Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6653/B

Business name: 
PROVYD BRATISLAVA s.r.o.
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Registered seat: 
Stachanovská 48
Bratislava 821 05
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Identification number (IČO): 
31 368 557
  (from: 03/08/1994)
Date of entry: 
03/08/1994
  (from: 03/08/1994)
Person dissolved from: 
18. 4. 2006
  (from: 10/18/2006)
Date of deletion: 
10/18/2006
  (from: 10/18/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/18/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/1994)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
poradenstvo a sprostredkovnie v oblasti projektových a stavebných prác a služieb s tým spojených
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Partners: 
Eduard Pohl
Stachanovská 48
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/08/1994 until: 09/23/1999)
Eduard Pohl
Stachanovská 48
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1999 until: 10/17/2006)
Contribution of each member: 
Eduard Pohl
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/08/1994 until: 09/23/1999)
Eduard Pohl
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/24/1999 until: 10/17/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Eduard Pohl
Stachanovská 48
Bratislava
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/24/1999 until: 10/17/2006)
100 000 Sk
  (from: 03/08/1994 until: 09/23/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 6K 66/2004-68 zo dňa 23.02.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2006 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a spoločnosť PROVYD BRATISLAVA s.r.o. sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazáva sa z obchodného registra spoločnosť PROVYD BRATISLAVA s.r.o., so sídlom Stachanovská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 368 557, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 6653/B v celom rozsahu.
  (from: 10/18/2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.1.1994 pod č. Nz 14/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13434
  (from: 03/08/1994 until: 10/17/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.9.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 751/99, Nz 700/99 spísanej dňa 21.9.1999, v zmysle Zák.č. 11/1991 Z.z.
  (from: 09/24/1999 until: 10/17/2006)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person