Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4052/B

Business name: 
SPV18, a.s.
  (from: 01/01/2007)
Registered seat: 
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (from: 01/01/2007)
Identification number (IČO): 
36 718 751
  (from: 01/01/2007)
Date of entry: 
01/01/2007
  (from: 01/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2007)
Objects of the company: 
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 01/01/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 01/01/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2007)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 01/01/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/01/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
marketingová činnosť
  (from: 01/01/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 01/01/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľské služby
  (from: 01/01/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/01/2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/01/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
  (from: 01/01/2007)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software
  (from: 01/01/2007)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (from: 01/01/2007)
kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 01/01/2007)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 01/01/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/01/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2007)
Mgr. Martin Kvietik - predseda predstavenstva
Holubyho 1
Bratislava 811 03
From: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007)
Ing. Viktor Levkanič - člen predstavenstva
Arménska 13827/10
Bratislava 821 07
From: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007)
Frank Nosek - člen predstavenstva
Haštalská 27
Praha 110 00
Česká republika
From: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007)
JUDr. Martin Bednár - člen
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 09/10/2007)
JUDr. Martin Bednár - člen
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
From: 01/01/2007 Until: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
JUDr. Slavomír Moško - predseda
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 09/10/2007)
JUDr. Slavomír Moško - predseda
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
From: 01/01/2007 Until: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
Mgr. Tomáš Zahradník - člen
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 09/10/2007)
Mgr. Tomáš Zahradník - člen
Dulovo nám. 4
Bratislava 821 08
From: 01/01/2007 Until: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne každý člen predstavenstva.
  (from: 01/01/2007)
Capital: 
33 193,9 EUR Paid up: 33 193,9 EUR
  (from: 12/16/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/01/2007 until: 12/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 12/16/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 01/01/2007 until: 12/15/2009)
Stockholder: 
SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
Heydukova 6
Bratislava 814 99
  (from: 09/11/2007 until: 10/14/2010)
Supervisory board: 
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 5943/54
Bratislava 812 02
From: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007)
Mgr. Miriam Stowasserová
Prvosienková 7090/5
Bratislava 811 02
From: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007)
Ing. Viera Plavčanová
Pifflova 1243/7
Bratislava 851 01
From: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007)
Janka Peknušiaková
A. Hlinku 3
Detva 962 12
From: 01/01/2007 Until: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
Mgr. Martina Krišová
Staromlynská 9532/3
Bratislava 821 06
From: 01/01/2007 Until: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
Peter Považan
Haburská 88/31
Bratislava 821 01
From: 01/01/2007 Until: 08/15/2007
  (from: 09/11/2007 until: 09/10/2007)
Janka Peknušiaková
A. Hlinku 3
Detva 962 12
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 09/10/2007)
Mgr. Martina Krišová
Staromlynská 9532/3
Bratislava 821 06
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 09/10/2007)
Peter Považan
Haburská 88/31
Bratislava 821 01
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 09/10/2007)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 626/2006, Nz 51501/2006, NCRls 51201/B spísanej dňa 6.12.2006 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220a zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka.
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person