6623
Prešov 080 01
From: 12/17/2007
  (from: 03/08/2012 until: 05/31/2013)
Ing. Zdenko Grejták - člen
Exnárova 13/6623
Prešov 080 01
From: 12/17/2007 Until: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Dana Grejtákova - člen
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 04/17/2018)
Dana Grejtákova - člen
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 05/29/2013 Until: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018 until: 04/17/2018)
Dana Grejtáková - člen
Exnárova 30
Prešov
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Dana Grejtáková - člen
Kraskova 4/A
Prešov
From: 04/19/2001
  (from: 06/30/2004 until: 04/16/2008)
Dana Grejtáková - člen
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001
  (from: 04/17/2008 until: 05/31/2013)
Dana Grejtáková - člen
Kraskova 4/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001 Until: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Marta Milenovská - člen
12
Abranovce 082 52
From: 04/02/2009
  (from: 04/15/2009 until: 05/31/2013)
Marta Milenovská - člen
12
Abranovce 082 52
From: 04/02/2009 Until: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 05/31/2013)
Marta Milenovská - člen
12
Abranovce 082 52
From: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 04/17/2018)
Marta Milenovská - člen
12
Abranovce 082 52
From: 05/29/2013 Until: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018 until: 04/17/2018)
Marta Stašková - člen
Švábska 52
Prešov
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Marta Stašková - člen
Na Brehu 20/A
Prešov
From: 04/19/2001
  (from: 06/30/2004 until: 04/16/2008)
Marta Stašková - člen
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001
  (from: 04/17/2008 until: 04/14/2009)
Marta Stašková - člen
Na Brehu 20/A
Prešov 080 05
From: 04/19/2001 Until: 04/02/2009
  (from: 04/15/2009 until: 04/14/2009)
Adriana Závacká - predseda
M. Nešpora 10
Prešov
  (from: 04/19/2001 until: 06/29/2004)
Adriana Závacká - predseda
M. Nešpora 10
Prešov
From: 04/19/2001
  (from: 06/30/2004 until: 04/16/2008)
Adriana Závacká - predseda
M. Nešpora 10
Prešov
From: 04/19/2001 Until: 12/17/2007
  (from: 04/17/2008 until: 04/16/2008)
Ing. Zdenko Grejták - člen
Exnárova 13/6623
Prešov 080 01
From: 05/29/2013 Until: 03/07/2019
  (from: 06/08/2019 until: 06/07/2019)
Ing. Zdenko Grejták - člen
Exnárova 13/6623
Prešov 080 01
From: 05/29/2013
  (from: 06/01/2013 until: 06/07/2019)
Joanna Magdalena Pikul
Žrodlana 47
Ustroň 43 450
Poľská republika
From: 03/13/2018 Until: 03/07/2019
  (from: 06/08/2019 until: 06/07/2019)
Joanna Magdalena Pikul
Žrodlana 47
Ustroň 43 450
Poľská republika
From: 03/13/2018
  (from: 04/18/2018 until: 06/07/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 445/00, Nz 438/00 zo dňa 17.10.2000, spísanej notárom JUDr. Jánom Marušinom v Prešove, podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/19/2001)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person