Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43834/B

Business name: 
DEAM s.r.o.
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Registered seat: 
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Identification number (IČO): 
35 793 201
  (from: 12/28/2006)
Date of entry: 
08/03/2000
  (from: 12/28/2006)
Date of deletion: 
02/13/2007
  (from: 02/13/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.02.2007 o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 614/2007, Nz 4396/2007, NCRls 4384/2007 dňa 02.02.2007. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť DEAM s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 793 201, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43834/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou ACIS s.r.o., Pasienkova 7B, 821 06 Bratislava, IČO: 31 345 476 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 4622/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva, záväzky a pohľadávky, známe i neznáme.
  (from: 02/13/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/2006)
Capital: 
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 02/12/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/13/2007)
Legal successor: 
ACIS s.r.o.
Pasienkova 7B
Bratislava 821 06
  (from: 02/13/2007)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person